Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729–1730 рр./59

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Копія.

[1246] 43.

ПресвѣтлЙшого и державнѣйшого великого государя его царского свяще ннѣйшого величества войскъ Запорожских обоих сторон. Днепра гетманъ Іоаннъ Скоропадский. Пану полкодавцови войска его ж царского пресвѣтлого величества Запорожского хубенскому эъ старшиною полковою, и кождому кому колвекъ отъ вѣдати надлежит, симъ унѣверсаломъ нашимъ ознай куеъ, и просилъ насъ панъ Леонтій Кичкарувcкий, знатный товаришъ Отку Лубенского, абысмо так селце Мокіевку и млины коштомъ его пост роенные, оденъ на Гурбинской греблѣ одвох колах стоячий, другий вес някъ отрохъ қолах в селѣ Луговиках, а те?тый на греблѣ Ператинской одвохъ колахъ, хуторъ под Ператиномъ будучый, нашимъ потвердилисмо унѣверсаломъ, яко и част войсковую въ млинѣ Данила Ющенка на рецѣ Удай, при греблѣ Гурбинской стоячимъ, ему надали. Мы прето гетманъ, слушное его прошеніе узнавши, всѣ тые помянутые млины, село Мокіевку и хуторъ ствержаемъ, такъже и част войсковую въ томъ млинѣ Ющенковом надаемъ, позволяючи зъ посполитых въ селѣ Мокіевцѣ людей всякіе повин ности и послушенства, а змлыновъ, хуторей и части войсковой въ предпо мянутомъ Ющенковомъ млынѣ приходячіе пожитки отбирати, въ чамъ абы никто зъ старшины и чернѣ войсковых и посполитых людей не смѣл и не важился чинити трудности и перешкоды пилно приказуемъ. Данъ въ Глуховѣ генвара 15, pоку 1710.

Въ подлинномъ написано: Звышменованный гетманъ рукою власною.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах та Україні.


  • Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах, тому що вона була вперше опублікована в Україні і станом на 1 січня 1996 (дата URAA) перебувала у суспільному надбанні в Україні
  • Термін дії авторських прав на цей твір в Україні закінчився до 1 січня 2001 року, коли почала діяти нова редакція закону України про авторські й суміжні права, що збільшила термін дії копірайту з 50 до 70 років.
  • Автор помер у 1939 році, тому ця робота є у суспільному надбанні у тих країнах, де авторське право діє протягом життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути у суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.