Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729–1730 рр./79

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Копія

77.

Пресвѣтлѣйшаго и державнѣйшого великого государя его царского свя щеннѣйшого величества войскъ Запорожеских обоих сторонъ Днѣпра гетмань Іоанъ Скоропадский.

Пану полковниковѣ войска его ж царского пресвѣтлого величества Запо рожского лубенскому, старшинѣ его полковой, а особливе пану сотниковѣ пи рятинскому до всѣмъ урядом тамошним всему старшому и меншому того полку товариству и кождому кому колвек о томъ вѣдати надлежит симъ на шим ознайхуем унѣверсалом, ижъ панъ Стефанъ Тарнавский, значный това риш бунчуковый войсковый нашъ, просилъ насъ онаданънѣ себѣ села якого для вспapтя своего господарства. [153] Теди мы склонившися на его проше ніе, ареспектуючи на всегдашніе под бунчуком нашим войсковымъ охочоро нячіеся праци и услуги, з тих мѣръ надаемъ ему пану Тарнавскому село Бѣлоцерковку въ полку Лубенском въ сотнѣ Пирятинской будучое. Зачимъ мѣти хочемъ и рейментарско приказуемъ, абы нѣхто зъ старшини и чернѣ войско выхъ и посполитих людей, а особливе п. сотникъ пирятинский, жадной, най меншой въ спокойномъ того села владѣнію не важилъся чинити трудности, перепоны и препятства. Войтъ зась з посполитими людми помянутого села Бѣлоцерковки повиненъ всякое ему пану Тарновскому яко державцѣ своему оддавати послушенства. Данъ въ Глуховѣ ноеврія 12, pоку 1712.

У подлинном: Звышыменованный гетманъ рукою власною.

Мѣсто печати рейментарской

К симъ унѣверсаламъ вомѣсто паней своей Марии Тарнавской Иван Ви сочин, староста Бѣлоцеркузский подписался.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах та Україні.


  • Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах, тому що вона була вперше опублікована в Україні і станом на 1 січня 1996 (дата URAA) перебувала у суспільному надбанні в Україні
  • Термін дії авторських прав на цей твір в Україні закінчився до 1 січня 2001 року, коли почала діяти нова редакція закону України про авторські й суміжні права, що збільшила термін дії копірайту з 50 до 70 років.
  • Автор помер у 1939 році, тому ця робота є у суспільному надбанні у тих країнах, де авторське право діє протягом життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути у суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.