Історія української літератури/Книжка перша/Наукова література до II періоду

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Наукова література до II. періоду.

М. Грушевський: Ілюстрована історія України. Київ 1918.

М. Возняк: Історія української літератури I[опрацювання скану]. Львів 1920.

K. Krumbacher: Geschichte der byzantischen Literatur. Bd. II., Miнхен 1897.

K. Krumbacher: Die byzantische Literatur. „Kultur der Gegenwart“ I. 8. Скорочення вище наведеної великої праці Крумбахера.

J. Strzygowski: Orient und Rom. 1901.

O. Wulff: Altchristliche und byzantische Kunst. Handbuch der Kunstwissenschaft II. 1924.

C. Neumann: Byzantische Kultur und Renaissance-Kultur 1903.

J. Bidlo: Byzantská kultura, jejf vznik a význam. 1917.

K. Dieterích: Geschichte der byzantischen und neugrie- chischen Literatur. 1902.


N. Jagič: Zur Entstehungsgeschichte der kirchenslavifchen Sprache. Вид. II. Берлін 1913.

А. Котляревский: Древняя русская письменності. Петербургъ 1895.

П. Владиміровъ: Древняя русская литература Кіевскаго періода XI. — XIII. в. Київ 1901.

Б. Лепкий: Начерк історії української літератури І. Коломия 1909.

М. Грушевський: Історія української літератури.

І. Франко: Апокрифи і лвґенди т. І. — V. Памятки українсько-руської мови і літератури. Львів 1896-1910.

П. Владиміровъ: Научное изученіе апокрифовъ вь русской литературѣ во второй половинѣ настоящаго столѣтія. Университетскія извѣстія 1900, II.

С. Руданський: Твори. Львів 1895 — 1903.

І. Котляревський: Твори. Вид. «Руська письменність», Львів.

А. Веселовскій: Изъ исторіи романа и повісти. Петербургь 1886 — 88.

І. Франко: Йоасаф і Варлаам, старохристіянський духовний роман. Записки Наук. Т-ва ім. Шевченка VIII, X, XVIII, XX.


Антоній арх. (Владковскій): Древне-русская проповѣдь и проповѣдники въ періодъ до-монгольскій. Православное Обозрѣніе 1881. Також у книжці «Изъ исторіи христіянской проповѣди», вид. II. Петербурга 1895.

И. Ждановъ: Слово о законі и благодати и похвала Кагану Владимиру. Сочиненія І. Петербург 1904.

Н. Никольскій: О литературныхъ трудахъ митрополита Климента Смолятича, писателя XII. вѣка. Петербурга 1892.

Макарій арх.: Св. Кириллі», єпископі» туровскій, какі> писатель. Извѣстія II. Отдѣленія Имп. Академій Наукъ» V.

В. Чаговець: Преп. Ѳеодосій Печерскій, его жизнь и сочиненія. Київ 1901.

А. Кадлубовскій: Очерки по исторіи древнерусской литературм житій святыхъ. Варшава 1902.

И. Свѣнцикій: Поученіе Владимира Мономаха дѣтямъ. Львів 1902.

М. Грушевський: Нестор і літопись. Збірник «Привіт Іванові Франкові». Львів 1898.

А. Шахматовъ: Размсканія о древнѣйшихъ русскихъ літописныхъ сводахъ. Петербург 1908.

А. Шлецеръ: Несторъ. Русскія лѣтописи на древнеславянскомъ языкъ. Ч. І. — III. Петербург 1809, 1819.

М. Веневитиновъ: Хожденіе игумена Даніила въ Святую Землю въ началѣ XII. вѣка. Петербург 1877.

В. Гнатюк: Галицько-руські народні лєґенди І. — IL Єтноґрафічний Збірник 12 — 13.


В. Гнатюк: Етнографічні матеріяли з Угорської Руси. Тт. І. і VI. Етноґрафічний Збірник 3 і ЗО.

П. Ивановъ»: Изъ области малорусскихъ народныхъ легендъ. Этнографическое Обозрѣніе 1890, V, VII. 1891, IX. 1893, XVII — XVIII. М. Васильевъ: Украинскія легенды и вѣрованія, связанныя съ именами нѣкоторихъ святихъ. Этнографическое Обозрѣніе 1895, XXVII.

Н. Сумцовъ: Очерки исторіи южнорусскихъ апокрифическихъ сказаній й пісень. Кіевская Старина 1887. VI — VII, IX, XI.

П. Кулѣшъ: Украинскія народныя преданія. Чтеніе Московскаго Общества исторіи и древностей, 1847.

В. Гнатюк: Етнографічні матеріяли з Угорської Руси, т. II. і VI. Етнографічний Збірник 4, ЗО.

О. Роздольський: Галицькі народні новелі. Етнографічний Збірник 8.

Л. Майковъ: О билинах!» Владимирова цикла. Петербург!! 1863.

О. Миллерь: Илья Муромеці» и богатирство кіевское. Петербург!» 1869.

Н. Дашкевичъ: Къ вопросу о происхожденіи русскихъ былинъ. Кіевскія Университетскія Извістія 1883. Чтенія въ Историческомъ Обществѣ Нестора лѣтописца IV.

Н. Дашкевичъ: О существованіи билинъ въ Южной Руси до половини XVII. вѣка. Чтенія въ Меторическомъ Общѣствѣ Нестора лѣтописца II.

А. Потебня: Слово о полку Игорев^Ь. Тексті» и примічанія. Воронежі» 1878.

Е. Барсовъ: Слово о полку Игоревѣ какъ художественный памятникъ кіевской дружинной Руси. І. — III. Москва 1887 — 1890.