Положення про вибори до обласних, окружних, районних, міських, сільських і селищних Рад депутатів трудящих Української РСР (1947.10.09)

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Emblem of the Ukrainian SSR (1937-1949).png
Положення
 
Про вибори до обласних, окружних, районних, міських, сільських і селищних рад депутатів трудящих Української РСР
 
Розділ I
 
Виборча система

Стаття 1. На підставі статті 114 Конституції Української РСР вибори депутатів до обласних, окружних, районних, міських, сільських і селищних Рад депутатів трудящих провадяться виборцями на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні.

Стаття 2. На підставі статті 115 Конституції Української РСР вибори депутатів є загальними: всі громадяни Української РСР, які досягли 18 років, незалежно від расової і національної приналежності, статі, віросповідання, освітнього цензу, осілості, соціального походження, майнового стану і минулої діяльності, мають право брати участь у виборах депутатів і бути обраними до Рад депутатів трудящих, за винятком божевільних і осіб, засуджених судом з позбавленням виборчих прав.

Стаття 3. На підставі статті 116 Конституції Української РСР вибори депутатів є рівними: кожний громадянин має один голос; всі громадяни беруть участь у виборах на рівних засадах.

Стаття 4. На підставі статті 117 Конституції Української РСР жінки беруть участь у виборах і можуть бути обраними на рівних правах з чоловіками.

Стаття 5. На підставі статті 118 Конституції Української РСР громадяни, які перебувають в рядах Збройних Сил СРСР, користуються правом обирати і бути обраними нарівні з усіма громадянами.

Стаття 6. На підставі статті 119 Конституції Української РСР вибори депутатів є прямими: вибори до обласних, окружних, районних, міських, сільських і селищних Рад депутатів трудящих провадяться громадянами безпосередньо шляхом прямих виборів.

Стаття 7. На підставі статті 120 Конституції Української РСР голосування при виборах депутатів до Рад депутатів трудящих Української РСР є таємним.

Стаття 8. На підставі статті 17 Конституції Української РСР громадяни всіх інших союзних республік користуються на території Української РСР правом обирати і бути обраними до Рад депутатів трудящих Української РСР нарівні з громадянами Української РСР.

Стаття 9. Особи, які проживають на території Української РСР і не є громадянами СРСР, а перебувають у громадянстві або підданстві іноземних держав, не мають права брати участь у виборах і бути обраними до Рад депутатів трудящих Української РСР.

Стаття 10. На підставі статті 121 Конституції Української РСР вибори до Рад депутатів трудящих Української РСР провадяться по виборчих округах.

Від кожного виборчого округу по виборах до відповідної Ради депутатів трудящих обирається один депутат.

Стаття 11. Витрати, зв'язані з проведенням виборів до Рад депутатів трудящих Української РСР, провадяться за рахунок держави.


РОЗДІЛ II
СПИСКИ ВИБОРЦІВ

Стаття 12. До списків виборців заносяться всі громадяни, які мають виборче право і проживають (постійно або тимчасово) на час складання списків на території даної Ради, які досягли до дня виборів 18 років.

Стаття 13. Ніхто з виборців не може бути внесений більше, ніж в один список виборців.

Стаття 14. Не вносяться в списки виборців особи, позбавлені виборчих прав по суду, протягом усього встановленого в судовому вироку строку позбавлення виборчих прав, а також особи, визнані в установленому законом порядку божевільними.

Стаття 15. Списки виборців складаються в містах виконавчими комітетами міських Рад депутатів трудящих, в містах з районним поділом — виконавчими комітетами районних Рад, в селищах — виконавчими комітетами селищних Рад, в сільських місцевостях — виконавчими комітетами сільських Рад депутатів трудящих.

Стаття 16. Списки виборців, які перебувають у військових частинах і військових з'єднаннях, складаються за підписом командира. Всі інші військовослужбовці вносяться в списки виборців за місцем проживання відповідними виконавчими комітетами Рад депутатів трудящих.

Стаття 17. Списки виборців, спільні для виборів до всіх Рад депутатів трудящих, складаються по кожній виборчій дільниці, за формою, встановленою Президією Верховної Ради Української РСР, в алфавітному порядку з зазначенням прізвища, імені, по батькові, віку, місця проживання виборця, а також номерів виборчих округів по виборах до відповідної Ради депутатів трудящих. Списки виборців підписуються головою і секретарем виконавчого комітету Ради депутатів трудящих.

Стаття 18. За 35 днів до виборів виконавчий комітет Ради депутатів трудящих вивішує списки виборців для загального огляду або забезпечує виборцям можливість ознайомлення з цими списками в приміщенні Ради або виборчої дільниці.

Стаття 19. Оригінал списків виборців зберігається відповідно у виконавчому комітеті Ради депутатів трудящих, у військовій частині або у військовому з'єднанні.

Стаття 20. При зміні виборцем місця свого перебування в строк між опублікуванням списку виборців і днем виборів відповідний виконавчий комітет Ради депутатів трудящих видає йому за формою, встановленою Президією Верховної Ради Української РСР, «Посвідку на право голосування» і відмічає в списку, виборців — «вибув»; у пункті нового місця проживання (постійного або тимчасового) виборець вноситься в список виборців по пред'явленні «Посвідки на право голосування», а також посвідки про особу.

Стаття 21. Заяви про неправильність у списку виборців (невключення в список, виключення із списку, перекручення прізвища, імені, по батькові, неправильне включення в список осіб, позбавлених виборчих прав) подаються до виконавчого комітету Ради депутатів трудящих, який опублікував список і який повинен не пізніше, як у триденний строк розглянути кожну заяву про неправильність у списку виборців.

Стаття 22. Після розгляду заяви про неправильність у списку виборців виконавчий комітет Ради депутатів трудящих повинен або внести необхідні виправлення в список виборців, або видати заявникові писану довідку про мотиви відхилення його заяви.

Стаття 23. В разі непогодження з рішенням виконавчого комітету Ради депутатів трудящих у питанні про неправильність у списку виборців, заявник може подати скаргу в Народний суд, який не пізніше, як у триденний строк, повинен у відкритому судовому засіданні, з викликом заявника і представника виконавчого комітету Ради, розглянути цю скаргу і своє рішення негайно повідомити як заявникові, так і виконавчому комітетові Ради депутатів трудящих. Рішення Народного суду остаточне.


РОЗДІЛ III
ВИБОРЧІ ОКРУГИ І ВИБОРЧІ КОМІСІЇ ПО ВИБОРАХ ДО ОБЛАСНИХ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

Стаття 24. Утворення виборчих округів по виборах до обласних Рад депутатів трудящих провадиться виконавчими комітетами обласних Рад депутатів трудящих.

Виборчі округи на підставі статті 121 Конституції Української РСР утворюються за слідуючими нормами: один виборчий округ на кожні 15 тисяч населення, однак не менше 70 округів.

Стаття 25. Списки виборчих округів по виборах до обласних Рад депутатів трудящих опубліковуються виконавчими комітетами обласних Рад депутатів трудящих не пізніше, як за 55 днів до виборів.

Стаття 26. В кожній області утворюється Обласна виборча комісія по виборах до обласної Ради депутатів трудящих.

Обласні виборчі комісії складаються з представників від професійних організацій робітників і службовців, кооперативних організацій, комуністичних партійних організацій, організацій молоді, від культурних, технічних і наукових товариств та інших громадських організацій і товариств трудящих, зареєстрованих у встановленому законом порядку, а також від зборів робітників і службовців по підприємствах і установах, військовослужбовців по військових частинах, зборів селяні по колгоспах і селах, робітників і службовців радгоспів — по радгоспах.

Стаття 27. Обласні виборчі комісії утворюються в складі голови, заступника голови, секретаря і 8–10 членів і затверджуються Президією Верховної Ради Української РСР не пізніше, як за 55 днів до виборів.

Стаття 28. Обласна виборча комісія:

а) стежить на території області за неухильним виконанням в ході виборів до обласної Ради депутатів трудящих цього Положення про вибори;
б) розглядає скарги на неправильні дії виборчих комісій і ухвалює на скарги остаточні рішення;
в) виготовляє за встановленою Президією Верховної Ради Української РСР формою виборчі бюлетені по виборах до обласної Ради депутатів трудящих;
г) реєструє обраних депутатів до обласної Ради депутатів трудящих;
д) здає мандатній комісії обласної Ради депутатів трудящих діловодство по виборах.

Стаття 29. У кожному виборчому окрузі по виборах до обласної Ради депутатів трудящих утворюється Окружна виборча комісія.

Окружні виборчі комісії складаються з представників від професійних організацій робітників і службовців, кооперативних організацій, комуністичних партійних організацій, організацій молоді, від культурних, технічних і наукових товариств та інших громадських організацій і товариств трудящих, зареєстрованих у встановленому законом порядку, а також від зборів робітників і службовців по підприємствах і установах, військовослужбовців по військових частинах, зборів селян по колгоспах і селах, робітників і службовців радгоспів — по радгоспах.

Стаття 30. Окружні виборчі комісії по виборах до обласної Ради депутатів трудящих утворюються в складі голови, заступника голови, секретаря і 4–6 членів і затверджуються виконавчим комітетом обласної Ради депутатів трудящих не пізніше, як за 50 днів до виборів.

Стаття 31. Окружна виборча комісія по виборах до обласної Ради депутатів трудящих:

а) встановлює порядкові номери виборчих дільниць;
б) реєструє виставлених з додержанням вимог Конституції Української РСР і цього Положення про вибори кандидатів у депутати;
в) постачає Дільничним виборчим комісіям виборчі бюлетені встановленої форми;
г) встановлює наслідки виборів по округу;
д) подає до Обласної виборчої комісії матеріали про наслідки виборів по округу;
е) видає обраному депутатові посвідку про обрання;
є) здає діловодство на зберігання виконавчому комітетові обласної Ради, депутатів трудящих.


РОЗДІЛ IV
ВИБОРЧІ ОКРУГИ І ВИБОРЧІ КОМІСІЇ ПО ВИБОРАХ ДО ОКРУЖНИХ, РАЙОННИХ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

Стаття 32. Утворення виборчих округів по виборах до окружних, районних Рад депутатів трудящих провадяться виконавчими комітетами окружних, районних Рад депутатів трудящих.

Виборчі округи на підставі статті 121 Конституції Української РСР утворюються за слідуючими нормами:

в окрузі, районі з населенням понад 25 тисяч чоловік — один виборчий округ на кожні 1.000 чоловік населення, однак, не більше 60 округів;
в окрузі, районі з населенням до 25 тисяч чоловік утворюється 25 виборчих округів.

Стаття 33. Списки виборчих округів по виборах до окружних, районних Рад депутатів трудящих опубліковуються виконавчими комітетами окружних, районних Рад депутатів трудящих не пізніше, як за 55 днів до виборів.

Стаття 34. У кожному окрузі, районі утворюється Окружна, Районна виборча комісія по виборах до окружної, районної Ради депутатів трудящих.

Окружні, Районні виборчі комісії складаються з представників від професійних організацій робітників і службовців, кооперативних організацій, комуністичних партійних організацій, організацій молоді, від культурних, технічних і наукових товариств та інших громадських організацій і товариств трудящих, зареєстрованих у встановленому законом порядку, а також від зборів робітників і службовців по підприємствах і установах, військовослужбовців по військових частинах, зборів селян по колгоспах і селах, робітників і службовців радгоспів — по радгоспах.

Стаття 35. Окружні, Районні виборчі комісії утворюються в складі голови, заступника голови, секретаря і 4–6 членів і затверджуються виконавчими комітетами обласних Рад депутатів трудящих не пізніше, як за 55 днів до виборів.

Стаття 36. Окружна, Районна виборча комісія:

а) стежить на території округу, району за неухильним виконанням у ході виборів до окружної, районної Ради депутатів трудящих цього Положення про вибори;
б) розглядає скарги на неправильні дії виборчих комісій по виборах до окружної, районної Ради депутатів трудящих;
в) стежить за вчасним складанням і доведенням до загального відома списків виборців;
г) стежить за вчасним утворенням виборчих дільниць відповідними виконавчими комітетами Рад депутатів трудящих;
д) виготовляє за встановленою Президією Верховної Ради Української РСР формою виборчі бюлетені по виборах до окружної, районної Ради депутатів трудящих;
е) реєструє обраних депутатів до окружної, районної Ради депутатів трудящих;
є) здає мандатній комісії окружної, районної Ради депутатів трудящих діловодство по виборах.

Стаття 37. У кожному виборчому окрузі по виборах до окружної, районної Ради депутатів трудящих утворюється Окружна виборча комісія.

Окружні виборчі комісії складаються з представників від професійних організацій робітників і службовців, кооперативних організацій, комуністичних партійних організацій, організацій молоді, від культурних, технічних і наукових товариств та інших громадських організацій і товариств трудящих, зареєстрованих у встановленому законом порядку, а також від зборів робітників і службовців по підприємствах і установах, військовослужбовців по військових частинах, зборів селян по колгоспах і селах, робітників і службовців радгоспів — по радгоспах.

Стаття 38. Окружні виборчі комісії по виборах до окружної, районної Ради депутатів трудящих утворюються в складі голови, заступника голови, секретаря і 2–4 членів і затверджуються відповідним виконавчим комітетом окружної, районної Ради депутатів трудящих не пізніше, як за 50 днів до виборів.

Стаття 39. Окружна виборча комісія по виборах до окружної, районної Ради депутатів трудящих:

а) реєструє виставлених з додержанням вимог Конституції Української РСР і цього Положення про вибори кандидатів у депутати;
б) постачає Дільничним виборчим комісіям виборчі бюлетені встановленої форми;
в) встановлює наслідки виборів по виборчому округу;
г) подає до Окружної, Районної виборчої комісії матеріали про наслідки виборів по округу;
д) видає обраному депутатові посвідку про обрання;
е) здає діловодство на зберігання виконавчому комітетові відповідної окружної, районної Ради депутатів трудящих.

РОЗДІЛ V
ВИБОРЧІ ОКРУГИ І ВИБОРЧІ КОМІСІЇ ПО ВИБОРАХ ДО МІСЬКИХ І РАЙОННИХ У МІСТАХ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

Стаття 40. Утворення виборчих округів по виборах до міських і районних у містах Рад депутатів трудящих провадиться відповідно виконавчими комітетами міських, районних у містах Рад депутатів трудящих.

Виборчі округи на підставі статті 121 Конституції Української РСР утворюються за слідуючими нормами:

у містах з населенням від 12 тисяч до 100 тисяч чоловік — один виборчий округ на кожні 350 чоловік населення, однак, не більше 250 округів;
у містах з населенням до 12 тисяч чоловік утворюється 35 виборчих округів;
у містах з населенням від 100 тисяч до 150 тисяч чоловік — один виборчий округ на кожні 400 чоловік населення, однак, не більше 300 округів;
у містах з населенням від 150 тисяч до 250 тисяч чоловік — один виборчий округ на кожні 500 чоловік населення, однак, не більше 400 округів;
у містах з населенням від 250 тисяч до 350 тисяч чоловік — один виборчий округ на кожні 600 чоловік населення, однак, не більше 500 округів;
у містах з населенням від 350 тисяч до 500 тисяч чоловік — один виборчий округ на кожні 700 чоловік населення, однак, не більше 600 округів;
у містах з населенням від 500 тисяч чоловік і вище — один виборчий округ на кожні 900 чоловік населення, однак, не більше 700 округів;
у містах Києві і Харкові — один виборчий округ на кожні 1.000 чоловік населення.

У міських районах з населенням понад 20 тисяч чоловік утворюється один виборчий округ на кожні 500 чоловік населення, однак, не більше 250 виборчих округів; у міських районах з населенням до 20 тисяч чоловік утворюється 35 виборчих округів.

Стаття 41. Списки виборчих округів по виборах до міських і районних у містах Рад депутатів трудящих опубліковуються виконавчим комітетом міської, районної в місті Ради депутатів трудящих не пізніше, як за 55 днів до виборів.

Стаття 42. У кожному місті і районі в місті утворюється відповідно Міська, Районна виборча комісія по виборах до міської, районної в місті Ради депутатів трудящих.

Міські, Районні в містах виборчі комісії складаються з представників від професійних організацій робітників і службовців, кооперативних організацій, комуністичних партійних організацій, організацій молоді, від культурних, технічних і наукових товариств та інших громадських організацій і товариств трудящих, зареєстрованих у встановленому законом порядку, а також від зборів робітників і службовців по підприємствах і установах, військовослужбовців по військових частинах, зборів селян по колгоспах і селах, робітників і службовців радгоспів — по радгоспах.

Стаття 43. Міські, Районні в містах виборчі комісії утворюються в складі голови, заступника голови, секретаря і 6–10 членів і затверджуються: Київська Міська виборча комісія — Президією Верховної Ради Української РСР, Міські виборчі комісії в містах обласного підпорядкування — виконавчими комітетами обласних Рад депутатів трудящих, Міські виборчі комісії в містах окружного, районного підпорядкування — виконавчими комітетами окружних, районних Рад депутатів трудящих, Районні в містах виборчі комісії — виконавчими комітетами міських Рад депутатів трудящих не пізніше, як за 55 днів до виборів.

Стаття 44. Міська, Районна в місті виборча комісія:

а) стежить на території міста, району за неухильним виконанням у ході виборів до міської, районної Ради депутатів трудящих цього Положення про вибори;
б) розглядає скарги на неправильні дії виборчих комісій по виборах до міської, районної у місті Ради депутатів трудящих;
в) стежить за вчасним складанням і доведенням до загального відома списків виборців;
г) стежить за вчасним утворенням виборчих дільниць відповідними виконавчими комітетами Рад депутатів трудящих;
д) виготовляє за встановленою Президією Верховної Ради Української РСР формою виборчі бюлетені по виборах до міської, районної в місті Ради депутатів трудящих;
е) реєструє обраних депутатів до міської, районної в місті Ради депутатів трудящих;
є) здає мандатній комісії міської, районної в місті Ради депутатів трудящих діловодство по виборах.

Стаття 45. У кожному виборчому окрузі по виборах до міської, районної в місті Ради депутатів трудящих утворюється Окружна виборча комісія.

Окружні виборчі комісії складаються з представників від професійних організацій робітників і службовців, кооперативних організацій, комуністичних партійних організацій, організацій молоді, від культурних, технічних і наукових товариств та інших громадських організацій і товариств трудящих, зареєстрованих у встановленому законом порядку, а також від зборів робітників і службовців по підприємствах і установах, військовослужбовців по військових частинах, зборів селян по колгоспах і селах, робітників і службовців радгоспів — по радгоспах.

Стаття 46. Окружні виборчі комісії по виборах до міської, районної в місті Ради депутатів трудящих утворюються в складі голови, заступника голови, секретаря і 2–4 членів і затверджуються виконавчим комітетом міської, районної в місті Ради депутатів трудящих не пізніше, як за 50 днів до виборів.

Стаття 47. Окружна виборча комісія по виборах до міської, районної в місті Ради депутатів трудящих:

а) реєструє виставлених з додержанням вимог Конституції Української РСР і цього Положення про вибори кандидатів у депутати;
б) постачає Дільничним виборчим комісіям виборчі бюлетені встановленої форми;
в) встановлює наслідки виборів по округу;
г) подає до Міської, Районної в місті виборчої комісії матеріали про наслідки виборів по округу;
д) видає обраному депутатові посвідку про обрання;
е) здає діловодство на зберігання виконавчому комітетові відповідної міської, районної в місті Ради депутатів трудящих.


РОЗДІЛ VI
ВИБОРЧІ ОКРУГИ І ВИБОРЧІ КОМІСІЇ ПО ВИБОРАХ ДО СІЛЬСЬКИХ І СЕЛИЩНИХ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

Стаття 48. Утворення виборчих округів по виборах до сільських і селищних Рад депутатів трудящих провадиться відповідно сільськими, селищними Радами депутатів трудящих.

Виборчі округи на підставі статті 121 Конституції Української РСР утворюються за слідуючими нормами:

на території сільських Рад і селищ з населенням понад 1.000 чоловік — один виборчий округ на кожні 100 чоловік населення, однак, не більше 25 округів; у сільських Радах і селищах з населенням до 1.000 чоловік утворюється 9 виборчих округів.

Стаття 49. Списки виборчих округів по виборах до сільських, селищних Рад депутатів трудящих опубліковуються виконавчими комітетами сільських, селищних Рад депутатів трудящих не пізніше, як за 55 днів до виборів.

Стаття 50. В кожній сільській Раді, селищі утворюється відповідно Сільська, Селищна виборча комісія по виборах до сільської, селищної Ради депутатів трудящих.

Сільські, Селищні виборчі комісії складаються з представників від професійних організацій робітників і службовців, кооперативних організацій, комуністичних партійних організацій, організацій молоді, від культурних, технічних і наукових товариств та інших громадських організацій і товариств трудящих, зареєстрованих у встановленому законом порядку, а також від зборів робітників і службовців по підприємствах і установах, військовослужбовців по військових частинах, зборів селян по колгоспах і селах, робітників і службовців радгоспів — по радгоспах.

Стаття 51. Сільські, Селищні виборчі комісії утворюються складі голови, заступника голови, секретаря і 2–4 членів і затверджуються виконавчими комітетами окружних, районних Рад депутатів трудящих не пізніше, як за 55 днів до виборів.

Стаття 52. Сільська, Селищна виборча комісія:

а) стежить на території сільської Ради, селища за неухильним виконанням у ході виборів до сільської, селищної Ради депутатів трудящих цього Положення про вибори;
б) розглядає скарги на неправильні дії виборчих комісій по виборах до сільської, селищної Ради депутатів трудящих;
в) виготовляє за встановленою Президією Верховної Ради Української РСР формою виборчі бюлетені по виборах до сільської, селищної Ради депутатів трудящих і постачає виборчі бюлетені Дільничним виборчим комісіям;
г) реєструє обраних депутатів до сільської, селищної Ради депутатів трудящих;
д) здає мандатній комісії сільської, селищної Ради депутатів трудящих діловодство по виборах.

Стаття 53. У кожному виборчому окрузі по виборах до сільської, селищної Ради депутатів трудящих утворюється Окружна виборча комісія.

Окружні виборчі комісії складаються з представників від професійних організацій робітників і службовців, кооперативних організацій, комуністичних партійних організацій, організацій молоді, від культурних, технічних і наукових товариств та інших громадських організацій і товариств трудящих, зареєстрованих у встановленому законом порядку, а також від зборів робітників і службовців по підприємствах і установах, військовослужбовців по військових частинах, зборів селян по колгоспах і селах, робітників і службовців радгоспів — по радгоспах.

Стаття 54. Окружні виборчі комісії по виборах до сільської, селищної Ради депутатів трудящих утворюються в складі голови, секретаря і одного члена комісії і затверджуються сільською, селищною Радою депутатів трудящих не пізніше, як за 50 днів до виборів.

Стаття 55. Окружна виборча комісія по виборах до сільської, селищної Ради депутатів трудящих:

а) реєструє виставлених з додержанням вимог Конституції Української РСР і цього Положення про вибори кандидатів у депутати;
б) встановлює наслідки виборів по округу;
в) подає до Сільської, Селищної виборчої комісії матеріали про наслідки виборів по округу;
г) видає обраному депутатові посвідку про обрання;
д) здає діловодство на зберігання виконавчому комітетові відповідної сільської, селищної Ради депутатів трудящих.
РОЗДІЛ VII
ВИБОРЧІ ДІЛЬНИЦІ І ДІЛЬНИЧНІ ВИБОРЧІ КОМІСІЇ

Стаття 56. Для приймання виборчих бюлетенів і підрахунку голосів територія міст, селищ і сільських Рад поділяється на виборчі дільниці, спільні для виборів до обласних, окружних, районних, міських, сільських і селищних Рад депутатів трудящих.

Стаття 57. Утворення виборчих дільниць провадиться в містах виконавчими комітетами міських Рад депутатів трудящих, у містах з районним поділом — виконавчими комітетами районних Рад депутатів трудящих, у сільських місцевостях — виконавчими комітетами окружних, районних Рад депутатів трудящих.

Утворення виборчих дільниць провадиться не пізніше, як за 50 днів до виборів.

Стаття 58. У містах, селищах, а також у селах і на території сільських Рад, які налічують понад 2.000 чоловік населення, виборчі дільниці утворюються з розрахунку одна виборча дільниця на 1.500–3.000 чоловік населення.

Стаття 59. Територія сільської Ради, що налічує не більше 2.000 чоловік населення, становить, як правило, одну виборчу дільницю; у кожному селищі, селі, що налічують від 500, але не більше 2.000 чоловік населення, утворюється окрема виборча дільниця.

У селищах або в групі селищ, які налічують менше 500, але не нижче 300 чоловік населення, у тих випадках, коли відстань від таких селищ до центру виборчої дільниці перевищує 10 кілометрів, можуть бути утворені окремі виборчі дільниці.

Стаття 60. У гірських районах, де переважають дрібні поселення, можуть бути утворені виборчі дільниці з населенням менше 100 чоловік, однак, не нижче 50 чоловік.

Стаття 61. Військові частини і військові з'єднання становлять окремі виборчі дільниці з числом не менше 50 і не більше 3.000 виборців.

Стаття 62. При лікарнях, родильних будинках, санаторіях, будинках інвалідів, з числом виборців не менше 50, утворюються окремі виборчі дільниці.

У лікарнях з кількома корпусами можуть бути утворені виборні дільниці при окремих корпусах при наявності в кожному з них не менше 50 виборців.

Стаття 63. На суднах, з числом виборців не менш 25, які перебувають у плаванні в день виборів, можуть бути утворені окремі виборчі дільниці, що входять до виборчого округу за місцем приписки судна.

Стаття 64. У пасажирських поїздах далекого напрямку, що перебувають у день виборів у дорозі, утворюються виборчі дільниці для приймання бюлетенів від виборців, які мають «Посвідки на право голосування».

Стаття 65. У кожній виборчій дільниці утворюється Дільнична виборча комісія, спільна по виборах до обласних, окружних, районних, міських, сільських і селищних Рад депутатів трудящих.

Дільничні виборчі комісії складаються з представників від професійних організацій робітників і службовців, кооперативних організацій, комуністичних партійних організацій, організацій молоді, від культурних, технічних і наукових товариств та інших громадських організацій і товариств трудящих, зареєстрованих у встановленому законом порядку, а також від зборів робітників і службовців по підприємствах і установах, військовослужбовців по військових частинах, зборів селян по колгоспах і селах, робітників і службовців радгоспів — по радгоспах.

Стаття 66. Дільничні виборчі комісії утворюються в складі голови, заступника голови, секретаря і 4–8 членів, а у виборчих дільницях, які налічують менше 300 чоловік населення, в складі голови, секретаря і 1–3 членів і затверджуються в містах виконавчими комітетами міських Рад депутатів трудящих, у містах з районним поділом — виконавчими комітетами районних Рад, у сільських місцевостях — виконавчими комітетами окружних, районних Рад не пізніше, як за 45 днів до виборів.

Стаття 67. Дільнична виборча комісія:

а) приймає заяви про неправильності в списку виборців і вносить їх на розгляд виконавчого комітету Ради депутатів трудящих, який склав список;
б) провадить по виборчій дільниці приймання виборчих бюлетенів;
в) провадить підрахунок голосів по кожному кандидату в депутати обласної, окружної, районної, міської, сільської і селищної Ради депутатів трудящих;
г) передає протокол голосування до відповідної Окружної виборчої комісії;
д) здає діловодство на зберігання виконавчому комітетові відповідної окружної, районної або міської Ради депутатів трудящих.


РОЗДІЛ VIII
ПОРЯДОК ВИСТАВЛЕННЯ КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ

Стаття 68. На підставі статті 122 Конституції Української РСР кандидати при виборах виставляються по виборчих округах. Право виставлення кандидатів до обласних, окружних, районних, міських, сільських і селищних Рад депутатів трудящих забезпечується за громадськими організаціями і товариствами трудящих: комуністичними партійними організаціями, професійними спілками, кооперативними організаціями, організаціями молоді і культурними товариствами.

Стаття 69. Право виставлення кандидатів у депутати здійснюють як центральні органи громадських організацій і товариств трудящих, так і їх республіканські, обласні, окружні і районні органи, а так само загальні збори робітників і службовців по підприємствах і установах, військовослужбовців по військових частинах, загальні збори селян по колгоспах і селах, робітників і службовців радгоспів — по радгоспах.

Стаття 70. Кандидат у депутати Рад депутатів трудящих може балотуватися в одну і ту ж Раду тільки по одному округу.

Стаття 71. Кандидати у депутати не можуть бути членами Окружних, а також Дільничних виборчих комісій того округу, де вони виставлені кандидатами в депутати.

Стаття 72. Не пізніше, як за 35 днів до виборів, усі громадські організації або товариства трудящих, які виставили кандидатів у депутати обласних, окружних і районних Рад депутатів трудящих, повинні зареєструвати кандидатів у депутати у відповідній Окружній виборчій комісії.

Стаття 73. Не пізніше, як за 20 днів до виборів, усі громадські організації або товариства трудящих, які виставили кандидатів у депутати міських, районних у містах, сільських і селищних Рад депутатів трудящих, повинні зареєструвати кандидатів у депутати у відповідній Окружній виборчій комісії.

Стаття 74. Громадська організація або товариство трудящих, які виставили кандидата в депутати, повинні для реєстрації кандидата подати до відповідної Окружної виборчої комісії такі документи:

а) протокол зборів або засідання, на якому був виставлений кандидат у депутати, підписаний членами президії, з зазначенням їх місця проживання; в протоколі повинно бути зазначено найменування організації, яка виставила кандидата, місце, час і кількість учасників зборів або засідання, прізвище, ім'я, по батькові кандидата в депутати, його вік, місце проживання, партійність, заняття;
б) заяву кандидата в депутати про його згоду балотуватися по даному виборчому округу від організації, яка його виставила.

Стаття 75. Окружна виборча комісія повинна зареєструвати всіх кандидатів у депутати, виставлених громадськими організаціями і товариствами трудящих з додержанням вимог Конституції Української РСР і цього Положення про вибори.

На кожного кандидата в депутати Окружна виборча комісія складає протокол реєстрації за встановленою Президією Верховної Ради Української РСР формою. Один примірник протоколу реєстрації надсилається негайно у відповідну Обласну, Окружну, Районну, Міську, Районну в місті, Сільську або Селищну виборчу комісію разом з заявою кандидата про його згоду балотуватися по даному виборчому округу.

Стаття 76. Відмовлення Окружної виборчої комісії по виборах до обласної, окружної, районної, міської, районної в місті, сільської або селищної Ради депутатів трудящих в реєстрації кандидата в депутати може бути оскаржене у дводенний строк відповідно в Обласну, Окружну, Районну, Міську, Районну в місті, Сільську або Селищну виборчу комісію, рішення якої є остаточним.

Стаття 77. Прізвище, ім'я, по батькові, вік, заняття, партійність кожного зареєстрованого кандидата в депутати обласної, окружної і районної Рад депутатів трудящих і найменування громадської організації, яка виставила кандидата, опубліковуються відповідною Окружною виборчою комісією не пізніше, як за 30 днів до виборів.

Дані про зареєстрованих Окружними виборчими комісіями кандидатів у депутати міської, районної в місті, сільської і селищної Рад депутатів трудящих опубліковуються відповідною Міською, Районною в місті, Сільською і Селищною виборчою комісією не пізніше, як за 15 днів до виборів.

Стаття 78. Всі зареєстровані кандидати в депутати Рад депутатів трудящих підлягають обов'язковому включенню у виборчі бюлетені.

Стаття 79. Окружні виборчі комісії по виборах до обласних, окружних, районних, міських і районних у містах Рад депутатів трудящих, а також Сільські і Селищні виборчі комісії повинні розіслати всім Дільничним виборчим комісіям виборчі бюлетені не пізніше, як за 10 днів до виборів.

Стаття 80. Виборчі бюлетені друкуються за формою, встановленою Президією Верховної Ради Української РСР, мовами населення відповідного виборчого округу в кількості, що забезпечує всіх виборців.

Стаття 81. Кожній організації, що виставила кандидата, зареєстрованого у відповідній Окружній виборчій комісії, а так само кожному громадянинові Української РСР забезпечується право безборонної агітації за цього кандидата на зборах, у пресі та іншими способами, згідно з статтею 105 Конституції Української РСР.


РОЗДІЛ IX
ДЕНЬ ВИБОРІВ

Стаття 82. Вибори до обласних, окружних, районних, міських, районних у містах, сільських і селищних Рад депутатів трудящих провадяться протягом одного дня — загального для Української РСР.

Стаття 83. День виборів встановлюється Президією Верховної Ради Української РСР не пізніше, як за 2 місяці до строку виборів. Вибори провадяться в неробочий день.

Стаття 84. Щодня протягом останніх 15 днів перед виборами Дільнична виборча комісія широко оповіщає виборців шляхом опублікування або іншим способом про день виборів і місце виборів.


РОЗДІЛ X
ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ

Стаття 85. Подача голосів виборцями провадиться в день виборів від 6 години ранку до 12 години ночі за місцевим часом.

Стаття 86. О 6 годині ранку в день виборів голова Дільничної виборчої комісії в присутності її членів перевіряє виборчі скриньки і наявність складеного за встановленою формою списку виборців, після чого закриває і опечатує скриньки печаткою комісії і запрошує виборців приступити до подачі голосів.

Зразки печаток і виборчих скриньок установлюються Президією Верховної Ради Української РСР.

Стаття 87. У приміщенні для виборів виділяються окремі кімнати або устатковуються окремі кабіни для заповнення виборцями виборчих бюлетенів. У цих кімнатах або кабінах під час заповнення виборцями виборчих бюлетенів забороняється присутність будь-кого, в тому числі і членів виборчої комісії, крім голосуючих.

Стаття 88. Кожний виборець голосує особисто, з'являючись для цього в приміщення для голосування. Подача голосів виборцям провадиться опусканням у виборчу скриньку виборчих бюлетенів.

Стаття 89. З'явившись у приміщення для виборів, виборець пред'являє секретареві або уповноваженому на те членові Дільничної виборчої комісії або паспорт, або колгоспну книжку, або профспілковий квиток, або іншу посвідку про особу і після перевірки за списком виборців та відмітки в списку виборців одержує виборчі бюлетені встановленого зразка.

Стаття 90. Виборець у приміщенні, відведеному для заповнення виборчих бюлетенів, залишає у кожному виборчому бюлетені прізвище того кандидата, за якого він голосує, викреслюючи прізвища інших, потім виборець іде до виборчої скриньки і опускає в неї виборчі бюлетені.

Стаття 91. Виборець, який не має змоги через неписьменність або якусь фізичну ваду самостійно заповнити виборчі бюлетені, має право запросити в приміщення, де заповнюються виборчі бюлетені, будь-якого іншого виборця для заповнення виборчих бюлетенів.

Стаття 92. Виборна агітація у приміщенні для виборів під час подачі голосів не допускається.

Стаття 93. Осіб, які з'явилися в приміщення для виборів з «Посвідкою на право голосування», згідно з статтею 20 цього Положення про вибори, Дільнична виборча комісія заносить до списку виборців, який підписується головою та секретарем Дільничної виборчої комісії.

Стаття 94. Відповідальність за порядок у приміщенні для виборів несе голова Дільничної виборчої комісії, і його розпорядження для всіх присутніх обов'язкові.

Стаття 95. У день виборів, о 12 годині ночі, голова Дільничної виборчої комісії оголошує подачу голосів закінченою, і комісія приступає до розкриття виборчих скриньок.


РОЗДІЛ XI
ВИЗНАЧЕННЯ НАСЛІДКІВ ВИБОРІВ

Стаття 96. У приміщенні, де Дільнична виборча комісія провадить підрахунок голосів, при підрахуванні голосів мають право бути присутніми спеціально на те уповноважені представники громадських організацій і товариств трудящих, а також представники преси.

Стаття 97. Дільнична виборча комісія, розкривши скриньки, підраховує бюлетені по округах, звіряє число поданих бюлетенів з числом осіб, що одержали бюлетені за списком виборців, і наслідки звіряння заносить до протоколів голосування по кожному виборчому округу.

Стаття 98. Голова Дільничної виборчої комісії оголошує в присутності всіх членів Дільничної виборчої комісії наслідки голосування по кожному бюлетеню.

Стаття 99. Визнаються недійсними бюлетені, в яких при голосуванні залишено більше одного кандидата, а також бюлетені невстановленого зразка.

Стаття 100. В разі виникнення сумнівів у дійсності виборчого бюлетеня, питання розв'язується Дільничною виборчою комісією голосуванням, що відмічається в протоколі.

Стаття 101. Дільнична виборча комісія складає за встановленою Президією Верховної Ради Української РСР формою по кожному виборчому округу протокол голосування в двох примірниках, які підписуються членами Дільничної виборчої комісії, в тому числі обов'язково головою і секретарем.

Стаття 102. У протоколі голосування Дільничної виборчої комісії повинно бути зазначено:

а) час початку і закінчення подачі голосів;
б) загальне число виборців по даному виборчому округу або виборчій дільниці, які є в списку виборців;
в) число виборців, які одержали виборчі бюлетені;
г) число виборців, які взяли участь у голосуванні;
д) число бюлетенів, визнаних недійсними;
е) число бюлетенів, в яких викреслено прізвища кандидатів;
є) число голосів, поданих за кожного кандидата в депутати;
ж) короткий виклад заяв і скарг, поданих до Дільничної виборчої комісії, і прийняті Дільничною виборчою комісією рішення.

Стаття 103. Після закінчення підрахунку голосів і підписання протоколів голова Дільничної виборчої комісії оголошує на засіданні комісії наслідки голосування по кожному округу.

Стаття 104. Після підписання протоколів голосування голова Дільничної виборчої комісії повинен негайно надіслати один примірник протоколу голосування в запечатаному вигляді з посланцем у відповідну Окружну виборчу комісію.

Стаття 105. Всі виборчі бюлетені (окремо дійсні і окремо визнані недійсними) повинні бути опечатані печаткою Дільничної виборчої комісії і разом з другими примірниками протоколів голосування, діловодством і печаткою здані головою Дільничної виборчої комісії на зберігання: у містах — виконавчим комітетам міських Рад депутатів трудящих, в містах з районним поділом — виконавчим комітетам районних Рад депутатів трудящих; у сільських місцевостях — виконавчим комітетам окружних, районних Рад депутатів трудящих.

Стаття 106. На виконавчі комітети Рад депутатів трудящих покладається обов'язок зберігати виборчі бюлетені аж до вказівки Президії Верховної Ради Української РСР.

Стаття 107. У приміщенні, де Окружна виборча комісія провадить підрахунок голосів, мають право бути присутніми при відрахуванні голосів спеціально на те уповноважені представники громадських організацій і товариств трудящих, а також представники преси.

Стаття 108. Окружні виборчі комісії по виборах до обласної, окружної, районної, міської, районної в місті, сільської і селищної Ради депутатів трудящих провадять підрахунок голосів і встановлюють наслідки виборів по округу на підставі протоколів, надісланих Дільничними виборчими комісіями.

Стаття 109. Окружна виборча комісія складає за встановленою Президією Верховної Ради Української РСР формою протокол голосування в двох Примірниках, які підписуються членами Окружної виборчої комісії, в тому числі обов'язково головою і секретарем.

Стаття 110. У протоколі голосування Окружної виборчої комісії повинно бути зазначено:

а) загальне число виборців по округу;
б) число виборців, які одержали виборчі бюлетені;
в) число виборців, які взяли участь у голосуванні;
г) число бюлетенів, які визнані недійсними;
д) число бюлетенів, в яких викреслено прізвища кандидатів;
е) число голосів, поданих за кожного кандидата в депутати;
є) короткий виклад заяв і скарг, поданих до Окружної виборчої комісії, і ухвалені Окружною виборчою комісією рішення.

Стаття 111. Після закінчення підрахунку голосів і підписання протоколу голова Окружної виборчої комісії на засіданні комісії оголошує наслідки виборів.

Стаття 112. Кандидат у депутати Ради депутатів трудящих, який одержав абсолютну більшість голосів, тобто більше половини всіх голосів, поданих по округу і визнаних дійсними, вважається обраним.

Стаття 113. Голова Окружної виборчої комісії видає обраному кандидатові в депутати посвідку про обрання його депутатом Ради депутатів трудящих. Форма посвідки про обрання встановлюється Президією Верховної Ради Української РСР.

Стаття 114. Після підписання протоколу голосування голова Окружної виборчої комісії повинен негайно надіслати один примірник протоколу голосування в запечатаному вигляді з посланцем у відповідну Обласну, Окружну, Районну, Міську, Районну в місті, Сільську або Селищну виборчу комісію.

Другий примірник протоколу разом з протоколами голосування Дільничних виборчих комісій і діловодством Окружної виборчої комісії голова Окружної виборчої комісії здає на зберігання виконавчому комітетові відповідної обласної, окружної, районної, міської, районної в місті, сільської або селищної Ради депутатів трудящих.

Стаття 115. Засідання виборчих комісій по виборах до Рад депутатів трудящих вважаються дійсними, якщо на них бере участь більше половини загального складу комісій.

Всі питання у виборчих комісіях розв'язуються простою більшістю голосів; при рівності голосів — голос голови дає перевагу.

Стаття 116. Якщо ні один з кандидатів не одержав абсолютної більшості голосів, Окружна виборча комісія відмічає про це окремо в протоколі голосування, повідомляє у відповідну Обласну, Окружну, Районну, Міську, Районну в місті, Сільську або Селищну виборчу комісію і одночасно оголошує перебалотування двох кандидатів, які одержали найбільшу кількість голосів, а також призначає день перебалотування не пізніше, як у двотижневий строк після першого туру виборів.

Стаття 117. Якщо подана кількість голосів по округу становить менше половини числа виборців, що мають право голосувати по цьому округу, Окружна виборча комісія відмічає про це окремо в протоколі голосування і повідомляє негайно у відповідну Обласну, Окружну, Районну, Міську, Районну в місті, Сільську або Селищну виборчу комісію, яка в цьому випадку призначає нові вибори не пізніше, як у двотижневий строк після перших виборів.

Стаття 118. Перебалотування кандидатів у депутати, а так само нові вибори замість визнаних недійсними, провадяться за списками виборців, складеними для перших виборів і в повній відповідності з цим Положенням про вибори.

РОЗДІЛ XII.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИБОРЧИХ ПРАВ ГРОМАДЯН

Стаття 119. Всякий, хто шляхом насильства, обману, загроз або підкупу буде перешкоджати громадянинові Української РСР у вільному здійсненні його права обирати і бути обраним до Рад депутатів трудящих Української РСР, — карається позбавленням волі на строк до двох років.

Стаття 120. Службова особа Ради або член виборчої комісії, які підробили виборчі документи або навмисно неправильно підрахували голоси, — караються позбавленням волі на строк до трьох років.


Ця робота перебуває у суспільному надбанні згідно зі статтею 10 Закону України від 23 грудня 1993 року № 3792-XII «Про авторське право і суміжні права» де зазначається, що не є об'єктом авторського права:

  • твори народної творчості (фольклор);
  • видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади;
  • розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право sui-generis (своєрідне право, право особливого роду).