Грамматика Малороссійскаго нарѣчія/О мѣстоименіи

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Грамматика Малороссійскаго нарѣчія
Ал. Павловскій
О мѣстоименіи
Українській в оригіналі текст позначений жовтим кольором
• Цей текст написаний одним з ранніх фонетичних правописів до кулішівки.
• Для робіт з подібними назвами див. Граматика малоросійського наріччя (Цертелєв)
Петербург: 1818

б.) О мѣстоименіи.
Существительныя мѣстоименія.
я. ты. себѐ. Во множественномъ числѣ также мы, вы, и проч.
И. я ты
Р.
Д. мыні̀ тобі̀ собі̀
В. менѐ тебѐ себѐ
З. ты!
Т. мно́ю тобо́ю собо́ю
П. объ мыні́ тобі̀ собі́
Прилагательныя мѣстоименія.
сей, ся́я, ся, се́ѣ, се. сей, этотъ.
единственное число. множ. ч.
муж. жен. сред. всѣхъ родовъ
И. сей ся́я, ся се́ѣ, се сіи
Р. сі͡оого̀ сеі̀, сеѣ́и сі͡оого̀ сіхъ
Д. сі͡ому̀ сій сі͡ому̀ сімъ
В. сі͡оого̀ сю́ю, сю сі͡оого̀, се́ѣ, се сіхъ, сіи
Т. сімъ се́ю, сеѣ́ю сімъ сі́мы
П. о сімъ сій сімъ сіхъ


Также склоняются: оцце́й, оцця̀я, оцця̀, оіцце́ѣ, оццѐ, вотъ-етотъ, вотъ-ета, вотъ-ето; мій, моя̀, ма, моѣ̀; твій, твоя̀, твоѣ̀; свій, своя̀, своѣ́; той, та́я, та, те́ѣ, те; чый, чыя̀, чыѣ̀.

винъ, вона̀, воно̀. онъ, она, оно.
единственное число множ. число
муж. жен. сред. всѣхъ родовъ.
И. винъ вона̀ воно̀ воны̀
Р. і͡ого̀ іі̀, ѣі̀ і͡ого̀ іхъ
Д. і͡ому̀ ій і͡ому̀ імъ
В. і͡ого̀ іі̀, ѣі̀ і͡ого̀ іхъ
Т. імъ ѣ́ю імъ і́мы
П. объ німъ ній німъ ныхъ


Также склоняются: нашъ, на́ша, на́ше; вашъ, ва́ша, ва́ше; самъ, сама̀, самѐ или само̀.

хто, що. кто, что?
И. хто що В. кого̀ що
Р. чого̀ Т. кімъ чымъ
Д. кому̀ чому̀ П. объ кімъ чымъ


Суспільне надбання

Ця робота перебуває в суспільному надбанні в всьому світі.


Цей твір перебуває в суспільному надбанні у всьому світі, тому що він опублікований до 1 січня 1928 року і автор помер щонайменше 100 років тому.