ЗУРРСУУ/1926/1/1/Про господарське підприємство Політичного Управління Української Військової Округи «Червона Зброя»

Матеріал з Вікіджерел
< ЗУРРСУУ‎ | 1926‎ | 1‎ | 1
Перейти до навігації Перейти до пошуку
ЗУРРСУУ/1926/1/1 (1926
Постанова Ради народніх комісарів УСРР
Про господарське підприємство Політичного Управління Української Військової Округи «Червона Зброя»
 Завантажити у Завантажити роботу у форматі PDFЗавантажити роботу у форматі ePubЗавантажити роботу у форматі TXTЗавантажити роботу у форматі MOBI

8. Про господарське підприємство Політичного Управління Української Військової Округи „Червона Зброя“.

Рада Народніх Комісарів УСРР постановила затвердити нижченаведене Положення про господарське підприємство Політичного Управління Української Військової Округи „Червона Зброя“.

ПОЛОЖЕННЯ
про господарське підприємство Політичного Управління Української Військової Округи „Червона Зброя“.

1. Для постачання частинам Української Військової Округи й цивільному населенню України та Криму військової літератури й шкільних підручників засновується під загальним керівництвом і управлінням Політичного Управління Української Військової Округи господарське підприємство під назвою „Червона Зброя“, що функціонує на підставі комерційного розрахунку.

2. Підприємство „Червона Зброя“ становить окрему господарську одиницю, від часу реєстрації в установленому порядку має права юридичної особи й відповідає по всіх зобов'язаннях у межах майна, що є під його зарядом, не перекладаючи такої відловідальности на будь-які инші державні органи або Державну Скарбницю.

3. Для досягнення зазначеної у арт. 1 цього Положення мети підприємство „Червона Зброя“ провадить такі операції:

а) купує й розповсюджує загальну, військово-політичну та військово-технічну літературу українською, російською та иншими мовами;

б) купує й розповсюджує часописи, газети й инші періодичні видання українською, російською та иншими мовами, а також військово-шкільне приладдя, підручники, плакати, таблиці й т. ин.;

в) має право відкривати в межах території Української Військової Округи книгарні, виставки й прилавки, а також організувати підсобні заклади, як-ось: паперові крамниці й кустарні майстерні.

4. У своїй господарській діяльності підприємство „Червона Зброя“ підпорядковується всім законоположенням про торгівлю й промисловість.

5. Підприємство „Червона Зброя“ має печатку з своєю назвою.

6. Управління підприємством „Червона Зброя" перебуває в м. Харкові.

7. Статутовий капітал підприємства „Червона Зброя“ складається з переданого йому від Політичного Управління Української Військової Округи обігового капіталу в сумі сто шісдесят дві тисячі вісімсот сорок п'ять (162.845) карб. 34 коп. за вступним балансом на 1 березня 1925 року, що складається з вільного активу книгарні й паперової крамниці колишнього Управління підприємством Військово-Редакційної Ради Української Військової Округи.

8. Підприємство „Червона Зброя“ бере на себе актив і пасив підприємства колишнього Управління підприємством Військово-Редакційної Ради Української Військової Округи.

9. Підприємство „Червона Зброя“ володіє, користується й розпоряджає наданим йому майном для здійснення своїх господарських завдань з метою добуття зиску й повинно існувати на кошти, надані йому цим Положенням.

10. Чистий зиск, одержаний від операцій підприємства „Червона Зброя“, розподіляється порядком, що його встановлено постановою Ради Праці й Оборони Союзу РСР з 30 січня 1925 р. „Про порядок визначення й розподілу зисків“ (Зб. Зак. СРСР 1925 р., № 8, арт. 79), так:

а) 10% відраховується до резервового капіталу, утвореного на покриття можливих втрат;

б) 10% до фонду на поліпшення побуту робітників і службовців;

в) 30% на збільшення обігового капіталу підприємства;

г) решту суми, що лишається після зазначених відрахувань обертається в спеціяльні кошти Політичного Управління Української Військової Округи.

11. Органи управління підприємства „Червона Зброя“ є такі:

а) Політичне Управління Української Військової Округи;

б) завідатель підприємства.

12. Органом ревізії „Червона Зброя“ є ревізійна комісія.

13. До компетенції Політичного Управління Української Військової Округи належить:

а) призначати й скидати завідателя підприємства, членів ревізійної комісії, ліквідаційної комісії, а також розвязувати справи про притягнення їх до дисциплінарної або судової відповідальности;

б) затверджувати організаційні й господарські плани робіт підприємства;

в) затверджувати й зміняти інструкції завідателю підприємства;

г) затверджувати звіти, баланси й проекти розподілу зисків підприємства;

д) дозволяти одержувати довготермінові відсоткові й безвідсоткові позики на придбання й віддання в оренду (додержуючи правил, зазначених артикулами 152—179 Цивільного Кодексу УСРР) будівель, а також на придбання права забудування та укладати договори оренди на реченець понад шість літ;

е) порушувати належним порядком справу про зміну статуту, статутового капіталу й ліквідацію підприємства.

14. Завідатель підприємства керує усіма операціями підприємства, завідує й управляє справами й майном, що є під зарядом підприємства. Завідатель підприємства укладає всі договори, що належать до обсягу операцій підприємства, просячи наперед дозволу Політичного Управління Української Військової Округи на ті випадки, що їх зазначено в цьому положенні та в інструкції, затвердженій Політичним Управлінням Української Військової Округи.

Зокрема, до компетенції Завідателя підприємства належать такі справи:

а) організувати виробництво і керувати діяльністю всіх закладів, що належать до складу підприємства;

б) організувати каси і діловодство, провадити звітність за встановленою формою, а також складати звіт, баланс, кошторис і плани;

в) приймати й звільняти службовців та робітників, укладати колективні договори й окремі трудові угоди;

г) купувати та продавати майно і за готівку і в кредит;

д) наймати склепи й приміщення;

е) страхувати майно підприємства;

ж) видавати й приймати до виплати векселі й инші термінові зобов'язання;

з) дисконтувати векселі, що надходять на ім'я підприємства;

и) видавати довіренності, відповідно до арт. 267 Цивільного Кодексу УСРР;

к) учиняти законні акти (арт. 22 Цивільного Кодексу УСРР) на придбання, збування, здачу в оренду й заставу будівель;

л) приймати замовлення;

м) розподіляти роботи й обов'язки між співробітників підприємства;

н) провадити вселякі дозволені законом кредитові й валютові операції, звязані зі здійсненням завдань, покладених на підприємство;

о) подавати до Політичного Управління Української Військової Округи справи про зміну статуту підприємства й статутового капіталу;

п) робити вселякі видатки, звязані з діяльністю підприємства;

р) відкривати крамниці, кіоски то що;

с) видавати інструкції завідателям окремих закладів;

т) позивати й відповідати на суді особисто або через довірених, уповноважених загальною або спеціяльною довіреністю.

Увага. Векселі, чеки, грошові зобов'язання підписує завідатель підприємства і старший бухгалтер.

15. Завідатель підприємства відповідає за свої вчинки не тільки перед судом у цивільному й кримінальному порядкові, але й у дисциплінарному порядкові перед Політичним Управлінням Української Військової Округи так за цілість дорученого йому майна, як і за господарче провадження справи.

16. Завідателеві об'єднання надається право зноситися безпосередньо зі всіма місцевими й центральними державними установами, урядовими особами й організаціями, за винятком Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради, що з ними зносини ведуться через Політичне Управління Української Військової Округи.

17. Для ревізії підприємства „Червона Зброя“ Політичне Управління Української Військової Округи призначає ревізійну комісію з трьох осіб.

Ревізійна комісія не функціонує як постійний орган, і її призначає Політичне Управління Української Військової Округи на ревізію діяльности підприємства «Червона Зброя» за певний період часу, що його встановлює Політичне Управління Української Військової Округи.

18. Зміна цього Положення допускається з затвердження Ради Народніх Комісарів УСРР на подання Політичного Управління Української Військової Округи.

19. Підприємство «Червона Зброя» призначається до ліквідації за постановою Політичного Управління Української Військової Округи за випадків:

а) коли підприємство буде невиплатоздатне;

б) коли буде визнано недоцільність дальшого існування підприємства.

20. Ліквідацію підприємства провадить ліквідаційна комісія, яку призначає Політичне Управління Української Військової Округи в порядкові, встановленому законом, що до ліквідації державних, промислових і торговельних підприємств, що функціонують на засадах господарського розрахунку.

21. У всьому, що не передбачено цим Положенням, підприємство «Червона Зброя» керується чинними законами й правилами, що регулюють діяльність державних підприємств, переведених на комерційний розрахунок.

Харків, 6 січня 1926 р.

Заст. Голови Ради Народніх Комісарів УСРР

Керівничий Справ Ради Народніх Комісарів УСРР

Оголошено у «Вістях ВУЦВК» 28 січня 1926 р., № 21.


Ця робота перебуває у суспільному надбанні згідно зі статтею 10 Закону України від 23 грудня 1993 року № 3792-XII «Про авторське право і суміжні права» де зазначається, що не є об'єктом авторського права:

  • твори народної творчості (фольклор);
  • видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади;
  • розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право sui-generis (своєрідне право, право особливого роду).