Рай і поступ (1899)/Хронольоґічна таблиця або часовий показ важніщих пригод у поступі людей

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Рай і поступ
Михайло Драгоманов
Хронольоґічна таблиця або часовий показ важніщих пригод у поступі людей
Львів: 1899
Хронольоґічна таблиця
або
Часовий показ важніщих пригод у поступі людей.

Тут виписуємо в осібну таблицю важніщі пригоди, згадувані в отсій книжці. Пригоди сі треба добре памятати, аби розуміти зріст поступу межи людьми і дати собі раду в загалі в думках про людські справи.


СТАРІ ВІКИ.

Коло 5000 років перед Р. Хр. початок просвічених держав і впорядкованого письменства в Єгипті та Вавилоніі.

Коло 2500 років перед Р. Хр. початок фенікійського плаваня по морю.

Коло 2000 років перед Р. Хр. виробленє фенікійського фонетичного письма.

Коло 1500 р. перед Р. Хр. початок грецького плаваня по морю.

Коло 1100 р. перед Р. Хр. початок жидівського царства.

Межи 1000 і 500 р. перед Р. Хр. переміна царств у республики в містах Греціі й Італіі та початок грецькоі вільноі науки (філософіі). В 585 р. перед Р. Хр. грецький філософ Талєс вирахував на перед, що буде затьмінє сонця.

586 р. перед Р. Хр. конець жидівського царства, перша руіна Єрусалима та єго храма.

558 до 529 р. перед Р. Хр. персидські царі покоряють усю Передню Азію та Єгипет.

550 р. перед Р. Хр. китайський учитель Конфуцій.

500 р. перед Р. Хр. індийський учитель Будда починає першу межинародну віру.

500 до 200 р. перед Р. Хр. списанє головних книг жидівськоі бібліі.

334 до 330 р. перед Р. Хр. Александер, царь македонський з Греками покоряє царство Персів.

384 до 322 р. грецький учений Арістотель; початок поділу наук.

200 до 100 р. перед Р. Хр. жидівська біблія перекладена на грецьку мову в Єгипті.

146 р. перед Р. Хр. римська республіка, що вже перед тим володіла всею Італією, покорила фенікійські виселки (Картаґіну).

64 р. перед Р. Хр. Римська республика покорила Сирію та Палестину, у 31 р. перед Р. Хр. Єгипет. Світська римська держава.

31 р. перед Р. Хр. Авґуст Цезар стає паном над римською республикою. Римське цісарство.

Коло 33 р. після Р. Хр. Ісус із Назарета був роспятий.

Коло 40 р. після Р. Хр. Павло, погречений Жид, обернув ся до віри в Ісуса Христа і потому ширив єі серед погречених Жидів і Греків. Християнство — друга світова віра.

64 р. після Р. Хр. апостол Павло замучений, як кажуть, у Римі.

70 р. після Р. Хр. Римляне зруйнували Єрусалим і новий храм єго; після того християне зовсім відділили ся від Жидів.

79 р. після Р. Хр. умер римський учений Пліній Старший, що написав Натуральну Історію.

80 до 120 р. після Р. Хр. написані християнські євангелія (в мові грецькій).

313 р. після Р. Хр. римський цісарь Константин (іще не хрещений) дає християнам вільність віри.

325 р. після Р. Хр. перший світовий зйізд (собор) християнських єпископів для впорядкованя віри.

370 р. після Р. Хр. євангелія перекладені на мову німецького народу Ґотів.

340 до 420 р. після Р. Хр. св. Іеронім перекладчик бібліі старого і нового закону на римську (латинську) мову; переклад єго признаний святим римською церквою і зве ся Вульґата.

391 р. після Р. Хр. римський християнський уряд заборонив не-християнські віри й обряди.

395 р. після Р. Хр. поділ римського цісарства на західне (латинське) і східне (грецьке).

СЕРЕДНІ ВІКИ.

476 р. після Р. Хр. конець західноі римськоі держави; на єі місци виробляють ся помалу ріжні нові держави; німецькі всяки, що йіх закладають, вихрещують ся і приймають латинську мову в церквах і признають помалу церковне начальство римського єпископа, папи.

600 р. після Р. Хр. Арабин Магомет починає проповідувати свою віру в місті Мекка. 622 р. Магомет переходить у місто Медіну, що признає єго пророком; від сего часу магометанці рахують роки, як християне від різдва Ісуса Христа. 629 до 705 р. Араби магометанці завоювали Передню Азію і частину Індіі та Північну Африку і так розширили свою віру магометанство; третя світова віра.

610 р. після Р. Хр. початок християнства (римськоі церкви) у Німців у Швайцаріі та Германіі.

711 р. після Р. Хр. Араби завоювали Ішпанію, де йіх до решти знищили християне аж у 1492 після Р. Хр.

842 р. після Р. Хр. остатний східно-християнський всесвітний собор єпископів; конець упорядкованя східно-християнськоі віри (грецького обряду).

862 р. після Р. Хр. Славяне починають вихрещувати ся і писати письмом переробленим із грецького, принявши біблію, перекладену на мову старо-болгарську, або церковно-славянську.

988 р. після Р. Хр. Русь вихрещує ся і приймає письменство церковно-славянське.

1041 до 1095 після Р. Хр. божі мири у Франціі й инчих краінах.

1095 до 1270 р. після Р. Хр. Хрестові війни.

1140 р. після Р. Хр. основанє університета (вищоі школи) в головнім місті Франціі — Парижу.

1215 р. після Р. Хр. вищі духовні, пани й міщане в Англіі вимогають у королів „Великий спис (хартію) вільностей“; початок конституційноі держави в Англіі.

1229 р. після Р. Хр. папа римський установляє інквізіцію — осібний духовний суд против тих, що думають про віру не згідно з римською церквою та товмачать і читають біблію на инчих мовах, окрім латинськоі.

1291 р. після Р. Хр. початок вільноі Швайцарськоі спілки (республіки).

1214 до 1294 р. Роджер Бекон, учений англійський монах, натураліст.

1324 до 1384 р. Іван Вікліф, учений піп-професор в Англіі виступає против осібних вигід (привилєів) попів і світськоі власти пап і перекладає біблію на анґлійську мову. Проклятий папою.

1302 р. після Р. Хр. Італіянець Джоя придумує маґнесову стрілку (компас).

1364 р. після Р. Хр. починає вживати ся в західній Европі порох до пушок.

1415 р. після Р. Хр. спалений по засудови собору католицьких єпископів і папи Чех Іван Гус (піп-професор), ученик Вікліфа. Він переклав біблію на чеську мову.

1440 р. після Р. Хр. Німець Гуттенберґ починає друкувати книжки.

1453 р. після Р. Хр. Турки завоювали Константинополь, столицю грецького царства; учені Греки переходять в Італію; грецькі книги друкують ся в західній Европі.

1479 р. після Р. Хр. папа встановляє цензуру (догляд), без котроі забороняє друкувати книги; потому подібні цензури встановляють по ріжних краінах державні уряди.

НОВІ ВІКИ.

1492 р. після Р. Хр. Італіянець Христофор Колюмб із ішпанськими кораблями переплив Атлянтицький океан і дойіхав до Америки.

1498 р. після Р. Хр. Портуґалець Васко де Гама прийіхав навкруг Африки до Індіі.

1518 р. після Р. Хр. Портуґалець Маґельлян з ішпанськими кораблями переплив океан Атлянтицький і Великий; 1520 р. товариші єго вернули ся навкруг Африки до Европи.

1474 до 1564 р. Мікель Анджельо Буанаротті, будівничий, різьбярь і малярь; 1483 до 1520 р. Рафаель, малярь; оба Італіянці.

1467 до 1535 р. після Р. Хр. Голяндець Еразм, гуманіст. 1516 р. Еразм надрукував по грецьки євангеліє і твори апостолів.

1516 р. після Р. Хр. Анґлічанин Мор, гуманіст, надрукував Утопію.

1517 р. учений піп Цвінґлі, швайцарський Німець, опираючи ся на євангеліє, виступив проти порядків римськоі церкви. 1517 р. монах-професор Лютер у Німеччині виступив проти продаваня індульґенцій (прощеня гріхів), встановленого папою. Початок церковноі зміни (реформаціі).

1535 до 1564 р. після Р. Хр. Француз Кальвін порядкує реформатську віру і громаду в Женеві (у Швайцаріі) і той порядок стає взірцем для реформатів у Франціі, Голяндіі, Шотляндіі, по части в Німеччині, на Угорщині, в Польщі, Литві і Руси.

1493 до 1543 р. після Р. Хр. Поляк Копернік, починатель новоі науки про землю і сонце.

1515 до 1563 р. після Р. Хр. Француз Кастеліон, проповідник вільности віри.

1581 р. після Р. Хр. Голяндці відділяють ся від короля ішпанського і закладають республіканську спілку.

1560 до 1629 р. після Р. Хр. Франц Бекон, учитель вільного досліду в світській науці.

1639 р. Анґлічанин Роджер Віліямс закладає виселок Род-Айлянд в Америці з волею всяких вір.

1596 до 1650 р. після Р. Хр. Француз Декарт, учитель повноі волі досліду.

1648 до 1660 р. Анґлічане пробують завести у себе замісь королівства республіку.

1608 до 1674 р. після Р. Хр. анґлійський писатель Мільтон, що між инчим проповідував вільність друкувати книги без цензури.

1679 р. після Р. Хр. заборонено в Анґліі поліційні арешти без дозволу суду.

1688 р. після Р. Хр. Анґлічане до решти відбивають ся від самоволі королів і встановляють у себе постійний конституційний уряд.

1695 р. в Англіі скасовано цензуру на книги.

1642 до 1727 р. після Р. Хр. Нютон, впорядчик новоі науки про світ.

1747 р. після Р. Хр. зйізд побожного безпопівського братства Приятелів (Квакерів) в Англіі та Америці постановив, аби братчики пустили на волю невільників Неґрів.

1732 до 1792 р. після Р. Хр. Анґлічанин Аркрайт, що видумав нову ткацьку машину.

1736 до 1819 р після Р. Хр. Анґлічанин Ватт, що видумав парову машину.

1776 до 1789 р. після Р. Хр. анґлійські виселенці в Америці увільняють себе від королівського уряду, закладають республіки Злучених Держав і записують у своі конституціі „природні людські права“, між инчими вільність вір і друкованя книг та часописей.

1727 до 1781 р. після Р. Хр. Тюрґо і 1743–1794 р. Кондорсе, Французи, учителі науки про поступ.

1789 до 1791 р. після Р. Хр. Французи встановляють у себе конституцію, виголошують права людини і громадянина та касують панщину.

1792 до 1804 р. після Р. Хр. перша республіка у Франціі скасована ґенералом Наполєоном, що став цісарем (до 1814 р.).

1807 р. після Р. Хр. скасована панщина у Прусіі.

1812 р. після Р. Хр. Англічанин Стефенсон будує першу залізну дорогу с паровозом.

1815 р. після Р. Хр. Американець Фультон будує перші пароплави.

1815 р. европейські уряди забороняють вивозити з Африки невільників Неґрів.

1760 до 1835 р. після Р. Хр. Француз Сен-Сімон, соціяліст.

1771 до 1858 р. після Р. Хр. Англічанин Роберт Овен, соціяліст.

1821 до 1829 р. після Р. Хр. увільненє більшоі частини Греків від Турціі в осібну державу.

1834 р. після Р. Хр. скасовано неволю Неґрів в анґлійських виселках.

1844 р. після Р. Хр. Американець Морс устроів елєктричний телєґраф.

1848 до 1852 р. після Р. Хр. друга республіка у Франціі, скасована Наполєоном Третим. Загальне голосованє у Франціі.

1848 до 1849 р. після Р. Хр. народні повстаня в Італіі, Німеччині та Австріі. Скасованє панщини в Німеччині та Австріі. Конституциі в тих землях. 1849 р. цісар скасував конституцію в Австріі.

1851 р. після Р. Хр. перша всесвітна вистава в Лондоні, столиці Анґліі.

1853 р. після Р. Хр. проведено під океаном телєґраф із Анґліі до Америки.

1859 до 1870 після Р. Хр. увільненє Італіі від Австріі, від світського уряду папи та самовільних князів.

1860 р. після Р. Хр. заведені краєві сойми в Австріі.

1861 р. після Р. Хр. скасованє панщини в Росіі.

1862 до 1865 р. після Р. Хр. увільненє Неґрів у Злучених Державах Америки. У 1870 р. признано там Неґрам державні права.

1864 до 1872 р. після Р. Хр. Межинародна Спілка Робітників европейських і американських.

1818 до 1883 р. після Р. Хр. Кароль Маркс, Німець, соціяліст.

1865 р. після Р. Хр. заведено земські ради у Росіі.

1867 р. після Р. Хр. друга конституція в Австріі та Угорщині.

1869 р. після Р. Хр. отворено канал через Суецький перешийок між Азією та Африкою; проста морська дорога з Середземного моря в Індійський океан.

1870 після Р. Хр. третя республіка у Франціі.

1872 р. після Р. Хр. Англія та Злучені Держави Америки замісь війни віддають суперечку свою рішити посередницькому судови.

1872 і 1876 р. після Р. Хр. признана в Анґліі робітницьким спілкам повна вільність і право власности.

1874 р. після Р. Хр. Всесвітня поштова спілка.

1878 р. після Р. Христа увільненє Сербів, Волохів і більшоі частини Болгар від Турціі.

1879 р. після Р. Хр. Земельна Спілка для передачі землі хліборобам в Ірляндіі.

1892 р. після Р. Хр. европейські уряди спиняють торг невільниками в Середній Африці.

1893 р. після Р. Хр. конституція в Японіі.

1894 р. анґлійський парлямент (державна рада) встановляє закон про 8 годин праці в копальнях і державних фабриках.

[1899 р. зйізд представителів просвічених держав світа в голяндськім місті Гаґа для наради против війни. — М. П.]


КОНЕЦЬ.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває в суспільному надбанні в всьому світі.


Цей твір перебуває в суспільному надбанні у всьому світі, тому що він опублікований до 1 січня 1928 року і автор помер щонайменше 100 років тому.