Перейти до вмісту

Про Закарпатську Україну/Про укладення Договору між урядами СРСР і ЧСР про Закарпатську Україну (Виступ Голови РНК УРСР М. Хрущова)

Матеріал з Вікіджерел
Про Закарпатську Україну
Про укладення Договору між урядами Радянського Союзу і Чехословацької Республіки про Закарпатську Україну (Виступ Голови Ради Народних Комісарів УРСР тов. М. С. Хрущова на засіданні VII Сесії Верховної Ради УРСР 29 червня 1945 року) (Микита Хрущов)
Київ: Українське державне видавництво, 1945
ПРО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ
МІЖ УРЯДАМИ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ
І ЧЕХОСЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
ПРО ЗАКАРПАТСЬКУ УКРАЇНУ


Виступ Голови Ради Народних Комісарів УРСР
тов. М. С. ХРУЩОВА
на засіданні VII Сесії Верховної Ради УРСР
29 червня 1945 року


Товариші депутати!

Дозвольте повідомити Вас про велику подію, що сталася в житті українського народу. Сьогодні в столиці нашої Батьківщини — Москві між Урядами Радянського Союзу і Чехословацької Республіки підписано Договір про приєднання Закарпатської України до Радянського Союзу і про включення Закарпатської України до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки. (Бурхливі оплески, що переходять в овацію. Всі встають, вигуки «Ура!»).

Дозвольте мені, товариші, оголосити текст Договору (читання Договору раз-у-раз переривається бурхливими оплесками депутатів).

Товариші депутати!

Підписання цього Договору є історична подія для українського народу, для всіх народів Радянського Союзу.

Багато віків Україна була розчленована. Землі Західної України, Буковини й Закарпатської України, насильно відірвані від своєї матері — України, на протязі довгого періоду були під тяжким ярмом іноземних поневолювачів.

Гірку чашу страждань випив народ Закарпатської України. У другій половині IX століття угорські завойовники захопили землі Закарпатської Русі. З того часу цілі століття закарпато-українці були під ярмом угорських поміщиків і капіталістів. Це були тяжкі часи для українців Закарпаття. Відірвані від своєї Батьківщини, вони терпіли соціальний і національний гніт, животіючи в голоді та злиднях. Величезна більшість населення цього краю — селяни були позбавлені землі. Всі плоди праці сотень тисяч українців, всі багатства Закарпатської України привласнювали угорські капіталісти й поміщики.

Угорські реакційні правителі зовсім не зважали на українську націю, душили українське слово, закривали українські школи, переслідували українську культуру. Все робилося для того, щоб тримати українців Закарпаття в темряві і поневоленні.

Товариші депутати!

Ми з гордістю можемо відзначити, що трудящі Закарпатської України, вірні волелюбним традиціям свого народу, вели безнастанну боротьбу з своїми гнобителями, боролися за свою народність, за свою культуру, за свою мову, за возз'єднання з усім українським народом. У цій боротьбі наші брати — закарпато-українці зберегли свою українську національну культуру, українські звичаї.

Після першої світової війни Закарпатська Україна, згідно з Сен-Жерменським договором, була включена до складу Чехословаччини. В складі Чехословацької держави умови життя закарпато-українців, безперечно, покращали. Але все таки українці Закарпаття лишалися відірваними від України.

Вони весь час мріяли і боролися за входження до складу Української Держави.

Ця мрія тепер здійснюється в результаті виняткового героізму, проявленого нашою Червоною Армією в боротьбі проти німецьких і угорських загарбників, в результаті розгрому їх і вигнання з території Радянської України, а потім і Закарпатської України.

Ця мрія здійснюється завдяки мудрому керівництву нашого любимого вождя і геніального полководця, Генералісимуса Радянського Союзу товариша Сталіна. (Бурхливі оплески).

З перших днів свого визволення закарпатські українці заявили про своє непохитне бажання возз'єднатися в Українській Державі, увійти до складу Радянського Союзу.

На численних зборах, що відбулися в усіх селах і містах, в листах і петиціях, звернених до товариша Сталіна, трудящі Закарпатської України висловлювали почуття безмежної вдячності героічній Червоній Армії і Верховному Головнокомандуючому Великому Сталіну за визволення спід німецько-мадьярського ярма. Трудящі Закарпатської України звертаються з проханням допомогти повернутися їм в лоно своєї матері — України.

Перший З'їзд Народних Комітетів Закарпатської України, що відбувся 26 листопада 1944 року в м. Мукачеві, одностайно ухвалив рішення про входження Закарпатської України до складу Радянського Союзу, до складу Української Радянської Держави.

У цьому русі за приєднання до Радянської України об'єдналося все населення Закарпатської України.

Товариші депутати!

Сьогодні ми можемо з великим задоволенням відзначити, що державні діячі Чехословаччини виявили мудрість у розв'язанні цього питання, виявили розуміння законності прагнень народу Закарпатської України возз'єднатися в Українській Державі і пішли йому назустріч. Цей дружній акт є зразком доброзичливого і дружнього розв'язання навіть таких гострих питань, як питання про кордон.

Договір Уряду Радянського Союзу з Урядом Чехословацької Республіки є зразком щирого взаєморозуміння і добросусідських стосунків. Цей Договір стане фактором дальшого зміцнення і поглиблення дружби між народами Радянського Союзу і Чехословаччини, служитиме справі дальшого згуртування і єднання слов'янських народів, справі зміцнення миру і дружніх стосунків між народами.

Товариші депутати! Радянська Україна з великою радістю приймає в свої материнські обійми братів і сестер — трудящих Закарпатської України. Це, товариші, дійсно історичний час. Віднині і навіки український народ вперше в своїй історії цілком возз'єднується в єдиній Українській Державі. Тепер вільний український радянський народ є господарем на всіх українських землях. Віднині всі землі України зібрані воєдино, під радянський прапор, під прапор Української Радянської Республіки. Це є результат мудрої сталінської політики Радянського Уряду і більшовицької партії.

В цей історичний час український народ від щирого серця дякує Урядові Радянського Союзу, більшовицькій партії і великому вождю товаришеві Сталіну. (Бурхливі тривалі оплески, що переходять в овацію. Всі встають).

В цей історичний час український народ дякує за велику допомогу і підтримку братньому російському народові і всім народам Радянського Союзу. (Бурхливі, оплески).

Нам радісно і приємно усвідомлювати, що наше торжество, наше свято поділяють з нами сьогодні всі братні народи Радянського Союзу. (Бурхливі оплески).

Товариші депутати Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки! Наш народ з цілковитою підставою пишається тим, що наша Радянська Україна є складовою частиною великого Радянського Союзу. В цьому — сила українського народу.

Велика Вітчизняна війна проти німецько-фашистських загарбників наочно показала, що, тільки перебуваючи в складі Радянського Союзу, Україна, як і інші Республіки, може відстояти свою свободу і незалежність. Якби Україна не була в складі Радянського Союзу, український народ не зміг би тільки своїми силами визволитися від німецьких поневолювачів. Сила нашого народу і всіх народів СРСР в єдності і дружбі. Цього завжди навчали і навчають більшовицька партія і наш великий вождь товариш Сталін. (Оплески).

Товариші депутати! Радіючи сьогодні з великої історичної події в своєму житті, народ України докладе всіх зусиль до того, щоб ще тісніша і дружніша була наша сім'я українського народу, щоб ще міцніші були дружні зв'язки українського народу з великим російським народом, з усіма народами могутнього Радянського Союзу.

Справедливе розв'язання питання про Закарпатську Україну, що завершується возз'єднанням усіх українських земель в єдиній Українській Державі, безумовно викличе нове піднесення творчого ентузіазму серед широких мас трудящих Радянської України для ще швидшого відновлення народного господарства і культури нашої Республіки, для дальшого зміцнення військово-економічної могутності любимої Вітчизни — Радянського Союзу.

В складі могутнього Радянського Союзу, під керівництвом більшовицької партії, під проводом великого Сталіна український народ, разом з усіма народами СРСР, бадьоро і впевнено йде до світлого майбутнього.

Товариші депутати! Дозвольте від імені Сесії Верховної Ради УРСР, від імені Уряду Радянської України і Центрального Комітету КП(б)У привітати і поздоровити наших братів і сестер — народ Закарпатської України, що входить в нашу дружню і могутню Радянську сім'ю. (Бурхливі тривалі оплески. Всі встають. Вигуки: «Хай живе товариш Сталін!». «Ура!»).


Ця робота перебуває у суспільному надбанні відповідно до статті 8 Закону України від 1 грудня 2022 року № 2811-IX «Про авторське право і суміжні права», де зазначається, що не є об'єктами авторського права:

  • вираження народної творчості (фольклор);
  • акти органів державної влади, органів місцевого самоврядування, офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного і судового характеру (закони, укази, постанови, рішення, державні стандарти тощо), а також їх проекти та офіційні переклади;
  • розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право особливого роду (sui generis).