Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729–1730 рр./53

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Копія.

[114] 70.

Пресвѣтлѣйшого и державнѣйшого государя его царского священнѣйшого величества войск, Запорожских обоих сторонъ Днепра гетманъ lоанъ Скоропадский.

Всѣмъ обще и каждому зъособна, кому бы колвекъ о томъ вѣдати над лежало, меновите старшинѣ и чернѣ войскового и Посполитого чина въ полку Лубенскомъ, а особливе пану сотнику пирятинскому зъ старшиною городо вою, сим унѣверсаломъ нашимъ ознаймуемъ, иж просилъ насъ панъ Андрей Маркович, полковникъ лубенский, дабисмо надали ему ко вспартю его господарства во владѣніе селця прозиваемое Кулажинцѣ в сотнѣ Пирятинской будучое, неоподаль хутора его въновъ построенного на власномъ купленном кґрунтѣ, прозиваемомъ Ангелювщина, такожъ и млинъ о трех колах стоячий на греблѣ под селом Савинцями. Мы прето гетманъ принявши тое его пана полковника лубенского прошеніе за слушное, а респектуючи на его знатніе войсковіе услуги и прислуги з непоколѣбимою вѣрностію къ его царскому священѣйшему величеству показанніе, велѣлисмо видати сей нашъ унѣверсалъ, которимъ яко надаемъ помянутое селце зъ млиномъ на Савинской греблѣ и крѣпостію оного ж утверждаемъ в зуполное его владѣніе, такъ абы въ томъ нѣхто з старшины и черны войсковых и посполитих людей жадной ему пере шкоды [1146) и трудности чинити не важилъся. Войтъ зась помянутого селца Кулажинець до всѣмы Посполитимы тамошними людми повинні будут ему пану полковнику лубенскому отдавати належитое послушенство и повинове ніе без всякой противности из помянутого млина, позволяючи всякie розмѣро віе приходы отбирати на свой пожитокъ, мѣти хочемъ и рейментарско пилно приказуемъ. Данъ в Глух., септевр. 12 д., року 1717.

В подленномъ подпис таковѣ: Звишменованний гетманъ рукою власною.

(114—1146) Къ сей копѣи во увѣрение лутшее руку приложивъ Андрей Марковичъ генералний подскарбій малоросийский въ Глуховѣ 1731 году, генваря 8 дня.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах та Україні.


  • Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах, тому що вона була вперше опублікована в Україні і станом на 1 січня 1996 (дата URAA) перебувала у суспільному надбанні в Україні
  • Термін дії авторських прав на цей твір в Україні закінчився до 1 січня 2001 року, коли почала діяти нова редакція закону України про авторські й суміжні права, що збільшила термін дії копірайту з 50 до 70 років.
  • Автор помер у 1939 році, тому ця робота є у суспільному надбанні у тих країнах, де авторське право діє на протязі життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути у суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.