Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729–1730 рр./104

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
22.

Его царского пресрѣтлого величества войскъ Запорозкикъ обоихъ сторонъ Днепра гетманъ lоанъ Скоропадский.

Пану полковниковѣ войска его царского пресвѣтлого величества Запороз каго лубенскому, п. п. старшинѣ его полковой и всѣмъ кому колвекъ о томъ вѣдати вадлежатиметь симъ нашимъ ознаймуем унѣверсаломъ, іжъ презенто вала намъ обовдовѣлая панѣ Улiяна Тарнавioтoвъна Андреева Михайловичо ва, судійна полковая лубенская, тестаментъ покойного ей мужа, остатнею во лею споражеңній, сколко ей самой, а сколко меншимъ синамъ лекгаціею его кгрунтовъ куплею набутихъ досталось, и просила насъ жеби такъ тіе всѣ къгрунта, яко и половину села Волошиновъки нашимъ конфѣрмовати унѣверсаломъ. Ми прето гетманъ, не отрекше тому ей прошенію, респектомъ эънат нихъ преречоного небожчика ей мужа от молодихъ лѣтъ въ войску Запороз комъ роденнихъ прадъ и услугъ, и заховуючи въ належитой мощи помянутій его тестаментъ, велѣли сей нашъ видати унѣверсалъ, которим всѣ лекгован ніе ей самой кгрунта, іменно два двори, одинъ, где тепер мешқает, а другій шинковъній зъ лiодаицею, млинъ на греблѣ Чеберадкой коло одно Бондарево на греблѣ Перекоповъской полъ каменя и ступного кола часть третую, (1966) млинъ у Погорѣлцѣ 30 всѣми лѣсами, и садами, и протчійми угодіями, якъ тотъ же тестаментъ опѣваетъ, въ спокойное ей панеи судіинои ствержаемъ владѣніе, позволяючи всякіе зъ тихъ добръ безперепонно належніе отбѣрати пожитки и користи, а при тихъ и другie мeнeннимъ синамъ меншимъ Якову и Афанасію ліексованніе и кгрунта ж в томъ тестаментѣ означенніе ей панеи судійной въ завѣдованніе полѣцаемъ; которое во время свое імъ обоймъ синамъ мѣютъ подлукъ того ж тестаменту быти диспонованни. Зде же позволяем и помянутого села Волощиновъки половиною, як премощнѣйшою его царско го величества грамотою утверждено спокойне ей до далшого времени и ласки войсковой владѣти; и от людей посполитихъ обикліе отбѣрати повинности. Зачимъ аби нѣхто зъ войскового и Посполитого чина того полку обивателей, особливе сотникъ глинский, брат небожчика ей мужа, во владѣніи того всего Жадной найменшои не дерзали ей паней судійной задѣвати трудности и препятія; повагою сего нашего унѣверсалу варуемъ. Данъ эъ канцеллярій войско вой въ Глуховѣ, юля 29 року 1709.

Звишменованній гетманъ рукою власною.

Мѣсто печати рейментарской.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах та Україні.


  • Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах, тому що вона була вперше опублікована в Україні і станом на 1 січня 1996 (дата URAA) перебувала у суспільному надбанні в Україні
  • Термін дії авторських прав на цей твір в Україні закінчився до 1 січня 2001 року, коли почала діяти нова редакція закону України про авторські й суміжні права, що збільшила термін дії копірайту з 50 до 70 років.
  • Автор помер у 1939 році, тому ця робота є у суспільному надбанні у тих країнах, де авторське право діє на протязі життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути у суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.