Наказ ДАСУ від 19.02.2016 №21 «Про затвердження Плану заходів Укрдержархіву щодо виконання розпорядження КМУ від 23.11. 2015 № 1393-р»

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Наказ ДАСУ від 19.02.2016 №21 «Про затвердження Плану заходів Укрдержархіву щодо виконання розпорядження КМУ від 23.11. 2015 № 1393-р» (2016
Укрдержархів
 Завантажити у Завантажити роботу у форматі PDFЗавантажити роботу у форматі ePubЗавантажити роботу у форматі TXTЗавантажити роботу у форматі MOBI
Lesser Coat of Arms of Ukraine (bw).svg


ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ

19.02.2016

№ 21

Київ

Про затвердження Плану заходів
Укрдержархіву щодо виконання
розпорядження Кабінету Міністрів
України від 23 листопада 2015 року
№ 1393-р


На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 року № 1393-р «Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів Укрдержархіву щодо виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 року № 1393- р «Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року» (далі - План), що додається.

2. Виконавцям заходів, визначених Планом, подавати щокварталу до 25 числа інформацію про їх виконання відділу організаційно-аналітичної роботи та наукової політики департаменту організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва.

3. Відділу організаційно-аналітичної роботи та наукової політики департаменту організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва подавати щокварталу до 01 числа узагальнену інформацію про виконання Плану до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

Т. І. Баранова

[Підпис]

сторінка

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної архівної
служби України
19.02.2016 № 21


ПЛАН ЗАХОДІВ УКРДЕРЖАРХІВУ
щодо виконання розпорядження Кабінету Міністрів України
від 23 листопада 2015 року № 1393-р
«Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії
у сфері прав людини на період до 2020 року»


№ з/п Найменування очікуваного результату (відповідно до Національної стратегії) Найменування заходу, спрямованого на досягнення очікуваного результату Індикатор досягнення Строк виконання Відповідальні за виконання
1. 38. Здійснення заходів щодо забезпечення надання інформації особам з інвалідністю у максимально доступній для них формі забезпечення доступності інформації веб-сайтів державних архівів для користувачів з вадами зору, слуху Супровід текстом аудіо- та відеоматеріалів,розміщених на сайтах держархівів, обладнання спеціальної панелі для користувачів з вадами зору 2016 — 2017 роки Державні архіви
2. 55. Обмеження державного контролю за здійсненням підприємницької; діяльності, в тому числі шляхом чіткого законодавчого визначення підстав та порядку такого контролю розміщення на власному офіційному веб-сайті нормативно-правових актів, дотримання яких перевіряється під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) Інформацію розміщено 2016 рік Департамент СФД
3. 56. Обмеження державного контролю за здійсненням підприємницької діяльності, в тому числі шляхом чіткого законодавчого визначення підстав та порядку такого контролю взяти участь у розробленні проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності та визначення сфер, що підлягають державному нагляду (контролю)” з метою закріплення на законодавчому рівні вичерпного переліку сфер державного нагляду (контролю), визначення органів, відповідальних за здійснення заходів державного нагляду (контролю) підготовка та подання 2016 рік пропозицій до проекту Закону 2016 рік Департамент СФД
4. 86. Включення до вимог, необхідних для виконання роботи за певною професією, посадою, пов’язаною з правотворенням та правозастосуванням, вимог щодо знання міжнародних стандартів у сфері прав людини включення проведення оцінки знань та дотримання прав людини в своїй професійній діяльності як одного з критеріїв під час проведення атестації державних службовців, а також під час організації конкурсів на заміщення вакантних посад та просування по службі проведення в лекцій про права трудових і свободи проведення оцінки 2016 рік знань та дотримання прав людини в своїй професійній діяльності, включення як одного з критеріїв під час проведення атестації державних службовців, а також під час організації конкурсів на заміщення вакантних посад та просування по службі 2016 рік Укрдержархів, ЦЦА, держархіви області, м. Києва
5. 87. Запровадження організація регулярного та колективах системного проведення людини інформаційно-просвітницької роботи в суспільстві, у тому числі з використанням альтернативних засобів спілкування та спрощеної мови, для поширення знань про права і свободи людини проведення в трудових постійно колективах лекцій про права і свободи людини проведення в трудових постійно колективах лекцій про права і свободи людини постійно ЦЦА, держархіви областей, м. Києва, спеціальні установи СФД
6. 106. Реалізація програми щодо обізнаності громадян у сфері запобігання та протидії дискримінації проведення інформаційно-просвітницької кампанії з питань рівності та недискримінації проведення кампаній постійно ЦЦА, держархіви областей, м. Києва, спеціальні установи СФД
7. 115. Проведення політики міжнаціональної толерантності популяризація культурних надбань національних меншин України через загальнонаціональні та регіональні теле- і радіоканали, інші засоби масової інформації підвищення рівня обізнаності громадян України щодо культурних надбань національних меншин 2016 — 2018 роки ЦЦА, держархіви областей, м. Києва, спеціальні установи СФД


Директор організації архівної роботи

Т. П. Прись

[Підпис]