Історія української літератури/Книжка перша/Наукова література до вступу

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Наукова література до вступу.

О. Потебня: Изъ лекцій по теорій словесности. Харків 1894.

О. Потебня: Изъ записокъ по теорій словесности. Харків 1905.

Основы поэтики Потебни. Вопросы теорій и психологіи творчества II. 2.

К. Чехович: Олександер Потебня, український мислитель-лінґвіст. Варшава 1931.

М. Возняк: Історія української літератури І. Львів 1920.

С. Єфремов: Історія українського письменства, вид. II.

J. і А. Novák; Přehledné dějiny literatury české. Вид. IV. Оломоуць 1936 — 1939.

J. Petersen: Die Literatnrge Schichte ais Wissenschaft. Гайдельберґ 1914.

Ten-Brink; Ober die Aufgabe der Literaturgeschichte. Штрасбурґ 1891.

І. Франко: Із секретів поетичної творчости. Літературно-науковий Вістник І, VI.

І. Франко: Теорія і розвій історії літератури. Записки Наук. Т-ва ім. Шевченка. LXXXIX.

М. Гнатишак: Література і суспільне життя. Львів. «Дзвони» 1937, ч. 11 — 12.

В. Верниволя: Історія української літератури, вид. «Сомоосвіти». Львів.


П. Петраченко: Исторія русской литературы. Варшава 1861.

А. Пилинъ і В. Спасовичъ. Исторія славянскихъ литературы, т. І — II, вид. II. Петербург?} 1879 і 1881.

Н. Петровъ: Очерки изъ исторіи украинской литературы XVIII. в. Київ 1880. Перероблено й доповнено в «Трудахъ Кіевской Духовной Академій» п. з. « Кіевская искуственная литература XVII і XVIII. вв. преимущественно драматическая».

H. Петроъ: Очерки исторіи украинской литературыXIX. столѣтія. Київ 1884.

Н. Дашкевичъ: Отзывъ о сочиненіи г. Петрова. Отчетъ о 29. присужденіи Уварозскихъ премій. Петербургъ 1888.

О. Огоновський: Исторія литературы русской. 6 томів. Львів 1887 — 1894.

О. Колесса: Століття обновленої українсько-руської літератури. Літературно-Науковий Вістник 1898, XII.

I. Франко: Русько-українська література Чернівці. 1898.

Энциклопедическій словарь Брокгауза и Зфрона, т. XLI.

І. Франко: Южнорусская литература.

Большая энциклопедія т. XII. Б. Грінченко: Малорусская литература.

Б. Лепкий: Начерк історії української літератури. І.

До нападів татар. II. Від нападів татар до Котляревського (фактично лише до половини XVI. стол.). Коломия.

I. Франко: Нарис історії українсько-руської літератури. До 1890. р. Львів 1910.

С. Єфремов: Історія українського письменства. Нид. III. з одмінами і додатками. Київ 1917. Вид. IV. в двох томах.

М. Возняк: Історія української літератури. Т. І. до кінця XV. віку. Львів 1920. Т. II. віки XVI. — XVIII Перша частина. Львів 1921.

М. Грушевський: Історія України — Руси, тт. І., III. і VI.

М. Грушевський: Історія української літератури.

М. Hnatyšak: Die Literaturgeschichte ín der Ukraine Jahrbucher fíir Kultur und Geschíchte der Slaven.

K. Чехович: Омелян Огоновський як історик української літератури. — Слово. Львів 1937, кн. 2.