Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729–1730 рр./139

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
[242] 54.

Его царского пресвѣтлого величества войска Запорожскаго обоихъ сторон: Днепра гетманъ Іоанъ Скоропадскій.

Пану полковникови лубенскому и всей его старшинѣ полковой и кождому кому колвекъ о томъ вѣдати належит, симъ нашимъ ознаймуемъ унѣверса ломъ, иж презентовалъ намъ панъ Іванъ Павловичъ асаулъ полковій лубен скій два унѣверсали полковничіе на село Гонцѣ прозиваемое в сотнѣ Лубен ской будучое, ему даннie, и просил нашего на тое потвержателного унѣвер салу. Мы прето гетман, давши в себе преречоного пана асаула прошенію мѣстце, респектомъ услуг его, прежде ураду асаулcкoгo и тепер на томъ урадѣ в войску Запорожскомъ охочоронячіеся, як тое селце Гонцѣ симъ нашимъ унѣверсаломъ в спокойное ему владѣніе до ласки нашой и войско вой подтвержаемъ, такъ абы в томъ его владѣній жадная ему пану асаулу ни от кого не чинилася перепона, пилно повагою сего ж нашего унѣверсалу варуемъ и приказуемъ. Войтъ вас з посполитими людми (: кромѣ козаков, которій мают при своих козацких волностях ненарушне зоставати:) повиненъ всякое послушенство подданское отдавати.

Дан в Глуховѣ, 1715 року, 5 д. февраля.

В подленномъ подписано тако: Звишменованний гетман рукою власною,

[242—244] Съ подлинними сводилъ и вомѣсто владѣлця села Гонцовъ, асаула полкового лубенского, Івана Павлова, по его прошенію подписалыся полковый лубенский писар Стефанъ Савіцкий[1]).

__________

  1. Починаючи з арк. 199 до 252 включно, по всіх аркушах (і білих) скріплено написом: Къ симъ копіямъ Лубенского полку полковий писар Стефанъ Савіцкий руку приложилъ.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах та Україні.


  • Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах, тому що вона була вперше опублікована в Україні і станом на 1 січня 1996 (дата URAA) перебувала у суспільному надбанні в Україні
  • Термін дії авторських прав на цей твір в Україні закінчився до 1 січня 2001 року, коли почала діяти нова редакція закону України про авторські й суміжні права, що збільшила термін дії копірайту з 50 до 70 років.
  • Автор помер у 1939 році, тому ця робота є у суспільному надбанні у тих країнах, де авторське право діє на протязі життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути у суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.