Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729–1730 рр./107

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
22.

Пресвѣтлѣйшаго и державнѣйшаrо великого государа его царского священнѣйшаго величества войска Запорозкаго обоихъ сторон Днепра гетман lоан Скоропадскій.

Ознаймуемъ симъ нашимъ унѣверсаломъ всей старшинѣ и чернѣ рей менту нашего въ полку Лубенскомъ обрѣтаючойся, а особливе атамановѣ и войтовѣ зъ буймистрами глинскимъ, и кому би колвекъ о томъ вѣдати належало, ішъ презентовалъ намъ панъ Андрѣй Михайловичъ сотникъ глин ский унѣверсалъ пана полковника лубенского на село Перекоповъку, въ сотнѣ тамошней будучое по нашемъ указу виданній, и просилъ на оніи наше го потверженъя. Митеди гетманъ, принявши тое пана сотника глинского про шеніе респектомъ его войсковихъ услугъ неоттеперь охочо отправуючихъся, за слушность видаемъ сей нашъ унѣверсалъ, которого повагою, яко утвержа емъ помянутое село Перекотовъку до всѣми до него приналежними угодіями въ зуполное его въладѣніе, такъ, аби въ ономъ нѣхто 3ъ старшини и чер нѣ войсковихъ и посполитихъ людей жадной ему чинити перешкоди и перепони не важилъся. Войтъ засъ переколъский зо всѣми тамошнѣми посполити ми людми (: опрочъ козаковъ, якіе при своихъ волностяхъ ненарушно мѣют бити заховани:) [198] должни ему ж пану сотниковѣ, яко державцѣ своему. и належитое во всяких работизнихъ подавати послушенство, повинност мѣти хо чемъ и рейментарско пилно приказуемъ. Данъ в Глуховѣ юня 23, pоку 1714.

Зъвишменованній гетманъ рукою власною. [194—197] Сводилъ с подлинними полковий писар Степанъ Савіцкий.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах та Україні.


  • Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах, тому що вона була вперше опублікована в Україні і станом на 1 січня 1996 (дата URAA) перебувала у суспільному надбанні в Україні
  • Термін дії авторських прав на цей твір в Україні закінчився до 1 січня 2001 року, коли почала діяти нова редакція закону України про авторські й суміжні права, що збільшила термін дії копірайту з 50 до 70 років.
  • Автор помер у 1939 році, тому ця робота є у суспільному надбанні у тих країнах, де авторське право діє на протязі життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути у суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.