Перейти до вмісту

Закон УРСР від 5.3.1947 «Про затвердження Указів Президії Верховної Ради Української РСР»

Матеріал з Вікіджерел
Закон
Про затвердження Указів Президії Верховної Ради Української РСР

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки постановляє:

1. Затвердити Укази Президії Верховної Ради Української РСР про утворення Міністерств та Управління в справах вищої школи і внести відповідні зміни та доповнення в статті 45 та 48 Конституції УРСР, виклавши їх у такій редакції:

«Стаття 45. Рада Міністрів Української РСР утворюється Верховною Радою Української РСР у складі:

Голови Ради Міністрів УРСР;

Заступників Голови Ради Міністрів УРСР;

Голови Державної Планової комісії УРСР;

Міністрів УРСР:

Харчової промисловості;
Рибної промисловості;
М'ясної і молочної промисловості;
Легкої промисловості;
Текстильної промисловості;
Лісової промисловості;
Промисловості будівельних матеріалів;
Сільського господарства;
Радгоспів;
Фінансів;
Торгівлі;
Внутрішніх справ;
Державної безпеки;
Юстиції;
Охорони здоров'я;
Освіти;
Місцевої промисловості;
Комунального господарства;
Соціального забезпечення;
Місцевої паливної промисловості;
Автомобільного транспорту;
Державного контролю;
Оборони;
Закордонних справ;
Житлово-цивільного будівництва;
Кінематографії;
Мебльової промисловості і столярських виробів;
Смакової промисловості;

Голови Комітету в справах мистецтв;

Голови Комітету в справах культурно-освітніх установ;

Начальника Управління в справах вищої школи;

Уповноважених загальносоюзних Міністерств».

«Стаття 48. До союзно-республіканських Міністерств УРСР належать Міністерства УРСР:

Харчової промисловості;
Рибної промисловості;
М'ясної і молочної промисловості;
Легкої промисловості;
Текстильної промисловості;
Лісової промисловості;
Промисловості будівельних матеріалів;
Сільського господарства;
Радгоспів;
Фінансів;
Торгівлі;
Внутрішніх справ;
Державної безпеки;
Юстиції;
Охорони здоров'я;
Державного контролю;
Оборони;
Закордонних справ;
Кінематографії;
Смакової промисловості».

2. Затвердити Указ Президії Верховної Ради УРСР «Про віковий ценз для громадян УРСР, які обираються до Верховної Ради Української РСР», і внести відповідні зміни та доповнення в статтю 115 Конституції УРСР, виклавши її в такій редакції:

«Стаття 115. Вибори депутатів є загальними: всі громадяни УРСР, які досягли 18 років, незалежно від расової і національної приналежності, віросповідання, освітнього цензу, осілості, соціального походження, майнового стану і минулої діяльності, мають право брати участь у виборах депутатів і бути обраними, за винятком божевільних і осіб, засуджених судом з позбавленням виборчих прав.

Депутатом Верховної Ради Української РСР може бути обраний кожний громадянин УРСР, який досяг 21 року, незалежно від расової і національної приналежності, статі, віросповідання, освітнього цензу, осілості, соціального походження, майнового стану і минулої діяльності».


Голова Президії Верховної Ради Української РСР

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР

м. Київ.

5 березня 1947 року.


Ця робота перебуває у суспільному надбанні відповідно до статті 8 Закону України від 1 грудня 2022 року № 2811-IX «Про авторське право і суміжні права», де зазначається, що не є об'єктами авторського права:

  • вираження народної творчості (фольклор);
  • акти органів державної влади, органів місцевого самоврядування, офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного і судового характеру (закони, укази, постанови, рішення, державні стандарти тощо), а також їх проекти та офіційні переклади;
  • розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право особливого роду (sui generis).