Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729–1730 рр./114

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
[207—Велецких].
26.

Копіа унѣверсалу гетмана Іоана Скоропадского, данно го Василію Велецкому на село юсковцѣ уезду Лохвицкого.

Пресвѣтлѣйшого и державнѣйшого воликого государя нашего его царского священнѣйше го величества войскъ Запорожских обоихъ сторонъ Днѣпра гет манъ Іоанъ Скоропадскій.

Его ж царского пресвѣтлого величества Войска Запорожского пану пол ковниковѣ лубенскому зъ старшиною его полковою, а особливе п. сотниковѣ Лохвицкому зъ урадомъ тамошнимъ, и въсему старшому и меншому того полку товариству, и кождому кому қолвекъ отомъ вѣдати належить, симъ нашимъ ознаймуемъ унѣверсаломъ, іжъ презентовалъ намъ панъ Василій Велецкій, значній товаришъ войсковій унѣверсалъ антецессора нашего на держанъе села Юскавець въ полку Лубенскомъ, въ сотнѣ Лохвицкой будучого себѣ данъній, и просилъ нашего на тое потверженъя. Мы прето гетманъ, слушному его прошенію не отмовивъши, а респектуючи на значніе въ войску Запорож скомъ нелениво ронячіеся услуги и прислуги, яко помянутое село Юсковцѣ въ спокойное въладѣніе ему пану Велецкому симъ нашимъ ствержаемъ унѣ версаломъ, такъ мѣти хочемъ и рейментарско приказуемъ, абы нѣхто зъ старшини и чернѣ войскових и посполитих людей вѣ держаню того села жадной найменшой ему пану Велецкому не важилъся чинити трудности и препятia. Войтъ јас помянутого села зъ Посполитими людми повиненъ въсякое державци своему подданское отдавати послушенство. Тутъже позво ляемъ ему пану Велецкому на услугу войсковую десять человѣка козаковъ імѣти з того села ж Юсковець, которихъ п. сотникъ Лохвицкій опредѣливши не повиненъ до жадного чепати послушенъства, поневаж на услузѣ его пана Велецкого мѣют нaйдoватися. Данъ в Глуховѣ януар. 30, pоку 1713.

У подленномъ подписано: Звишьменованній гетманто рукою власною.

Сыя копѣя же (2076] с подлиннымъ унѣверсаломъ сходна въ достовѣpie рукою моею подписуюсь. Сотник полковый гадяцкий НВасилий Велецкий mp.

Сию копию с одлинним унiверсаломъ сводил писар сотнѣ въторой пол ковой Гадяцкой, Яковъ Кохановский.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах та Україні.


  • Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах, тому що вона була вперше опублікована в Україні і станом на 1 січня 1996 (дата URAA) перебувала у суспільному надбанні в Україні
  • Термін дії авторських прав на цей твір в Україні закінчився до 1 січня 2001 року, коли почала діяти нова редакція закону України про авторські й суміжні права, що збільшила термін дії копірайту з 50 до 70 років.
  • Автор помер у 1939 році, тому ця робота є у суспільному надбанні у тих країнах, де авторське право діє на протязі життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути у суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.