Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729–1730 рр./93

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Копія.

[177 — Рубанова].

Пресвѣтлѣйшого и державнѣйшого великого государя его царского священ нѣйшого величества войска Запорожского обоих стороны Днепра гетманъ Іоанъ Скоропадский.

Всей старшинѣ и чернѣ войска его ж царского пресвѣтлого величества За порожского, аменовите пану сотниковѣ роменскому зо всѣми урядовими тамош ними и всѣмъ якъ войсковимъ такъ и посполитимъ тоей сотнѣ обывателемъ, и кому бы колвекъ о томъ вѣдат надлежало ознаймуемъ, иж панъ Григорий Івановичъ Рубановъ, значний полку Лубенского товаришъ, маючи въ мълинѣ своему власномъ на рецѣ Сулѣ на греблѣ Бѣловодской стоячомъ наданную себѣ от автецессора нашого прошлого гетмана част войсковую, и село прозиваемое Коржѣ, въ сотнѣ Роменской будучое, от нынѣшного полковника лубенского пана Василія Савича въ державу ему поданное, презентовалъ намъ якъ анте цессора нашего на Оную част войсковую такъ и на село тое от его пана Полковника конферованній себѣ універсали, и просилъ на тые нашего гет манского унѣверсалного потверженія. Мы теди, склонившися на слушное его прошеніе, а особливе респектуючи на значные працовытые оного въ войску Запорожскомъ ронячыся услуги, наданъя, оное симъ універсаломъ нашимъ ствержаемъ, позволяючи ему пану Яновичу тую част войсковую попрежнёму безъ даваня поколющини и покабанщини на свой пожитокъ отбѣрат, и селомъ преречонимъ эуполно владѣти, всякий от людей тамошних посполитих подданскій въ работи знах и звичайних дабелек употребляя по винности. Зачимъ пилно мѣти хочемъ и варуемъ, абы нѣхто зѣ старшини и чернѣ полку Лубенского, меновите панъ сотникъ роменский, ему пану Яно вичу въ держанню и зуполномъ владѣнію оного села, а отбѣранъю части войсковой этого млина своего дозорця нашъ млиновъ, въ томъже полку Лубенскомъ будучий, особливе поколющини и покабанщини вимаганъемъ, найменшой не смѣли и не важилися чинити трудности и перепони, чинячи сей волѣ нашой задосит. Войтъ гас села Коржовъ эо всѣми тамошними по сполитими людми (:опрочъ козаковъ:) повинни належитое оному отдавати послушенство, пилно приказуемъ. Данъ в Глуховѣ, августа 30 д., року 17[0]9.

У подлинномъ написано тако: Звишменований гетманъ рукою власною.

Сподлинним сводилъ писар полковий лубенский Стефанъ Савіцкий.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах та Україні.


  • Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах, тому що вона була вперше опублікована в Україні і станом на 1 січня 1996 (дата URAA) перебувала у суспільному надбанні в Україні
  • Термін дії авторських прав на цей твір в Україні закінчився до 1 січня 2001 року, коли почала діяти нова редакція закону України про авторські й суміжні права, що збільшила термін дії копірайту з 50 до 70 років.
  • Автор помер у 1939 році, тому ця робота є у суспільному надбанні у тих країнах, де авторське право діє на протязі життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути у суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.