Перейти до вмісту

Прапор жовтня/1939/8/26/195/Договір про ненапад між Німеччиною і Радянським Союзом

Матеріал з Вікіджерел

ДОГОВІР ПРО НЕНАПАД МІЖ НІМЕЧЧИНОЮ І РАДЯНСЬКИМ СОЮЗОМ

Уряд СРСР і

уряд Німеччини

керовані бажанням зміцнення справи миру між СРСР і Німеччиною і виходячи з основних положень договору про нейтралітет, укладеного між СРСР і Німеччиною в квітні 1926 року,

прийшли до такої угоди:

СТАТТЯ I. Обидві сторони, які договорюються, зобов'язуються утримуватися від усякого насильства, від усякої агресивної дії і всякого нападу у відношенні один одного, як окремо, так і спільно з іншими державами.

СТАТТЯ II.

В разі, якщо одна з сторін, які договорюються, виявиться об'єктом воєнних дій з боку третьої держави, друга сторона, яка договорюється, не підтримуватиме ні в якій формі цю державу.

СТАТТЯ III.

Уряди обох сторін, які договорюються, залишаться в майбутньому в контакті один з одним для консультації, щоб інформувати один одного про питання, які зачіпають їх спільні інтереси.

СТАТТЯ IV.

Ні одна з сторін, які договорюються, не братиме участі в якомунебудь угрупованні держав, яке прямо чи посередньо спрямоване проти другої сторони.

СТАТТЯ V.

В разі виникнення суперечок або конфліктів між сторонами, які договорюються, в питаннях того чи іншого роду, обидві сторони розв'язуватимуть ці суперечки, або конфлікти виключно мирним шляхом в порядку дружнього обміну думками або в потрібних випадках шляхом створення комісій по врегулюванню конфлікту.

СТАТТЯ VI.

Цей договір укладається строком на 10 років з тим, що оскільки одна з сторін, які договорюються, не денонсує його за рік до закінчення строку, строку дії договору вважатиметься автоматично продовженим на дальші п'ять років.

СТАТТЯ VII.

Цей договір підлягає ратифікуванню в можливо короткий строк. Обмін ратифікаційними грамотами повинен відбутися в Берліні. Договір вступає в силу негайно після його підписання.

Складений в двох оригіналах, німецькою і російською мовами в Москві, 23 серпня 1939 року.

За уповноваженням
Уряду СРСР
В. МОЛОТОВ.

За Уряд Німеччини
І. РІББЕНТРОП.


Цей робота не є об'єктом авторського права
Відповідно до статті 1259 Цивільного кодексу Російської Федерації офіційні документи державних органів та органів місцевого самоврядування муніципальних утворень, в тому числі закони, інші правові акти, рішення судів, інші матеріали законодавчого, адміністративного і судового характеру, офіційні документи міжнародних організацій, а також їх офіційні переклади, державні символи і знаки, а також символи і знаки муніципальних утворень не є об'єктами авторських прав.