Записки НТШ/1903/53/До руської біблїоґрафії XVIII в.

Матеріал з Вікіджерел
Jump to navigation Jump to search
Записки НТШ. Том LIII (1903 під ред. Михайло Грушевський
До руської біблїоґрафії XVIII в. (Іван Франко)
 Завантажити у Завантажити роботу у форматі PDFЗавантажити роботу у форматі ePubЗавантажити роботу у форматі TXTЗавантажити роботу у форматі MOBI
Цей текст написаний желехівкою.

До руської біблїоґрафії XVIII в.

До числа біблїоґрафічних рідкостий руського кирильського друку давнїйших віків, згаданих мною в давнїйших томах „Записок“ та в Збірнику історично-фільозофічної секції т. V, можу отсе додати ще одну, знайдену мною недавно в гарній бі­блїотеці о. Вол. Садовського в Перемишлї. Між иньшими інте­ресними друкованими та рукописними книжками сеї біблїотеки єсть також спорий фолїянт книги „Medytacye Albo Rozmyślania Na Ewangelie przypadaiące Na wszystkie Niedziele, Dni, у Swięta Uroczyste całego Roku według Obrządku Swiętey Wschodniey Cerkwie; z przydatkiem na końcu Rozmyślania dla Kapłanów tak Zakonnych, iako у Świeckich, na zabawę ośmiodźienney Rogomyślnośći rozdzielonego, przez Wielebnego X . Jozefa Pietkiewicza Zakonu Świętego Bazylego W., niegdy Konsultora ordin is, у Starszego Byteńskiego, zebrane у spisane. A teraz z tychże Medytacyi Reiestrami: Pierwszym na Dni Wiel­kopostne, Święta Uroczyste etc. według Obrządku Swiętey Wschodniey Cerkwie; Drugim na Medźiele у Święta według Obrządku Świętego Kościoła Bzymskiego, nie tylko Bogomyśln o śćią się bawiącym, ale у Kaznodźieiom potrzebnych wydrukowane Pierwszyraz Z Pozwoleniem Starszy ch [.] W Typografii J. K. Mości Poczaiowskiey u WW . ОО . Bazylianów Roku Pańskiego 1754 (fol. стор. 488 + 6 стор. реєстрів + 1 стор. милок друку). Обложка сеї книги давня і значно знищена на рогах; на внутрішній сторонї чільної обложки прилїплено одну картку fol., з правого краю також значно знищену, друко­вану по однім боці кирильськими буквами звісного Почаївського типу XVIII в., зрештою без означена місця й року друку, один із тих принагідних друків, які в XVII і XVIII в. видавано в великих відпустових місцях, головно в Київі, і продавано побожним прочанам, чи то як памятку з відбутого відпусту, чи то з иньшою метою, признаючи, як у отсьому випадку, таким свисткам певну чудотворну силу на рівні з сьвічечками сьв. Варвари, поясами від болю в крижах, перами з крил сьв. Ми­хайла і т. и. артикулами чернечої спекуляції на побожну легко­вірність. Картка знайдена мною в бібліотеці о. Садовського до­казує, що сей звичай, перенятий зрештою Русинами від латин­ської церкви, практикував ся в XVIII в. і в Почаєві. Ось біблїоґрафічний опис того рідкого, біблїоґрафами доси не завва­женого листка. Піваркуш fol. був троха більшого формату від книги Пєткевича і для того при оправлюваню тої книги нашу картку з правого боку і з гори обкроєно так, що з правого боку відрізано всю дереворитну рамку, якою обведений друк, а в гори половину тоїж рамки. В рамці читаємо на горі титул:

Записки Наукового товариства імени Шевченка. Том LIII. 1903. Текст 01.png

Під сим титулом уміщений в дереворитній рамцї образок икони Почаївської Божої Матери; в низу на тім дереворитї обік кінцїв ризи Богородицї читаєтъ ся дата зладженя рисунка, і прав­доподібно також друку: 1762. Під рисунком читаємо ось яку молитву :

Записки Наукового товариства імени Шевченка. Том LIII. 1903. Текст 02.png


Суспільне надбання

Ця робота перебуває у суспільному надбанні у всьому світі.


Цей твір перебуває у суспільному надбанні у всьому світі, тому що він опублікований до 1 січня 1923 року і автор помер щонайменше 100 років тому.