Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729–1730 рр./72

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Копіа.

[135] 5.

Его царского пресвѣтлого величества войска Запорожского полковникъ лубенский Андрей Марковичъ.

Пану сотниковѣ роменскому, атамановѣ городовому и войту тамошнему эъ протчійни урадовими и кому колвекъ отом вѣдать належитъ симъ нашимъ унѣверсаломъ ознаймуемъ, іжъ просилъ нас панъ Стефанъ Савіцкий, писар нашъ полковый онаданъе себѣ селця Левченокъ въ сотнѣ Роменской по державѣ небожчика Кривокобылского оставшогося, прекладаючи тую свою нужду, яе любо мает онъ село въ сотнѣ Чорнуcкoй Луговики на уряд писарства належное, однакъ за далекимъ отсель разстояніемъ и селянамъ тимъ въ тяжестію барзѣй въ подводах чинити послушенство, и самому зажи вати их тутъ до роботизнъ щочас потребних зъ трудностю приходить. Прето мы разсудивши тое его прошеніе быти слушное, что невозможно ему тутъ при боку нашому уставичне въ дѣлех его уряду приличних працуючому безъ людей обийтися, видалисмо сей нашъ унѣверсалъ, которого повагою яко опредѣляемъ под его послушенство всѣхъ людей помянутого села Левченокъ Посполитих, також и козаковъ человѣқа шесть для посилокъ и поездокъ овому въ дѣлехъ полкових потребних, такъ абы нѣхто въ томъ жадной ему ж перешкоди и перепони чинити не важилъся мѣти хочемъ и приказуемъ. Данъ въ Ромнѣ iюля 7 д., 1717 року.

У подленномъ написано: Звишменованный полковник рукою власною, [1346—135] ксим Копіям имѣющий в своем владѣній селце Луговики и селце Левченки полковый лубенский писаръ Степанъ Савіцкий руку при ложилъ.

(122—139] Къ симъ копіямъ Лубенского волку полковый писар Стефанъ Савицкій руку приложилъ.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах та Україні.


  • Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах, тому що вона була вперше опублікована в Україні і станом на 1 січня 1996 (дата URAA) перебувала у суспільному надбанні в Україні
  • Термін дії авторських прав на цей твір в Україні закінчився до 1 січня 2001 року, коли почала діяти нова редакція закону України про авторські й суміжні права, що збільшила термін дії копірайту з 50 до 70 років.
  • Автор помер у 1939 році, тому ця робота є у суспільному надбанні у тих країнах, де авторське право діє на протязі життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути у суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.