Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729–1730 рр./15

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
[70—Петровських].

Копія.

85.

Пресвѣтлѣйшихъ и державнѣйших, великихъ государей іхъ царского пре-свѣтлого величества войска Запорожского гетманъ Іванъ Мазепа.

Ихъ же царского пресвѣтлого величества войска Запорожского пану полковникови лубенскому, сотникови сенчанскому и всѣмъ того полку обывателемъ, кому колвекъ о томъ вѣдати належит, оэнаймуемъ, ижъ по милости божой и монаршой ихъ царского пресвѣтлого величества, яко маетъ во своей моци всякіе въ Малороссій устроювати порадки и заслужоныхъ людей контентовати призвойтимъ респектомъ, такъ знаючи пана Стефана Петрувского от давныхъ часъ у войску Запорозкомъ добре эаслужоного товариша, надаемъ ему до ласки войсковой село Жданы въ уездѣ Сенчанскомъ лежачое зъ слушними до него Приналежностями, позволяючи въ немъ всякіе пожитки привла-щати и от тяглихъ людей посполитихъ послушенство и повинност призвойтую отбирати ку вспартю своему недостатку домовому. Мѣти прето хочемъ и приказуемъ, абы ему пану Петровскому въ держанъю того села и въ эаживаню з него всякихъ пожитковъ, якъ панъ полковникъ лубенскій, такъ и нѣхто зъ старшины тамошней, не нажился чинити найменшой трудности и перешкоды. Войтъ зась помененного села Ждановъ з тяглими людми (гопрочъ Козаковъ:), жебы належитое послушенство отдавалы эъособна приказуемъ. Данъ въ Батуринѣ, декаврія 17, 1691 року.

Въ подлинномъ написано: Звишменованный гетманъ рукою власною.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах та Україні.


  • Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах, тому що вона була вперше опублікована в Україні і станом на 1 січня 1996 (дата URAA) перебувала у суспільному надбанні в Україні
  • Термін дії авторських прав на цей твір в Україні закінчився до 1 січня 2001 року, коли почала діяти нова редакція закону України про авторські й суміжні права, що збільшила термін дії копірайту з 50 до 70 років.
  • Автор помер у 1939 році, тому ця робота є у суспільному надбанні у тих країнах, де авторське право діє на протязі життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути у суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.