Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729–1730 рр./30

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку

[86] Демянъ Ігнатовичъ гетман зъ войскомъ его царского пресвѣтлого величества Запорожскимъ (22).

Всей старшинѣ и чернѣ войска его царского пресвѣтлого величества Запорожского, особливе пану полковникови, Сотниковѣ, атамановѣ лувенскому и всему товариству в томъ полку достаючому и кому сей нашъ будетъ приказанъ унѣверсалъ доносимъ до вѣдомости: поневажъ славной памяти въ богу эейшліе антецессоровѣ нашіе гетмани зъ побожности своей и горливости кухвалѣ божой на помноженіе оное, и недостаток монастира Мгарского Дубенского суплементуючи, для которого абы божая не уставала хвала, село Вязовокъ эо всѣми приналежитостями конферовали, Теди и мн такъ побожному антецессоровѣ наших не контрадикуючи чину и овшемъ до святобливой их стосуючис волѣ, а найбарзей абы за доброе здоровъе щасливое и долго-лѣтное его царского пресвѣтлаго величества панованъе и насъ зъ войскомъ Запороэскимъ не припоминаючи у престолу божаго маестатъ его благали, право на помененное село превелебному въ богу его милости господну отцу іеромонаху Макарію Русѣновичу, ігумену монастира Мгарского Дубенского сукцессоромъ и братій его симъ нашимъ конфѣрмуемъ унѣверсаломъ, зачимъ зъ старшихъ и менших, абы войска Запорожского и жаденъ з товариства войскового въ владѣнъю и пожиткованъю села Вязовця превеленому в богу его милости господину отцу ігуменови мгарскому и братій его найменшое не важилъся чинити перешкоди под срокгимъ войсковимъ каранъямъ, симъ нашимъ приказуемъ унѣверсаломъ. Войтъ зась вязовецкий зо всею громадою належитое ведлуг давнего зъвичаю монастиреви Мгарскому повинен будет отдавати послушенство. Писанъ въ Батурину 7 д. іюня, року 1771.

Демян Ігнатовичъ гетманъ з войском его царского пресвѣтлого величества Запорозким.

Мѣсто печати гетманской.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах та Україні.


  • Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах, тому що вона була вперше опублікована в Україні і станом на 1 січня 1996 (дата URAA) перебувала у суспільному надбанні в Україні
  • Термін дії авторських прав на цей твір в Україні закінчився до 1 січня 2001 року, коли почала діяти нова редакція закону України про авторські й суміжні права, що збільшила термін дії копірайту з 50 до 70 років.
  • Автор помер у 1939 році, тому ця робота є у суспільному надбанні у тих країнах, де авторське право діє на протязі життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути у суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.