Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729–1730 рр./12

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
[67 — Корсуна].
83.

Копія.

Великого государя нашего его царского священнѣйшого величества войскъ Запорожскихъ обоих сторонъ Днепра гетманъ Іоаннъ Скоропадский.

Пану полковниковѣ войска его царского пресвѣтлого величества Запорожского лубенскому зъ старшиною его полковою, особливе сотниковѣ сенецкому зъ урядом, також атаману села Гапоновки зъ товариством, войту зъ тамошни[ми] посполитими люди и, и кому колвекъ о томъ вѣдати надлежит, ознаймуемъ сымъ нашимъ унѣверсаломъ, ижъ мы гетманъ, з респекту нашего войскового на пана Стефана Кореуна, хоружого полкового лубенского, за нелѣностніе услуги его въ войску Запорожскомъ на урядѣ сотництва сенецкого двгкротне од него пѣстованнам(?) и хоружества полкового отправованные, бар-зѣй же онъ и подчасъ непріятелского шведского въ Украйну нашествія, вѣрне свою службу къ царскому пресвѣтлому величеству и къ намъ показовалъ, надаемъ ему пану Корсуну помененное село Гапоновку, в сотнѣ Сенецкой будучое зъ принадлежащими до оного кгрѵнтами и угодіями въ владѣніе, а к тому и млин его власный, купленный, тепер спустѣлій у греблѣ Сенецкой на Сулѣ о едном колѣ стоячій позволяем реставровавши, належитіе до оного вкупѣ зъ войсковою на насъ належною частю из поколювщиною одбѣрати розмѣровые привели и користи. Зачимъ абы старшина полковая особливе сотникъ сенецкий и нѣхто иншій зъ войскового и посполитого чина людей въ спокойном того села владѣній, дозорца тежъ нашъ, млинами въ полку Дубенскомъ завѣдуючій, въ отбѣраню зъ помянутс го млина его мелницких и войсковых приходовъ, жадне й не важилися ему пану Стефану Корсуну, хо-ружому полковому лубенскому, затѣвати трудности и препятія, мѣти хочем и реиментарско приказуєм и упоминаем. Дан въ Глуховѣ з канцеллярій войсковой юля 29, року 1720.

В подлинномъ написано: Звьтшменованный гетман рукою власною.

Мѣсто печати рейментарской.

На сей копѣѣ подписался Степанъ Корсунъ, хоружий полковий лубенский.

Сводилъ с подиинним полковый писар Савіцкий.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах та Україні.


  • Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах, тому що вона була вперше опублікована в Україні і станом на 1 січня 1996 (дата URAA) перебувала у суспільному надбанні в Україні
  • Термін дії авторських прав на цей твір в Україні закінчився до 1 січня 2001 року, коли почала діяти нова редакція закону України про авторські й суміжні права, що збільшила термін дії копірайту з 50 до 70 років.
  • Автор помер у 1939 році, тому ця робота є у суспільному надбанні у тих країнах, де авторське право діє протягом життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути у суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.