Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729–1730 рр./63

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
[129] 41.

Копія.

По указу премилостивѣйшаго моего царя и государя самодержца всеросійскаго и протчая, и протчая.

Азъ учрежденный над войски его величества царского, камандующий ге нералъ фелтъ-маршалкъ военный, кавалѣръ малтійскій святаго апостола Андрея и протчихъ ординовъ Борисъ Шереметев.

Обявляю чрезъ сие ихъ милостямъ господамъ генераломъ и протчимъ высокого и низъкого чина офицеромъ, какъ от кавалерій такъ и от нифантерій, і рядовымъ драгуномъ и салдатом, и малоросійского народа обывате лемъ, дабы в маетности господина Михайла Гамалѣя, генералного ясаула в Черновском повѣте, в селѣ Позникахъ, жителемъ обыдъ и налогъ чинити не дерзали и чрезъзвичайнихъ поборовъ кромѣ определенного не ймали, под опасеніемъ за то военного суда. Такъже и того села жители были б ему Гамалѣю во въсякомъ послушаній, понеже оной господинъ ныне содержитца к сторонѣ царского величества, Свѣдителства ради сей уневерсалъ припи сую рукою моею и печатю утверждаю. Данъ в Сорочинце, февраля 28 дня, 1709 году.

В подлинномъ подписано тако: Барисъ Шереметев.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах та Україні.


  • Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах, тому що вона була вперше опублікована в Україні і станом на 1 січня 1996 (дата URAA) перебувала у суспільному надбанні в Україні
  • Термін дії авторських прав на цей твір в Україні закінчився до 1 січня 2001 року, коли почала діяти нова редакція закону України про авторські й суміжні права, що збільшила термін дії копірайту з 50 до 70 років.
  • Автор помер у 1939 році, тому ця робота є у суспільному надбанні у тих країнах, де авторське право діє на протязі життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути у суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.