Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729–1730 рр./145

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
[259 — Вакуленків].
73 и 76.

Пресвѣтлѣйшаrо и державнѣйшаго государя его царского священнѣйшого величества войскъ Запорожских обоихъ сторонъ Днепра гетманъ Іоанъ Ско ропадскій.

Всей старшинѣ и чернѣ войска его царского пресвѣтлого величества За порожского, особливе пану полковниковѣ лубенскому зстаршиною полковою и всѣмъ такъ войсковимъ, яко и Посполитимъ того полку обывателемъ и кож. дому кому колвекъ отомъ вѣдати надлежит симъ нашимъ ознаймуемъ унѣ. версаломъ, ижъ презентовалъ намъ панъ Семенъ Вакуленко сотник пѣря тинский унѣверсали антецессоровъ наших бывшихъ гетмановъ и одтвopиcтie листи полковниковъ лубенских, данные ему на село Грабарувку и на селце Смотрикъ и на хуторъ его власний купленный элѣсами и полями степовими при рѣчцѣ близко того жъ селца Смотрикa стоячий, нащо просилъ нашего рейментарского потверженъя. Теди мы гетманъ респекътуючи на его пана Семена Вакуленка сотника пѣрятинского въ войску Запорожскомъ от моло дихъ лѣтъ при статечной ку маестатовѣ его царского величества вѣрности нелениво роненные и ронячіеся працы, прислуги, и заслуги росқазалисмо з кан целлярій войсковой сей видати унѣверсалъ, которого повагою, яко помянутіе двѣ селця Грабаровку и Смотрикъ, з хуторомъ тамъже будучимъ з грунтами и людми при ономъ осѣлими, ствержаемъ, позволяючи от посполитих людей всякіе повинности и послушенства, аз хутора приходячіе пожитки отбѣрати, такъ, абы панъ полковникъ лубенский з старшиною полковою и никто инний з войскового и посполитого чину, ему пану сотнику, во владѣніи помянутих селъ и хутора и въ одбиранъю приходячих пожитковъ найменшой не важилъся. чинить шкоды, перешкоди и трудности пилно приказуемъ. Данъ в Глуховѣ 29[1]), року 1714.

у подлинномъ тако: Звышъменованный гетманъ рукою власною.

К сей копии Іванъ и Петро Вакуловичи, значковие товариши полку лубен ского руки приложили.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах та Україні.


  • Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах, тому що вона була вперше опублікована в Україні і станом на 1 січня 1996 (дата URAA) перебувала у суспільному надбанні в Україні
  • Термін дії авторських прав на цей твір в Україні закінчився до 1 січня 2001 року, коли почала діяти нова редакція закону України про авторські й суміжні права, що збільшила термін дії копірайту з 50 до 70 років.
  • Автор помер у 1939 році, тому ця робота є у суспільному надбанні у тих країнах, де авторське право діє на протязі життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути у суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.
  1. Місяця не зазначено.