ЗУРРСУУ/1925/1/79/Про оголошення урядових актів, що не мають законодавчого значіння

Матеріал з Вікіджерел
< ЗУРРСУУ‎ | 1925‎ | 1‎ | 79
Перейти до навігації Перейти до пошуку
ЗУРРСУУ/1925/1/79 (1925
Постанова Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету і Ради Народніх Комісарів УСРР
Про оголошення урядових актів, що не мають законодавчого значіння

453. Про оголошення урядових актів, що не мають законодавчого значіння.

Скасовуючи арт. 8 і увагу до нього декрету Ради Народніх Комісарів УСРР з 25 січня 1921 року „Про порядок розгляду й оголошення законодавчих і урядових актів“ (Зб. Уз. 1921 року, ч. 1, арт. 22), Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет і Рада Народніх Комісарів УСРР постановили:

1. Всі постанови й розпорядження центральних установ і урядництв УСРР, а також комісій при Всеукраїнському Центральному Виконавчому Комітетові й Раді Народніх Комісарів УСРР, що їх належить оголошувати на підставі арт. 2 цієї постанови, треба, протягом трьох день після ухвали їх, пересилати в двох примірниках українською і російською мовою до Відділу Законодавчих Проектів і Кодифікації Законів Народнього Комісаріяту Юстиції для оголошення у другому відділі Збірника Узаконень і Розпоряджень Робітничо-Селянського Уряду України.

Увага 1. Зазначені в цьому артикулові термінові постанови й розпорядження може оголошувати Народній Комісаріят Юстиції також і у „Вістях ВУЦВК'у“, але це не звільнює Народній Комісаріят Юстиції від оголошення зазначених постанов та розпоряджень і в другому відділі Збірника Узаконень і Розпоряджень Робітничо-Селянського Уряду України.
Увага 2. Постанови й розпорядження, що їх треба оголосити, згідно з цією постановою, в Збірникові Узаконень, урядництва й комісії можуть оголошувати в своїх виданнях і перед оголошенням їх у Збірникові Узаконень або „Вістях ВУЦВК“.

В негайних випадках урядництва й комісії мають право оголошувати зазначені постанови й розпорядження безпосередньо у „Вістях ВУЦВК“ або офіційному органі місцевого виконавчого комітету, з тим, що таке оголошення не звільнює їх від обов'язків направити цю постанову або розпорядження до Народнього Комісаріяту Юстиції для оголошення загальновстановленим порядком.

2. Порядком цієї постанови належить оголошувати всі не секретного характеру постанови й розпорядження центральних установ і урядництв УСРР, які виходять за межі регулювання внутрішньої діяльности установ і урядництв, що видають їх в межах наданої їм компетенції, і які торкаються прав та обов'язків людности, громадських організацій і державних установ та підприємств різних урядництв, а також, взагалі, всі ті постанови центральних урядництв і комісій ВУЦВК й РНК, що, з тих чи инших підстав, мають загальнодержавне значіння.

3. Якщо Народній Комісаріят Юстиції визнав, що надіслану установою або урядництвом постанову або розпорядження не належить оголошувати у Збірникові Узаконень і Розпоряджень, бо вони не відповідають ознакам, зазначеним у арт. 2 цієї постанови або суперечать законові, то, не оголошуючи їх, повідомляє, не пізніш як через тиждень, відповідну установу або урядництво про причину неоголошення з докладним мотивуванням. Установа, і урядництво може оскаржити таку постанову Народнього Комісаріяту Юстиції до Ради Народніх Комісарів УСРР.

Якщо Народній Комісаріят Юстиції визнає, що надіслану до нього постанову або розпорядження належить оголосити, то таке оголошення слід зробити не пізніше тижневого реченця з дня одержання постанови або розпорядження.

4. Постанови й розпорядження урядництв, що їх треба оголосити у виданнях, зазначених в арт. 1 цієї постанови та увагах до цього артикулу, набувають сили в порядкові, встановленому законом.

5. Оголошені постанови й розпорядження, де зазначено иншого реченця надання їм чинности, набувають сили з зазначеного в них реченця.

Харків, 7 жовтня 1925 р.

Т. в. об. Голови Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету

Заст. Голови Ради Народніх Комісарів УСРР

Т. в. об. Секретаря Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету

Оголошено у „Вістях ВУЦВК'у“ 6 листопада 1925 р., ч. 254.

Див. також[ред.]

Постанова ВУЦВК і РНК УСРР № 430 від 27 жовтня 1926 «Про час надання чинности законам і розпорядженням Уряду УСРР, розпорядженням урядництв УСРР, а також про оголошення законів Уряду Союзу РСР у «Вістях ВУЦВК»


Ця робота перебуває у суспільному надбанні згідно зі статтею 10 Закону України від 23 грудня 1993 року № 3792-XII «Про авторське право і суміжні права» де зазначається, що не є об'єктом авторського права:

  • твори народної творчості (фольклор);
  • видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади;
  • розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право sui-generis (своєрідне право, право особливого роду).