Ой, на горі та женьці жнуть

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ой, на горі та женьці жнуть
художник А. Ждаха
Київ: видавництво «Час», 1911
• Інші версії цієї роботи див. Ой на горі та й женці жнуть
 
 
Ой, на горі та женьці жнуть..
 

<<
\relative c'' {
\autoBeamOff
\omit Score.BarNumber
\key g \minor
\time 2/4
\tempo 4 = 115
\hide Score.MetronomeMark
%1
\override TextScript.extra-offset = #'(-8 . 1)
\override DynamicText.extra-offset = #'(-3.5 . 0)
\repeat volta 2 {
g'4^\markup {\italic "Tempo marziali"}\ff d | ees8[ d c] bes | a g bes[ a] | g4 s | g'4 d8[ f] ees[ d c] bes | a g d'4 | g,2 \break
%2
bes8\p bes bes c | bes4. f8 | bes c d ees | f4( g8) ees }
\alternative {
{ d cis d4 | g,2 }
{
\set Score.voltaSpannerDuration = #(ly:make-moment 1/4)
\override Score.VoltaBracket.edge-height = #'(2.0 . 0.0)
d'8 cis bes a | g2 } 
}
\bar "|."
}

\new Lyrics \lyricmode {
\override LyricText.font-size = #0
Ой,4 на _8 го - рі та жень4 -- ці8 жнуть!2 Ой,4 на _8 го - рі та жень -- ці4 жнуть!2
А8 по під го -- ро4. -- ю8 До -- лом до -- ли -- но4. -- ю8 ко -- за -- ки4 йдуть,2 ко8 -- за -- ки й -- дуть2
}
>>


Суспільне надбання

Ця робота перебуває в суспільному надбанні в Сполучених Штатах та Україні.


  • Робота перебуває в суспільному надбанні в Сполучених Штатах, тому що вона опублікована до 1 січня 1928 року.
  • Ця робота перебуває в суспільному надбанні в Україні, де авторське право діє протягом життя автора плюс 70 років.
  • Автор помер у 1927 році, тому ця робота є в суспільному надбанні в тих країнах, де авторське право діє протягом життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути в суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.