Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729–1730 рр./83

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
[158] 11.

Его царского пресвѣтлого величества войска Запорожского обоихъ сторонъ Днепра гетманъ lоаннъ Скоропадский Пану полковниковѣ войска его ж царского пресвѣтлого величества Запорожского лубенскому зъ старшиною его полковою, а особливе пану сотни ковѣ роменскому до всѣми урядовими, и кому бы колвекъ о томъ вѣдати над лежало, симъ нашимъ унѣверсаломъ ознаймуемъ, ижъ п. Семенъ Остаповичъ, атаманъ городовий роменский, просилъ насъ о наданъе ку вспартю госпо дарства своего селця Гарасимовки, въ сотнѣ тамошней найдуючогося. Мы теды гетманъ, принявши тое его пана атамана городового роменского про шеніе за слушность, а знаючи, же и прощліе атaмання тамошніе мѣвали з волѣ антецессоровъ нашихъ наданные себѣ въ той сотнѣ села этого респекту, яко видаемъ сей нашъ унѣверсалъ, которимъ надаемъ ему пану атаману ро менскому до ласки нашой войсковой помянутое селце Гарасимовку, позво Аяючи ему належитые энего от людій тяглих (:опрочь козаковъ, которiе при свойхъ волностяхъ ненарушно заховани быти мѣютъ:) отбирати послушенства и повинности, такъ абы в томъ ему нѣхто зъ старшини и чернѣ войсковихъ и посполитих людей жадной перешкоди и перепони чинити не важилъся, мѣти хочемъ и рейментарско приказуемъ. Данъ в Глуховѣ, iюня 17, pоку 1712. В подлинномъ подписано: Звышъменованный гетманъ рукою власною, Мѣсто печати рейментарской. Къ сему унѣверсалу державъця села Гарасимовъки сотникъ роменъский Се мен Остаповъ руку приложил.

С подлинним читалъ полковый писар Савіцкий.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах та Україні.


  • Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах, тому що вона була вперше опублікована в Україні і станом на 1 січня 1996 (дата URAA) перебувала у суспільному надбанні в Україні
  • Термін дії авторських прав на цей твір в Україні закінчився до 1 січня 2001 року, коли почала діяти нова редакція закону України про авторські й суміжні права, що збільшила термін дії копірайту з 50 до 70 років.
  • Автор помер у 1939 році, тому ця робота є у суспільному надбанні у тих країнах, де авторське право діє на протязі життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути у суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.