Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729–1730 рр./138

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
[2426] 54.

Его царского пресвѣтлого величества войска Запорозскаго полковникъ лубенскій Андрей Марковичъ, Пану сотникови лубенскому, атамановѣ городовому, войтови тамошнему з бурмистрами, и всѣмъ кому бы колвекъ о семъ вѣдати належало, симъ нашимъ унѣверсаломъ ознаймуекъ, ижъ панъ Іван Павлович, асаулъ нашъ полковій, презентовал намъ унѣверсалъ бившаго а[н]тецесора нашего пана Василія Савича на село Гонцѣ в сотнѣ Лубенской будучое, ему данній, и просилъ нашего на оное село Потвердителного унѣверсалу. Ми прето тому его пана асаула слушному прошенію не отмовивпти, видячи его всегдашніе услуги, помянутое село Гонцѣ в владѣніе ему симъ нашимъ унѣверсаломъ Потвержаемъ, варуючи, абы нѣхто з старшини лубенской в уживаню оного жадной трудности и перепони ему пану асаулови чинити не важился. Войтъ зас того села до всѣми Посполитими людми повинни ему пану асаулу всякое подданское послушенство в домових потребах отдавати не отмовляючис, яко в прежнемъ виражено унѣверсалѣ, от компанѣйской повинности и иних шар варковъ, жадаемъ и приказуемъ. Данъ в Лохвицѣ, декабра 22, 1714 року.

Звишменованній полковникъ лубенский,


Суспільне надбання

Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах та Україні.


  • Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах, тому що вона була вперше опублікована в Україні і станом на 1 січня 1996 (дата URAA) перебувала у суспільному надбанні в Україні
  • Термін дії авторських прав на цей твір в Україні закінчився до 1 січня 2001 року, коли почала діяти нова редакція закону України про авторські й суміжні права, що збільшила термін дії копірайту з 50 до 70 років.
  • Автор помер у 1939 році, тому ця робота є у суспільному надбанні у тих країнах, де авторське право діє протягом життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути у суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.