Грамматика Малороссійскаго нарѣчія/О глаголѣ

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Грамматика Малороссійскаго нарѣчія (1818
Ал. Павловскій
О глаголѣ
 Завантажити у Завантажити роботу у форматі PDFЗавантажити роботу у форматі ePubЗавантажити роботу у форматі TXTЗавантажити роботу у форматі MOBI
Українській в оригіналі текст позначений жовтим кольором • Цей текст написаний одним з ранніх фонетичних правописів до кулішівки. • Для робіт з подібними назвами дивіться Граматика малоросійського наріччя (Цертелєв)
Видання: Петербург: 1818.

б.) О глаголѣ.

Въ спряженїяхъ Малороссїйскихъ глаголовъ находятся слѣдующїя отличїя.

Помогающїй глаголъ быть имѣетъ: изъявительнаго наклоненїя, настоящаго времени въ обоихъ числахъ третье лицо, предъ согласною буквою ѣ, а предъ гласною ѣсть; прошедшее въ един. числѣ бувъ, була́, було̀, а во множ. булы̀; давнопрошедшее бува́въ, бува́ла, бува́ло, бува́лы; будущее бу́ду, бу́дешъ, бу́де или бу́деть, множ. бу́демо, бу́дете, бу́дуть; въ повелительномъ наклоненїи един. будь, бува́й, неха́й бу́де или бува́ѣ, множ. бу́дьмо, бу́дте, бува́йте, неха́й бу́дуть, неха́й бува́ють; неопредѣленнаго наклоненїя настоящее время буть; дѣепричастїе прошедшаго времени бу́вшы, давнопрошедшаго бува́вшы; причастїй же не имѣетъ.

1. Спряженіе.
співа́ть, співа̀ты, пѣть.
Изъявительное наклоненіе.
Время настоящее.
единственное число множ. число
я. співа́ю мы. співа́ѣмо
ты. співа́ѣшъ вы. співа́ѣте
винъ, вона̀, воно́. співа́ѣ воны̀. співа́ють
Прошедшее однократное.
един. ч. множ. ч.
я.
заспіва́въ мы.
заспіва́лы
ты. заспіва́ла вы.
винъ. заспіва́ло воны̀.
или
един. ч. множ. ч.
я.
співну́въ мы.
співну́лы
ты. співну́ла вы.
винъ. співну́ло воны̀.
Прошедшее многократное.
един. ч. множ. ч.
я.
співа́въ мы.
співа́лы
ты. співа́ла вы.
винъ. співа́ло воны̀.
Давнопрошедшее.
един. ч. множ. ч.
я.
спі́вувавъ мы.
спі́вувалы
ты. спі́вувала вы.
винъ. спі́вувало воны̀.
Будущее однократное.
един. ч. множ. ч.
я. заспіва́ю мы. заспіва́ѣмо
ты. заспіва́ѣшъ вы. заспіва́ѣте
винъ. заспіва́ѣ, — ва́ воны̀. заспіва́ють
или
един. ч. множ. ч.
я. співну̀ мы. співнемо̀
ты. співне́шъ вы. співнетѐ
винъ. співнѐ, — не́ть воны̀. співну́ть
Будущее многократное.
един. ч. множ. ч.
я. бу́ду
співа́ть мы. бу́демо
співа́ть или співа́ты
ты. бу́дешъ вы. бу́дете
винъ. бу́де воны̀. бу́дуть
или
един. ч. множ. ч.
я. співа́тыму мы. співа́тымемо
ты. співа́тымешъ вы. співа́тымете
винъ. співа́тыме воны̀. співа́тымуть
Повелительное наклоненїе.
Время настоящее.
един. ч. множ. ч.
я. мы. співа́ймо
ты. співа́й вы. співа́йте
винъ. неха́й співа́ѣ, — ва̀ воны̀. неха́й співа́ють
Будущее однократное.
един. ч. множ. ч.
я. мы. заспіва́ймо
ты. заспіва́й вы. заспіва́йте
винъ. неха́й заспіва́ѣ, — ва̀ воны̀. неха́й заспіва́ють
или
един. ч. множ. ч.
я. мы. співні̀мо
ты. співны̀ вы. співні̀ть
винъ. неха́й співнѐ воны̀. неха́й співну́ть
Неопредѣленное наклоненїе

Время настоящее. співа́ть, или співа́ты.

Прошедшее однократное. співну́ть, заспіва́ть, заспіва́ты.
Дѣепричастія.

Настоящее. співа́ючы.

Прошедшее однократное. співну́вшы, заспіва́вшы.

Прошедшее многократное. співа́вшы.

2. Спряженіе.
вору́шыть. трогать, ворошить.
Изъявительное наклоненїе.
Время настоящее.
единственное число множ. число
я. ворушу́ мы. вору́шымо
ты. вору́шышъ вы. вору́шыте
винъ, вона̀, воно̀. вору́шыть воны̀. вору́шать
Прошедшее однократное.
един. ч. множ. ч.
я.
ворухну́в мы.
ворухну́лы
ты. ворухну́ла вы.
винъ. ворухну́ло воны̀.
или
един. ч. множ. ч.
я.
поворушы́въ мы.
поворушы́лы
ты. поворушы́ла вы.
винъ. поворушы́ло воны̀.
Прошедшее многократное.
един. ч. множ. ч.
я.
ворушы́въ мы.
ворушы́лы
ты. ворушы́ла вы.
винъ. ворушы́ло воны̀.
Давнопрошедшее.
един. ч. множ. ч.
я.
вору́шувавъ мы.
вору́шувалы
ты. вору́шувала вы.
винъ. вору́шувало воны́.


Будущее однократное.
единственное число множ. число
я. ворухну̀ мы. ворухнемо̀
ты. ворухне́шъ вы. ворухнетѐ
винъ. ворухнѐ воны́. ворухну́ть
или
единственное число множ. число
я. поворушу́ мы. повору́шымо
ты. повору́шышъ вы. повору́шыте
винъ. повору́шыть воны́. повору́шать
Будущее многократное.
един. ч. множ. ч.
я. бу́ду
вору́шыть мы. бу́демо
вору́шыть или ворушы́ты
ты. бу́дешъ вы. бу́дете
винъ. бу́де воны. бу́дуть
или
единственное число множ. число
я. ворушы́тыму мы. вору́шытымемо
ты. ворушы́тымешъ вы. вору́шытымете
винъ. ворушы́тыме, — меть воны́. вору́шытымуть
Повелительное наклоненїе.
Время настоящее.
единственное число множ. число
я. мы. воруши́мо
ты. ворушы̀ вы. воруши́ть
винъ. неха́й вору́шыть воны̀. неха́й вору́шать
или
единственное число множ. число
я. мы. поворухні́мо
ты. поворушы̀ вы. поворухні́ть
винъ. неха́й повору́шыть воны̀. неха́й поворухну́ть
Будущее однократное.
единственное число множ. число
я. мы. ворухні́мо
ты. ворухны̀ вы. ворухні́ть
винъ. неха́й ворухне́, — не́ть воны̀. неха́й ворухну́ть
Неопредѣленное наклоненїе.

Время настоящее. ворушы́ть или ворушы́ты.

Прошедшее однократное. ворухну́ть, вору́хну́ти, поворухну́ть.

Дѣепричастія.

Настоящее. ворушачы̀.

Прошедшее однократное. ворухну́вшы, поворухну́вшы.

Прошедшее многократное. ворушы́вшы.

О неправильныхъ глаголахъ Малоросїйскаго нарѣчїя, поелику въ нихъ важныхъ отъ правилъ отступленїй весьма мало, говорить было бы излишне.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває у суспільному надбанні у всьому світі.


Цей твір перебуває у суспільному надбанні у всьому світі, тому що він опублікований до 1 січня 1925 року і автор помер щонайменше 100 років тому.