Рішення виконкому Вінницької обласної ради від 29.08.1984 №371 «Про класифікацію і мережу територій і об'єктів природно-заповідного фонду …»

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Рішення виконкому Вінницької обласної ради від 29 серпня 1984 року №371
«Про класифікацію і мережу територій і об'єктів природно-заповідного фонду області»

Виконавчий комітет Вінницької обласної Ради народних депутатів
Вінниця: 1984
 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
 
РІШЕННЯ

29.08.84 № 371

м. Вінниця

Про класифікацію і мережу територій і об'єктів природно-заповідного фонду області.

З метою дальшого вдосконалення заповідної справи в області, поліпшення стану утримання природно-заповідного фонду у відповідності з постановою Ради Міністрів Української РСР від 22.07.83 № 311 "Про класифікацію і мережу територій і об'єктів природно-заповідного фонду Української РСР" виконком обласної Ради народних депутатів ВИРІШИВ:

1. Довести до відома обласних відділів, управлінь, об'єднань, трестів, установ і організацій та райміськвиконкомів уточнену класифікацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду Української РСР, затверджену постановою Ради Міністрів УРСР від 22.07.83 № 311, та перелік територій об'єктів природно-заповідного фонду області республіканського значення, затверджених відповідними постановами і розпорядженнями Ради Міністрів УРСР та Держкомітету Української РСР по охороні природи, згідно з додатками 1, 2, 3, 4.

2. Прийняти пропозиції обласної інспекції Держкомітету УРСР по охороні природи, обласних управлінь комунального господарства, сільського господарства, лісового господарства і лісозаготівель, лісової дослідної станції, виробничих об'єднань "Вінницяцукропром", "Вінницярадгоспвинпром", обласних відділів народної освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення і райміськвиконкомів про:

2.1. Затвердження мережі територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення області у відповідності з діючою класифікацією згідно з додатками 5, 6, 7, 8;

2.2. Виключення з реєстру переліку заповідних територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, що не відповідають вимогам діючої класифікації згідно з додатком 9.

3. Зобов'язати обласні відділи, управління, об'єднання, трести, підприємства, установи і організації, у віданні яких перебувають території і об'єкти природно-заповідного фонду:

3.1. Забезпечити належне їх утримання і охорону та передбачити для цієї мети виділення відповідних коштів і матеріальних ресурсів.

3.2. На підставі Типового положення, затвердженого постановою Держплану СРСР і Держкомітету по науці і техніці від 27.04.81 № 77/106, в двомісячний строк розробити проекти положень про кожний державний заказник місцевого значення і після погодження з обласною інспекцією Держкомітету УРСР по охороні природи представити їх на затвердження облвиконкому;

3.3. Позначити до 15 листопада 1984 року в натурі території та об'єкти природно-заповідного фонду області типовими охоронними знаками, затвердженими наказом Держкомітету Української РСР по охороні природи 22 листопада 1983 р. № 37, згідно з додатками 10, 11, нанести їх межі на планово-картографічні матеріали землекористувачів, оформити необхідні облікові справи.

4. Обласному управлінню в справах видавництва, поліграфії і книжкової торгівлі разом з обласною інспекцією по охороні природи і президією обласної ради Українського товариства охорони природи забезпечити підготовку і видання реєстру територій і об'єктів природно-заповідного фонду області в другому півріччі 1984 року.

5. Обласній інспекції Держкомітету УРСР по охороні природи та виконкомам міських, районних, селищних і сільських Рад народних депутатів забезпечити належний контроль за додержанням встановленого режиму територій та об'єктів природно-заповідного фонду області.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на обласну інспекцію Державного комітету Української РСР по охороні природи.

Голова виконкому
(підпис)

В.Ф. Темний

Секретар виконкому
(підпис)

В.А. Мустафін

Додаток 1

до рішення виконкому Вінницької обласної Ради народних депутатів від 29.08.84 № 371

 
КЛАСИФІКАЦІЯ
територій та об'єктів природно-заповідного фонду Української РСР
Категорії територій та об'єктів природно-заповідного фонду Загальна характеристика категорій територій та об'єктів природно-заповідного фонду Хто утворює або визначає
Державний заповідник республіканського значення Державний заповідник створюється з метою збереження в природному стані типових або унікальних для даної ландшафтної зони природних комплексів з усією сукупністю їх компонентів, вивчення природного ходу процесів і явищ, що проходять в них, і розробки наукових основ охорони природи.

Ділянки землі, її надр і водних просторів з усіма природними об'єктами, що знаходяться в їх межах, вилучаються з господарської експлуатації і передаються у безстрокове користування державному заповіднику.

Рада Міністрів УРСР
Державний природний національний парк Державний природний національний парк створюється з метою збереження природних комплексів, що мають особливу екологічну, історичну та естетичну цінність у зв'язку з сприятливим поєднанням природних те культурних ландшафтів, і використання їх в рекреаційних, освітніх, наукових та культурних цілях.

Ділянки землі, її надр та водних просторів з усіма природними об'єктами, що знаходяться в їх межах, вилучаються з господарської експлуатації і передаються в користування державному природному національному парку. Територія державного природного національного парку може включати також ділянки землі та водних просторів інших землекористувачів.

Рада Міністрів УРСР
Державний заказник:
а) республіканського значення Територія, яка виділена з метою збереження, відтворення та відновлення окремих або декількох компонентів найбільш цінних типових або унікальних комплексів на час, необхідний для виконання поставлених перед заказником завдань та для підтримання загального екологічного балансу.

Державний заказник організовується перш за все на території (акваторії), в межах якої зустрічаються види рослин та тварин, занесені до "Червоної книги СРСР" та "Червоної книги Української РСР".

Рада міністрів УРСР
б) місцевого значення

Територія, яка виділена з метою збереження, відновлення та відтворення окремих або декількох цінних для регіону компонентів природи на час, необхідний для виконання поставлених перед заказником завдань та підтримки загального екологічного балансу.

В залежності від характеру, мети організації та необхідного режиму охорони, державні заказники поділяються на ландшафтні, лісові, ботанічні, загальнозоологічні, орнітологічні, ентомологічні, іхтіологічні, гідрологічні, палеонтологічні та геологічні.

Виконавчий комітет обласної, Київської та Севастопольської міських Рад народних депутатів.
Державна пам'ятка природи:
а) республіканського значення Територія або окремий природний об'єкт, що мають особливу цінність і є унікальними або типовими для республіки. Беруться під охорону для збереження в природному стані в наукових, культурно-освітніх та естетичних цілях. Рада міністрів УРСР
б) місцевого значення Територія або окремий природний об'єкт, що мають особливу цінність і є унікальними або типовими для одного регіону. Беруться під охорону для збереження в природному стані в наукових, культурно-освітніх та естетичних цілях.

В залежності від характеру, походження та необхідного режиму охорони державні заказники поділяються на ландшафтні, лісові, ботанічні, загальнозоологічні, орнітологічні, ентомологічні, іхтіологічні, гідрологічні, палеонтологічні та геологічні.

Виконавчий комітет обласної, Київської та Севастопольської міських Рад народних депутатів.
Державний ботанічний сад Державний ботанічний сад створюється з метою вивчення та збагачення в спеціально створених умовах різноманітних рослин для їх найбільш ефективного наукового, культурного і господарського використання. Земельні ділянки надаються державним ботанічним садам у безстрокове користування. Рада міністрів УРСР
Державний дендрологічний парк Державний дендрологічний парк створюється з метою збереження, вивчення та збагачення в спеціально створених умовах різноманітних видів дерев та чагарників для їх найбільш ефективного наукового, культурного і господарського використання. Земельні ділянки надаються державним дендрологічним паркам у безстрокове користування. Рада міністрів УРСР
Державний зоологічний парк Державний зоологічний парк створюється з метою збереження та вивчення у спеціально створених умовах об'єктів дикої фауни для науково-освітніх, пізнавальних та науково-дослідних цілей. Земельні ділянки передаються державним зоологічним паркам у безстрокове користування. Рада міністрів УРСР
Державний парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва:
а) республіканського значення Найбільш видатні зразки паркобудівництва. Беруться під охорону у естетичних, наукових, природоохоронних та оздоровчих цілях. Державний комітет УРСР по охороні природи
б) місцевого значення Цінні зразки паркобудівництва. Беруться під охорону в естетичних, наукових, природоохоронних та оздоровчих цілях. Виконавчий комітет обласної, Київської та Севастопольської міських Рад народних депутатів.
Державне заповідне урочище Лісові, степові, болотні та інші природні комплекси, що мають велике наукове, природоохоронне та естетичне значення. Виділені з метою їх збереження в природному стані. Виконавчий комітет обласної, Київської та Севастопольської міських Рад народних депутатів.

Примітка: 1. Оголошення території (акваторії) державним заказником, державною пам'яткою природи, державним парком-пам'яткою садово-паркового мистецтва та державним заповідним урочищем проводиться без вилучення земельної ділянки (водного об'єкту) у землекористувачів (водокористувачів).

2. При організації територій природно-заповідного фонду в лісах, незалежно від того, в чиєму користуванні вони перебувають, в разі необхідності встановлення або зміни їх категорії захисності питання про це вирішується відповідно до Положення про порядок порушення і розгляду клопотань про віднесення лісів до категорій захисності, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 9 квітня 1981 р. № 172 (ЗП УРСР, 1981 р. № 5, ст. 36).


Секретар виконкому

В.А. Мустафін

Додаток 2
до рішення виконкому Вінницької обласної Ради народних депутатів від 29.08.84 № 371
 
ПЕРЕЛІК
раніше затверджених Радою Міністрів УРСР державних заказників республіканського значення, що знаходяться на території області
№№ п/п Назва державного заказника Площа (га) Місцезнаходження Коротка характеристика У віданні кого перебуває державний заказник
I. Ландшафтні.
1. Коростовецький 210 Гайсинський район, Басаличівське лісництво, кв. 108, 109, 111 Затверджений постановою Ради Міністрів УРСР від 28 жовтня 1974 р. № 500.

Ділянка рідкісного ландшафту з мальовничою долиною р. Південний Буг і оригінальними утворами природи на кам'янистих схилах. Цінна грабова діброва. Місце масового відпочинку трудящих міста Гайсина.

Гайсинського лісгоспзагу Мінлісгоспу УРСР
2. Володимирська дубина 133 Жмеринський район, Гніванське лісництво кв. 32, 33, 34, 35 Затверджений постановою Ради Міністрів УРСР від 28 жовтня 1974 р. № 500.

Природний комплекс на схилах р. Ров з скелею Чайковського і своєрідною віковою дібровою та популярним джерелом прісної води.

Жмеринського лісгоспзагу Мінлісгоспу УРСР
3. урочище Самчинецьке 218 Немирівський район, Брацлавське лісництво, кв. 1, 2, 3, 4 Затверджений постановою Ради Міністрів УРСР від 16 грудня 1982 р. № 617.

Територія являє собою типовий ландшафт Поділля. На крутосхилах лівого берега р. Південний Буг лісові насадження представлені віковою дібровою природного походження, в трав'яному покриві якої зростає ряд лікарських рослин. Має велике водоохоронне та грунтозахисне значення.

Тульчинського лісгоспзагу Мінлісгоспу УРСР
4 Грабарківський 487 Могилів-Подільський район, Юрковецьке лісництво, кв. 21–30 біля с. Юрківці Затверджений постановою Ради Міністрів УРСР від 28 жовтня 1974 р. № 500.

Унікальні поєднання різнорідних ландшафтів на придністровських схилах, вкритих лісовими урочищами з трьома глибоководними ставками та рідкісними екзотами (горіх чорний, дуб каштанолистий, каркас та ін.). Місце масового відпочинку трудящих.

Могилів-Подільського лісгоспзагу Мінлісгоспу УРСР
II. Лісові.
5. "Марксова дубина" 295 Немирівський район, Брацлавське лісництво, кв. 35–40 поблизу села Марксове Затверджений постановою Ради Міністрів УРСР від 28 жовтня 1974 р. № 500.

Типова грабова діброва південного Поділля на межі поширення природних грабово-дубових деревостанів, що мають наукову цінність і підлягають збереженню.

Тульчинського лісгоспзагу Мінлісгоспу УРСР
IІІ. Ботанічні.
6. урочище "Устянська дача" 173 Бершадський район, Бершадське лісництво, кв. 54, 55 Затверджений постановою Ради Міністрів УРСР від 16 грудня 1982 р. № 617.

Дубово-ясеневі насадження з домішкою реліктової береки, липи серцелистої. В підліску зростає бруслина карликова — вид, занесений до "Червоної книги Української РСР", а також ряд видів лікарських рослин. В трав'яному покриві домінує осока парвська — цінна лікарська реліктова рослина.

Бершадського лісгоспзагу Мінлісгоспу УРСР
7. урочище "Сестринівська дача" 48 Козятинський район, Козятинське лісництво, кв. 8 поблизу с. Іванківці Затверджений постановою Ради Міністрів УРСР від 16 грудня 1982 р. № 617.

Грабова діброва, в трав'яному покриві якої зростають черевички зозулині, любка дволиста — орхідеї, занесені до "Червоної книги Української РСР", а також ряд видів лікарських рослин.

Хмільницького лісгоспзагу Мінлісгоспу УРСР
8. Бронницький 265 Могилів-Подільський район, с. Бронниця Затверджений постановою Ради Міністрів УРСР від 28 жовтня 1974 р. № 500.

Рідкісні для Поділля лісові угрупування з реліктової флори (дуб скельний і пухнастий, скополія та орхідні), цінні в науковому відношенні.

Радгоспу "Зоря комунізму" Головплодвинпрому УРСР
9. Вендичанська Дубина 373 Могилів-Подільський район, Юрковецьке лісництво, кв. 1-11, біля с. Вендичани. Затверджений постановою Ради Міністрів УРСР від 3 березня 1978 р. № 373.

Дубовий ліс у межиріччі Лядової і Немії (притоки Дністра), де у підліску окремими куртинами зростає глід одноматочковий, збереження якого дозволить створити насіннєву базу важливої дикорослої лікарської рослини.

Могилів-Подільського лісгоспзагу Мінлісгоспу УРСР
10. "Гарячківська дача" 137 Піщанський район, Рудницьке лісництво, кв. 12, 13, 14, поблизу с. Гарячківка. Затверджений постановою Ради Міністрів УРСР від 28 жовтня 1974 р. № 500.

Діброва природного походження з домішкою дуба скельного віком 70–90 років на східній межі його ареалу. Особливій охороні підлягає дуб скельний та рідкісні трав'янисті види: скополія, кадило, венерині черевички.

Крижопільського лісгоспзагу Мінлісгоспу УРСР
11. урочище "Журавлівська дача" 382 Тульчинський район, Журавлівське лісництво кв. 24, 25, 26, 27, 36, 37, 38, 39, поблизу с. Журавлівка. Затверджений постановою Ради Міністрів УРСР від 16 грудня 1982 р. № 617.

Ділянка високопродуктивних дубово-ясеневих насаджень, у складі яких зростає берека — цінний реліктовий вид, а в трав'яному покриві переважає скополія карніолійська — вид, занесений до "Червоної книги Української РСР".

Тульчинського лісгоспзагу Мінлісгоспу УРСР
12. "Хмільницька дача" 50 Хмільницький район, Хмільницьке лісництво, кв. 29 Затверджений постановою Ради Міністрів УРСР від 3 березня 1978 р. № 373.

Штучно створені дубові насадження, де в трав'яному покриві зростають рідкісні рослини: любка дволиста (з родини орхідних і підсніжник звичайний — види, занесені до "Червоної книги Української РСР", а також деякі інші види рідкісних рослин.

Хмільницького лісгоспзагу Мінлісгоспу УРСР
13. урочище "Білянський ліс" 218 Ямпільський район, Пертрашівська виробнича дільниця, кв. 30, 31, 32 Затверджений постановою Ради Міністрів УРСР від 16 грудня 1982 р. № 617.

Урочище цінних дубових насаджень з переважанням дуба скельного та домішкою береки. В підліску зростає кизил, а в трав'яному покриві — осока парвська — цінна лікарська реліктова рослина. Зустрічаються ділянки з реліктовим степовим комплексом рослин в складі осоки низької, ковили волосистої та інших.

Ямпільської лісомеліоративної станції Мінлісгоспу УРСР
IV. Загально-зоологічні.
14. Буго-Деснянський 1073 Вінницький район, Михайлівське лісництво, кв. 15–34, поблизу с. Коло-Михайлівка Затверджений постановою Ради Міністрів УРСР від 28 жовтня 1974 р. № 500.

Водно-болотний комплекс рослинного і тваринного світу з значною кількістю бобрів і болотної черепахи. Рідкісна колонія сірої чаплі серед лісогосподарського ландшафту з хвилястим подільським рельєфом.

Вінницького лісгоспзагу Мінлісгоспу УРСР

Секретар виконкому

В. А. Мустафін

Додаток 3
до рішення виконкому Вінницької обласної Ради народних депутатів від 29.08.84 № 371
 
ПЕРЕЛІК
раніше затверджених Радою Міністрів УРСР пам'яток природи республіканського значення, що знаходяться на території області
№№ п/п Назва пам'ятки Площа (га) Місцезнаходження Коротка характеристика У віданні кого перебуває державна пам'ятка природи
I. Комплексні.
1. урочище "Княгиня" 53 Піщанський район, Піщанське лісництво, кв. 1, 2, с. Миролюбівка Затверджена розпорядженням Ради Міністрів УРСР від 14.10.75 № 760-Р.

Лісове урочище з мальовничими краєвидами, утвореними різноманітними хвойними насадженнями на кам'янистих схилах р. Кам'янки з куртинами рідкісної австрійської сосни та чисельними джерелами прісної води.

Крижопільського лісгоспзагу Мінлісгоспу УРСР
2. урочище "Стінка" 90 Ямпільський район, Петрашівська лісомеліоративна дільниця, кв. 20. Затверджена розпорядженням Ради Міністрів УРСР від 14.10.75 № 760-Р. Мальовниче урочище на крутих схилах р. Дністер серед рідкісних виходів на поверхню пісковиків, де зростають дубові насадження, є ряд джерел, в тому числі відома "Гайдамацька криниця". Ямпільської лісомеліоративної станції Мінлісгоспу УРСР
II. Зоологічні.
3. урочище "Рибчинецька дубина" 40 Хмільницький район, с. Рибчинці Затверджена розпорядженням Ради Міністрів УРСР від 14.10.75 № 760-Р. Рідкісна колонія кібчиків (понад 75 гнізд) в окремому масиві лісу (нерозбірливий текст) Колгоспу імені Леніна
III. Геологічні.
4. Гайдамацький яр 96 Могилів-Подільський район, с. Гамулівка, Ямпільський район, с. Буша. Затверджена розпорядженням Ради Міністрів УРСР від 14.10.75 № 760-Р.

Величний каскад вивітрених пісковиків з скелями "Гриб", "Баран", "Висяча", "Гайдамацька" з печерою та інші, які розташовані вздовж долини річки Бушанка, де на крутих схилах зростають грабові насадження.

Колгоспу "Шлях комунізму" Могилів-Подільського району.

Колгоспу "Зоря комунізму" Ямпільського району.

5. Відслонення Грушанської світи 0,5 Могилів-Подільський район, с. Грушка, правий берег р. Мурафи на північний схід від села. Затверджена розпорядженням Ради Міністрів УРСР від 21.03.84 № 139.

Ділянка на правому березі р. Мурафи, де знаходиться один з небагатьох в республіці стратотипових розрізів Грушанської світи верхньодокембрійських відкладів. Має значну наукову цінність.

Колгоспу імені Мічуріна
6. Відслонення Могилівської світи 0,5 Північно-західна околиця м. Могилева-Подільського Затверджена розпорядженням Ради Міністрів УРСР від 21.03.84 № 139.

Місце виходів верхньодокембрійських відкладів у долині р. Немії, що є рідкісним стратотиповим розрізом могилівської світи.

Радгоспу "КІМ" Головплодвинпрому УРСР
7. Пісковики Бернашівки 0,5 Північно-східна околиця с. Бернашівки Могилів-Подільського району. Затверджена розпорядженням Ради Міністрів УРСР від 21.03.84 № 139.

Місце унікального відслонення порід яришівської світи докембрійських відкладів, що знаходиться в Борлівському яру. Тут виявлено рештки нитчастих водорослей і макропланктону.

Колгоспу імені Ілліча
IV. Переведено в категорію ботанічних державних пам'яток природи республіканського значення.
8. Урочище "Дубина" 29 Літинський район, Літинське лісництво, кв. 23, діл. 1 Затверджена розпорядженням Ради Міністрів УРСР від 14.10.75 № 760-Р.

Унікальна ділянка грабової діброви двох поколінь віком від 90 до 170 років, що є характерним прикладом природного відновлення дібров та їх довговічності. В трав'яному покриві зростають рідкісні види рослин: лілія лісова, підсніжник звичайний — види, занесені до "Червоної Книги Української РСР", а також дикий гладіолус, дзвоники персиколисті та інші.

Хмільницького лісгоспзагу Мінлісгоспу УРСР.

Секретар виконкому

В.А. Мустафін

Додаток № 4
до рішення виконкому Вінницької обласної Ради народних депутатів від 29.08.84 № 371
 
ПЕРЕЛІК
державних парків-пам'яток садово-паркового мистецтва раніше затверджених республіканського значення, що охороняються на території області
№№ п/п Назва державних парків-пам'яток садово-паркового мистецтва республіканського значення Площа (га) Місцезнаходження Коротка характеристика У віданні кого перебуває державний парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва
1. Ботанічний сад "Поділля УРСР" 72,0 м. Вінниця, вул. Пирогова, 155 Затверджений постановою колегії Держкомприроди УРСР від 27.07.77 р. № 25.

Визначний ботанічний сад Поділля УРСР, створений в 1967 р. на честь 50-річчя Жовтня. На території ботсаду зростає понад 900 видів і форм дерев і чагарників. Особливу цінність мають унікальні асоціації лжетсуги, туї гігантської, платану західного, а також відділи флори Поділля, лікарських рослин та інших.

Міськкомунгосп МЖКГ УРСР
2. Центральний парк культури та відпочинку ім. Горького 50,0 м. Вінниця, вул. К. Лібкнехта, 1 Затверджений постановою колегії Держкомприроди УРСР від 27.07.77 р. № 25

Визначний парк культури, створений в 1-й половині XIX століття на основі природної грабової діброви. Насадження парку мають високу декоративність та багатий дендрологічний склад, серед яких є ділянка 300-річних дубів дуб червоний і каштанолистий, оксамит амурський, сосна веймутова — всього 80 видів і форм.

трест зеленого господарства
3. Чернятинський парк 31,0 Жмеринський район, с. Чернятин Затверджений постановою Ради Міністрів УРСР від 29.01.60 р. № 105.

Красивий ландшафтний парк, створений в кінці XVIII століття, 5 ставків з системою гребель. Велику цінність має алея 300-річних дубів, велетенські екземпляри тополі сріблястої, а також катальпа, форзиція, тамарикс та ряд інших — всього 100 видів і форм дерев і чагарників.

радгосп-технікум Укрплодвинпрому
4. Немерченський парк 20,0 Мурованокуриловецький район, с. Немерче Затверджений постановою Ради Міністрів УРСР від 29.01.60 р. № 105.

Старовинний ландшафтний парк, заснований в 1886 poці на основі природного лісового масиву на схилах балки поблизу р. Лядова. В парку є 3 ставки з системою гребель, збереглися 200-річні дуби і ясени, є сосна веймутова, декоративні форми яблуні та різні форми глоду — всього зростає 60 видів і форм дерев і чагарників.

насіннєвий радгосп ім. Жданова Мінсільгоспу УРСР
5. Немирівський парк 65,0 Немирівський район, смт Немирів, вул. Шевченко, 16 Затверджений постановою Ради Міністрів УРСР від 29.01.60 р. № 105.

Один із найбільш цінних старовинних парків області, де зібрана велика колекція — 160 видів і форм дерев і чагарників, є будинок колишнього палацу — пам'ятник архітектури XVIII століття, три ставки, скульптурні групи та інші форми малої архітектури. Серед насаджень привертає увагу 70-річне дерево гінкго, бундук канадський, кедр сибірський, могутні екземпляри сосни веймутової та інші.

кардіологічний санаторій "Авангард"
6. Антопільський парк 27,0 Томашпільський район, с. Антопіль Затверджений постановою Ради Міністрів УРСР від 29.01.60 р. № 105.

Старовинний ландшафтний парк, заснований в кінці XVIII століття, в парку є три ставки з греблями, великий будинок колишнього палацу. Насадження парку представлені місцевими породами, серед яких виділяються могутні 300-річні ясени, є віковий дуб Пушкіна, сосна кримська та інші.

будинок інтернат для пристарілих Міністерства соцзабезпечення УРСР
7. Верхівський парк 25,0 Тростянецький район, с. Верхівка Затверджений постановою Ради Міністрів УРСР від 29.01.60 р. № 105.

Красивий парк ландшафтного типу заснований в XIX столітті. В парку зростає велика кількість шпилькових екзотів, а також вікові дуби звичайний і червоний, бук європейський, гінкго, катальпа, є багато видів бузку.

Збереглася паркова огорожа — кам'яний мур, центральна в'їздна брама з каплицею, будинок палацу — пам'ятник архітектури XIX століття.

сільськогосподарський технікум Мінсільгоспу УРСР
8. Ободівський парк 17,0 Тростянецький район, с. Ободівка Затверджений постановою Ради Міністрів УРСР від 29.01.60 р. № 105.

Парк ландшафтного типу, розташований на високому пагорбі з двома терасами. Створений в 70-х роках XIX століття. Зберігся будинок паркового палацу — пам'ятник архітектури XIX століття. Серед насаджень могутні вікові сосни, дуби, софора японська, горіх чорний, дуб пірамідальний та інші.

Міністерство народної освіти УРСР
9. Парк ім. 50-річчя Жовтня 20,0 Хмільницький ра­йон, м. Хмільник, вул. Шевченко, 20 Затверджений постановою колегії Держкомприроди УРСР від 27.07.77 р. № 125.

Визначний ландшафтний парк на березі старого русла річки Південний Буг, створений в 1967 році на честь 50-річчя Жовтня. В парку зростає понад 100 видів і форм дерев та чагарників, в тому числі смерека гребінчата, сосна веймутова, бук західний, модрина європейська. Є фонтани, штучні гірки і водойми, майстерно оформлені ландшафтні галявини та квітники, альтанки.

фізіотерапевтична лікарня Південно-західної залізниці СРСР
10. Парк ім. Леніна 55,0 Хмельницький район, м. Хмільник, вул. 1-го Травня, 63. Затверджений постановою колегії Держкомприроди УРСР від 10.06.82 р. № 14.

Визначний дендрологічний парк створений на честь 100-річчя з дня народження В. І. Леніна. В парку зростає 120 видів і форм дерев та чагарників, в тому числі сосна веймутова, липа африканська, дуб червоний, секуринега напівчагарникова, туя гігантська і ряд інших.

Центральний військовий санаторій MO СРСР

Секретар виконкому

В.А. Мустафін

Додаток № 5
до рішення виконкому Вінницької обласної Ради народних депутатів від 29.08.84 № 371
 
ПЕРЕЛІК
державних заказників місцевого значення області
№№ п/п Назва державного заказника місцевого значення Площа (га) Місцезнаходження Коротка характеристика У віданні кого перебуває державний заказник
I. Раніше затверджені облвиконкомом.
ЛІСОВІ:
1. "Заповідні модрини" 13,3 Барський район, Барське лісництво кв. 74; діл. 5. Ділянка цінного соснового лісонасадження віком 65 років з участю модрини європейської, в складі якої виділено 2 "плюсових дерева". Жмеринський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
2. "Вороновицька дача" 12,0 Вінницький район, Вороновицьке лісництво кв. 12, діл. 5. Цінна ділянка діброви штучного походження віком 65 років з участю бука європейського та ясена звичайного. Вінницький лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
3. "Калинівський" 10,0 Калинівський район, Калинівське лісництво, кв. 122, діл. 2. Високопродуктивне еталонне соснове лісонасадження віком 55 років, де запас деревини сосни звичайної досягає 440 кбм/га. Хмільницький лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
4. "Сосновий бір" 17,0 Калинівське лісництво кв. 104, діл. 1. Ділянка високопродуктивного еталонного насадження сосни звичайної 1-а бонітету віком 55 років. Хмільницький лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
5. "Моївська дача" 19,0 Могилів-Подільський район, Моївське лісництво, кв. 5, діл. 1. Ділянка високопродуктивного дубового насадження штучного походження віком 55 років. Могилів-Подільський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
6. "Брацлавська дача" 12,0 Немирівський район, Брацлавське лісництво кв. 50, діл. 9. Високопродуктивне дубове лісонасадження віком 65 років з запасом деревини 270 кбм/га. Тульчинський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
7. "Гніванська дача" 10,7 Тиврівський район, Гніванське лісництво кв. 44, діл. 6 Ділянка цінного насадження штучного походження з участю ялини, сосни та дуба віком 72 роки, в складі якого виділено "плюсове" дерево ялини звичайної. Жмеринський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
8. "Заповідні ялини" 11,3 Гніванське лісництво кв. 59, 60; діл. 4, 2. Цінна ділянка продуктивних лісонасаджень з участю ялини, а також сосни і дуба віком 70 років, в складі якого виділено 2 "плюсових" дерева ялини звичайної. –"–
9. "Вікова діброва" 11,0 Тростянецький район, Цибулівське лісництво кв. 46, діл. 17 Ділянка високопродуктивного еталонного насадження дуба звичайного віком 90 років з запасом деревини 320 кбм/га. Бершадський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
БОТАНІЧНІ
10. Крушинівський 42,0 Бершадський район Сумівське лісництво, кв. 47. Цінна ділянка грабової діброви, в трав'яному покриві якої зростає цінна рідкісна в області лікарська рослина — барвінок середньої густоти. Бершадський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
11. Сумівський 10,0 Сумівське лісництво кв. 12, діл. 9 Ділянка цінного лісонасадження переважно за участю дубових молодняків II бонітету, в трав'яному покриві якої зростає цінна рідкісна в області лікарська рослина — конвалія травнева. –"–
12. П'ятничанський 8,6 Вінницький район, Вінницьке лісництво, кв. 12, діл. 9 Ділянка цінного дубово-липового та яворового лісонасадження віком понад 190–200 років, в трав'яному покриві якої зростають рівномірно по всій площі цінні лікарські рослини — скополія карніолійська та цибуля ведмежа — види, занесені до "Червоної книги УРСР" Вінницький лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
13. "Значок" 63,0 Муровано-Куриловецький район, с. Котюжани, Котюжанське лісництво кв. 16. Ділянка стиглих вільхово-дубово-грабових лісонасаджень, серед яких в понижених місцях зростає цінна рідкісна в області лікарська рослина — валеріана висока. Місцевість пересічена ручаями та вибалками. Могилів-Подільський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
14. Кукулянський 144,0 Піщанський район, с. Кукули, Піщанське лісництво кв. 17, 18. Цінна ділянка грабової діброви на схилах берега р. Кам'янка з участю стиглих дубових лісонасаджень в трав'яному покриві якої зростає цінна рідкісна в області лікарська рослина горицвіт. Крижопільський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
15. "Ободівська дача" 44,0 Тростянецький район, Ободівське лісництво, кв. 24, діл. 1. Цінне високопродуктивне ясенево-дубове насадження віком понад 65–70 років, в складі якого зростає реліктова подільська горобина — берека. Бершадський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
16. "Цибулівська дача" 111,0 Цибулівське лісництво кв. 15, 16. Ділянка пристегаючих дубово-ясеневих лісонасаджень віком 100 років, в трав'яному покриві якої зростає цінна лікарська рослина — осока парвська. -"-
17. "Вербська дача" 46,0 Чечельницький район, Червоногреблянське лісництво кв. 6. діл. 3. Ділянка продуктивної грабової діброви насіннєвого та порослевого походження віком 90 років, в складі якої зростає берека, а в підліску — зарослі кизилу середньої густоти. -"-
ОРНІТОЛОГІЧНІ
18. Микулинецький 100,0 Літинський район с. Микулинці Ділянка верхнього ставу р. Згар з окремими невеликими островами та заплавами, що є місцем поселення унікальної в області колонії сірих гусей, озерної, чайки, а також каравайки, очеретянки, білої чаплі та інших видів, гніздиться ходулочник — вид, занесений до "Червоної книги Української РСР". обласний рибкомбінат Укррибводу
19. "Івчанський" 12,0 Літинський район с. Івча, південно-західна околиця Ділянка заболоченого лісонасадження вільхи чорної віком до 50 років, в якому гніздиться з 1979 року колонія сірих чапель (до 30 гнізд). колгосп ім. Леніна
ГІДРОЛОГІЧНІ
20. Багринівський 28,0 Літинський район с. Багринівці Ділянка відпрацьованих торфовищ в заплаві р. Згар — притоки р. Південний Буг, на місці яких утворилась водойма, що має водорегулююче значення та служить поселенням водно-болотної дичини — чирків, диких качок, лисух та інших. Літинське торфопідприємство
21. Горбовецький 5,0 с. Горбівці (західніше села) Балкове болото з цінним рідкісним в області місцем зростання зникаючого виду — осоки волотчастої. Має водорегулююче значення і живить струмок, який впадає в р. Згар. колгосп ім. Кірова
22. "Переладино" 180,0 Мурованокуриловецький район

Мурованокуриловецьке лісництво кв. 13, 14.

Ділянка грабової діброви на крутих кам'янистих схилах віком до 70 років з цінним широко відомим в області мінеральним джерелом "Регіна" та рядом інших джерел, які живлять і дають початок протікаючій через урочище р. Батіг — притоці р. Дністер. Могилів-Подільський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
23. "Осоковий" 7,0 Немирівський район, с. Кірово (на схід від села) Балкове болото з типовими заростями купинних і кореневищних осок (до 15 видів) та місцем зростання цінної лікарської рослини — бобівника трилистого. колгосп "Україна"
II. Переведені з категорії:
1) парків-пам'яток садово-паркового мистецтва місцевого значення
ЛАНДШАФТНІ
24. "Луганське" 82,0 Немирівський район

Немирівське лісництво кв. 131, 132 біля с. Стрільчинці

Ділянка мальовничого ландшафту на схилах берега р. Південний Буг з виходами на поверхню гірських порід та цінними лісовими насадженнями природного та штучного походження віком близько 70 років. Улюблене місце відпочинку трудящих. Іллінецький лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
2) пам'яток природи місцевого значення
ОРНІТОЛОГІЧНІ
25. "Мазуровецька дубина" 133,0 Тульчинський район

Шпиківське лісництво, кв. 102, 103, поблизу с. Печера

Типова грабова діброва Поділля, розташована на мальовничих терасах р. Південний Буг з поселенням сірих чапель на штучно створених ділянках соснових і дубових насаджень. В колонії понад 60 гнізд пернатих. Тульчинський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР

Секретар виконкому

В.А. Мустафін


Додаток № 6
до рішення виконкому Вінницької обласної Ради народних депутатів від 29.08.84 № 371
 
ПЕРЕЛІК
державних пам'яток природи місцевого значення області.
№№
п/п
Назва державної пам'ятки природи місцевого значення Площа (га) Місцезнаходження Коротка характеристика У віданні кого перебуває державна пам'ятка природи
1. 2. 3. 4. 5. 6.
РАНІШЕ ЗАТВЕРДЖЕНІ ОБЛВИКОНКОМОМ
I. БОТАНІЧНІ
Барський район
1. Гікорі білий (1 екз.) 0,01 м. Бар, біля будинку залізничної станції Окреме дерево гікорі білого віком понад 70 років висотою 16 м та діаметром стовбура — 40 см. Цінна рідкісна в області деревна порода. Барський міськомунгосп МЖКГ УРСР
2. Зелений дуб (1 екз.) 0,01 Ялтушківське лісництво Жмеринського лісгоспзагу кв. 29, діл. 4 Могутній екземпляр дуба черешчатого віком близько 400 років висотою 25 м та діаметром стовбура 195 см. Жмеринський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
3. Ясени 2,1 Ялтушківське лісництво Жмеринського лісгоспзагу кв. 36, діл. 3. Ділянка високопродуктивного лісонасадження ясена звичайного штучного походження віком 75 років з запасом деревини 300 кбм/га. –"–
Бершадський район
4. Дуби велетні 0,02 м. Бершадь, територія міського парку культури і відпочинку Красиві могутні екземпляри дуба черешчатого віком близько 300 років висотою 24–26 м та діаметром стовбурів 160–170 см. Бершадському міськомунгоспу МЖКГ УРСР
5. Bікові ялини (5 екз.) 0,05 Сумівське лісництво Бершадського лісгоспзагу кв. 15 на віддалі 3 км від села Сумівка. Група дерев ялини звичайної віком понад 100 років, висота дерев 26–27 м, діаметр стовбурів — 64–84 см. Бершадському лісгоспзагу Мінлісгоспу УРСР
6. Вікові дуби (2 екз.) 0,02 Сумівське лісництво Бершадського лісгоспзагу, кв. 15. Два дерева дуба черешчатого віком 320 років, висота дерев 17–18 м, діаметр стовбурів — 110–120 см. Бершадський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
7. Сумівська дубина 1,4 Сумівське лісництво Бершадського лісгоспзагу кв. 12, діл. 10. Цінна ділянка 200-річного дубового лісонасадження, в складі якого зростає також сосна, ялина, черешня. -"-
Вінницький район
8. Сосна веймутова (9 екз.) 0,05 м. Вінниця, вул. Свердлова, 108 Цінна группа рідкісного в області деревної породи — сосни веймутової віком понад 70 років, висота дерев 15–18 м, діаметр стовбурів 20–32 см. Вінницький міський трест зеленого господарства МЖКГ УРСР
9. "Круглиця" 3,6 Вінницьке лісництво Вінницького лісгоспзагу, кв. 37, діл. 14 Цінна ділянка грабової діброви з участю 180 річних дубів висотою до 30 м і діаметром стовбурів — 100–150 см. Вінницький лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
10. "Маленька біданка" 1,5 Вінницьке лісництво Вінницького лісгоспзагу, кв. 27, діл. 10 Ділянка цінного лісонасадження з участю високопродуктивної породи — псевдотсуги, сосни чорної, оксамита амурського, ялини, ялівця, явору і каркасу. -"-
11. Одинокий дуб 0,01 Вінницьке лісництво Вінницького лісгоспзагу, кв. 65 Красивий могутній екземпляр дуба черешчатого віком близько 300 років, діаметром стовбура 156 см та висотою — 28 м. -"-
12. "Кабачок" 3,5 Михайлівське лісництво Вінницького лісгоспзагу, кв. 36 Ділянка цінної 70 літньої діброви, де в складі лісонасаджень зростають 160-річні дерева дуба черешчатого — 6 екземплярів. -"-
13. Ялини М. І. Пирогова 0,02 м. Вінниця, музей-садиба М. І. Пирогова Два могутніх дерева ялини звичайної, висаджених видатним російським хірургом М. І. Пироговим у 1872 році. музей-садиба М. І. Пирогова
14. Красень дуб 0,01 м. Вінниця, вул. 9-го січня, 24 біля будинку стоматологічної поліклініки Красивий екземпляр дуба черешчатого віком 100 років, висотою 22 м та діаметром стовбура 86 см. Вінницький міський трест зеленого господарства МЖКГ УРСР
15. Дуб велетень 0,01 м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 6 поблизу ШЕД № 646 Могутній 300-річний екземпляр дуба черешчатого висотою 24 м та діаметром стовбура 164 см. -"-
16. Дуб болотний 0,01 м. Вінниця, вул. К. Цеткін, 30 Цінний рідкісний в області екземпляр дуба червоного болотної форми віком близько 75 років, висота дерева — 18 м, діаметр стовбура — 44 см. -"-
17. "Горішина" 1,0 Вінницьке лісництво кв. 19, діл. 4 Ділянка цінних культур горіха чорного-рідкісної в області деревної породи віком 10 років. Вінницький лісгоспзаг
18. Культура горіха чорного 1,0 Вінницьке лісництво кв. 54, діл. 9 Цінна ділянка грабової діброви з участю рідкісної в області деревної породи — горіха чорного штучного походження віком 19 років. -"-
19. Еталонна діброва 1,3 Вінницьке лісництво кв. 72, діл. 4 Цінне високопродуктивне еталонне насадження дуба черешчатого віком 75 років з домішкою ясена звичайного, запас деревини — 340 кбм/га. -"-
20. "Горіховий гай" 5,3 Вінницьке лісництво кв. 3, діл. 3 Ділянка грабової діброви з участю горіха чорного штучного походження віком 6 років і запасом деревини 30 кбм/га. -"-
21. Горіх грецький 0,1 Вінницьке лісництво кв. 59, діл. 7 Цінне продуктивне лісонасадження горіха грецького віком 28 років і запасом деревини 60 кбм/га. -"
22. Горіх манчжурський 0,5 Вінницьке лісництво кв. 69, діл. 10 Цінне продуктивне лісонасадження горіха манчжурського віком 10 років та запасом деревини понад 30 кбм/га. Вінницький лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
23. Горіх чорний 0,9 Вінницьке лісництво кв. 69, діл. 13 Продуктивне лісонасадження з участю горіха чорного віком 16 років, а також дуба червоного, ясена звичайного. Запас деревини — 60 кбм/га. -"-
24. Діброва 4,3 Вороновицьке лісництво кв. 15, діл. 5 Високопродуктивне дубове лісонасадження віком 80 років та запасом деревини 310 кбм/га. -"-
25. Вороновицька горішина 1,2 Вороновицьке лісництво кв. 15, діл. 9 Високопродуктивне насадження з участю горіха чорного віком 29 років та запасом деревини 80 кбм/га. -"-
26. Вороновицька дубина 2,4 Вороновицьке лісництво кв. 9, діл. 14 Ділянка високопродуктивної діброви віком 75 років та запасом деревини 260 кбм/га. -"-
27. Бук європейський 0,3 Михайлівське лісництво кв. 40, діл. 5 Цінне високопродуктивне лісонасадження бука європейського віком 30 років та запасом деревини 60 кбм/га. -"-
28. Сосна кримська 0,3 Михайлівське лісництво кв. 45, діл. 19 Ділянка цінного продуктивного лісонасадження сосни кримської з домішкою ялини звичайної та дуба черешчатого віком 55 років. -"-
29. Михайлівська бучина 0,1 Михайлівське лісництво кв. 37, діл. 13 Продуктивне насадження з участю бука європейського віком 28 років та домішкою дуба черешчатого. -"-
30. Прибузька горішина 2,3 Прибузьке лісництво кв. 18, діл. 13 Ділянка продуктивного лісонасадження з участю горіха манчжурського, а також дуба черешчатого віком 30 років. -"-
31. Якушинецька бучина 2,2 Якушинецьке лісництво кв. 78, діл. 5, 17, 18 Еталонне лісонасадження з участю бука європейського, дуба черешчатого та домішкою яблуні лісової віком 45–50 років, запас деревини 210 кбм/га. Вінницький лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
Гайсинський район
32. Басаличівська горішина 4,5 Басаличівське лісництво кв. 27, діл. 6 Цінна ділянка лісонасадження з участю горіха грецького, а також сосни і дуба віком 80 років та запасом деревини 90 кбм/га. Гайсинський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
33. Басаличівська дубина 5,3 Басаличівське лісництво кв. 37, діл. 8 Високопродуктивне лісонасадження дуба черешчатого штучного походження віком 50 років з запасом деревини 200 кбм/га. -"-
34. Горіх чорний 0,6 Басаличівське лісництво кв. 106, діл. 11 Продуктивне лісонасадження штучного походження віком 20 років з участю горіха чорного-рідкісної в області деревної породи та ялини звичайної. -"-
35. Гайсинська горішина 1,0 Гайсинське лісництво кв. 23, діл. 6 Цінне штучно створене насадження горіха манчжурського та горіха грецького віком 15 років. -"-
36. Горіховий гай 3,5 Гайсинське лісництво кв. 35, діл. 3 Продуктивне насадження штучного походження віком 20 років з участю горіха грецького, а також ялини, дуба та домішкою ясена звичайного. -"-
37. Горіхи-красені 3,7 Гайсинське лісництво кв. 47, діл. 11, 12 Цінна ділянка лісокультур горіха грецького віком 30 років з участю горіха манчжурського, а також дуба, шовковиці та інших плодових порід. -"-
38. Продуктивна дубина 1,9 Гайсинське лісництво кв. 52, діл. 10 Цінна ділянка продуктивної грабової діброви штучного походження віком 70 років та запасом деревини 320 кбм/га. -"
39. Еталонна діброва 3,3 Гайсинське лісництво кв. 70, діл. 1 Високопродуктивне еталонне насадження дуба черешчатого віком 70 років з запасом деревини понад 310 кбм/га Гайсинський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
40. Гайсинська діброва 8,8 Гайсинське лісництво кв. 70, діл. 3; кв. 71, діл. 12 Високопродуктивне еталонне дубово-ясеневе лісонасадження віком 70–75 років та запасом деревини до 330 кбм/га. –"–
41. Ситковецька горішина 0,8 Ситковецьке лісництво кв. 34, діл. 4 Цінна ділянка лісонасадження з участю горіха грецького, дуба та ясена віком 17 років. –"–
42. Ситковецькі буки 0,7 Ситковецьке лісництво кв. 40, діл. 20 Ділянка продуктивної грабової діброви з участю цінної деревної породи — бука європейського віком 15 років. –"–
43. Горіхи-екзоти 0,4 Ситковецьке лісництво кв. 40, діл. 28 Ділянка цінного лісонасадження горіха чорного штучного походження віком 20 років — рідкісної в області деревної породи. –"–
Жмеринський район
44. Вікові дуби
(9 екз.)
0,09 Жмеринське лісництво кв. 58, 60, діл. 9, 6 Група красивих екземплярів дерев дуба черешчатого віком понад 200 років з середньою висотою 25–26 м та діаметром

стовбурів 90–200 см.

Жмеринський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
45. Стодульські платани
(6 екз.)
0,06 с. Стодульці, відділення Чернятинського радгоспу-технікуму Цінна група дерев рідкісної в області породи — платана західного віком близько 90 років, висотою 20–22 м, діаметром стовбурів 32–36 см. Чернятинський радгосп-технікум Укрплодвинпрому
46. Дуб М. М. Коцюбинського
(1 екз.)
0,01 с. Станіславчик Красивий екземпляр дуба черешчатого віком понад 200 років, пов'язаний з ім'ям видатного українського письменника М. М. Коцюбинського. колгосп ім. XX з'їзду КПРС Мінсільгоспу УРСР
47. Група дерев липи Мішо
(3 екз.)
0,03 м. Жмеринка
вул. Фрунзе, 45
Приваблюючі екземпляри рідкісної в області деревної породи липи Мішо віком 150 років, які висаджені за переказами старожилів декабристом Стесселем. Жмеринський Міськкомунгосп МЖКГ УРСР
Іллінецький район
48. Віковий дуб
(1 екз.)
0,01 Дашівське лісництво кв. 35, діл, 11 Окреме дерево дуба черешчатого віком понад 200 років, висотою 28 м та діаметром стовбура - 120 сантиметрів. Іллінецький лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
Козятинський район
49. Вікові дуби
(3 екз.)
0,03 Козятинське лісництво кв. 9, діл. 14, 15, 24 поблизу с. Іванківці Група вікових дерев дуба черешчатого віком понад 200 років висотою 25–28 м та діаметром стовбурів 64–98 см. Хмільницький лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
50. Сосна веймутова
(1 екз.)
0,01 с. Зозулинці Плодоносний екземпляр рідкісної в області деревної породи — сосни веймутової віком 75 років, висотою 18 м та діаметром стовбура 32 см. колгосп "Радянська Україна" Мінлісгоспу УРСР
51. Ялина срібляста
(1 екз.)
0,01 с. Кашперівка Красивий екземпляр екзотичної деревної породи — ялини сріблястої віком 90 років, висотою 15 метрів та діаметром стовбура 45 см. Дитячий санаторій МОЗ УРСР
52. Софора японська

(1 екз.)

0,01 с. Сошанське Цінний рідкісний в області екземпляр деревної породи — софори японської віком 85 років, висотою 20 м та діаметром стовбура — 28 см. колгосп "Радянська Україна" Мінлісгоспу УРСР
53. Бук західний

(1 екз.)

0,01 Козятинське лісництво, кв. 44 Могутній екземпляр рідкісної в області деревної породи - бука західного віком 65 років, висотою 20 м, діаметром стовбура — 32 см. Хмільницький лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
Крижопільський район район
54. Бук європейський

(2 екз.)

0,01 Заболотнянське лісництво кв. 43, діл. 1. Два дерева бука європейського віком понад 85 років, висотою 21 м, діаметром стовбурів 56–58 см. Крижопільський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
Літинський район
55. Вікові дуби

(3 екз.)

0,03 Літинське лісництво кв. 25, діл. 7

біля с. Сосни

Група могутніх дерев дуба черешчатого віком близько 200 років, висотою 23–25 м, діаметром стовбурів 90–110 см. Хмільницький лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
56. Вікові дуби

(2 екз.)

0,02 Літинське лісництво кв. 16, діл. 7 Красиві екземпляри дубів-велетнів віком понад 300 років, висотою 24 м і діаметром стовбурів 120 см. –"–
57. Бук європейський

(1 екз.)

0,01 Уладівське лісництво кв. 67 поблизу с. Гущинці Окреме дерево рідкісної в області породи — бука європейського віком понад 70 років, висотою 20 м та діаметром стовбура — 32 см. –"–
58. Віковий дуб

(1 екз.)

0,01 Уладівське лісництво кв. 36 Красивий екземпляр дуба черешчатого віком 300 років, висотою 27 м та діаметром стовбура 160 см. –"–
59. Вікові сосни

(З екз.)

0,03 Літинське лісництво кв. 28 Вікові дерева сосни звичайної висотою 20–23 м діаметром стовбурів 72–88 см. Вік дерев — 115 років. –"–
60. Літинська діброва 4,3 Літинське лісництво кв. 52, діл. 1 Високопродуктивне високотоварне еталонне лісонасадження дуба черешчатого штучного походження віком 60 років з запасом деревини 230 кбм/га. Хмільницький лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
Могилів-Подільський район
61. Юрковецькі велетні

(15 екз.)

0,15 Юрковецьке лісництво кв. 25, 26, діл. 19, 25 Цінна група дубів — велетнів віком 300 років, висотою 24–25 м та діаметром стовбурів до 150 см. Могилів-Подільський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
62. Могутні дуби 0,02 Моївське лісництво кв. 66, діл. 2 Два могутні дерева дуба черешчатого віком понад 300 років висотою 25–26 м, діаметром стовбурів 120–160 см. –"–
63. Віковий дуб

(1 екз.)

0,01 Моївське лісництво кв. 64, діл. 5 Красивий екземпляр дуба черешчатого віком понад 300 років висотою 25 м та діаметром стовбурів 120 см. –"–
Мурованокуриловецький район
64. Дуби велетні

(8 екз.)

0,08 Мурованокуриловецьке лісництво кв.15, діл. 7, 9 ур. Довжок Цінна група могутніх екземплярів дуба черешчатого віком 300 років висотою 26 м та діаметром стовбурів до 124 см. –"–
Немирівський район
65. Дуб-патріарх

(1 екз.)

0,01 Немирівське лісництво кв. 45, діл. 1

поблизу с. Бондурівки

Окреме дерево дуба черешчатого віком понад 300 років висотою 20 м та діаметром стовбура — 120 см. Іллінецький лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
66. Ковалівські дубчаки

(8 екз.)

0,08 с. Ковалівка поблизу цукрозаводу Красиві могутні дерева дуба черешчатого віком понад 200 років, висота 20–24 м, діаметр стовбурів 72–76 см. Немирівський цукрозавод
67. Горіховий гай 0,8 Ситковецьке лісництво кв. 7, діл. 17 Продуктивне насадження горіха грецького штучного походження віком 20 років та запасом деревини 60 кбм/га. Гайсинський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
68. Липа круглолиста

(1 екз.)

0,01 с. Бондурівка, сад колгоспу ім. Гагаріна Красивий могутній екземпляр липи круглолистої віком понад 100 років, що є рідкісною в такому віці на території області. колгосп ім. Гагаріна Мінсільгоспу УРСР
Піщанський район
69. Дуб пірамідальний

(1 екз.)

0,01 с. Чорномин, вул. Леніна, 6 Рідкісне в області дерево дуба звичайного пірамідальної форми віком близько 85 років висота дерева 24 м, діаметр — 48 см. Чорноминська сільська Рада народних депутатів
70. Горіх грецький

(1 екз.)

0,01 смт Піщанка, вул. Леніна, 79 Цінний маточний екземпляр горіха грецького віком 55 років, що дає високотоварні плоди горіхів з великим вмістом ядра. Піщанський райкомунгосп МЖКГ УРСР
Погребищенський район
71. Плисківські каштани 1,0 Плисківське лісництво кв. 29, діл. 17 Цінне насадження штучного походження віком понад 40 років, в складі якого зростає рідкісна в області деревна порода — каштан їстівний, а також дуб, ясен, клен та інші. Іллінецький лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
72. Віковий дуб

(1 екз.)

0,01 Плисківське лісництво кв. 71, діл. 11 Дуб черешчатий віком 200 років діаметром стовбура 96 см та висотою стовбура 24 м. Іллінецький лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
73. Віковий дуб

(1 екз.)

0,01 Плисківське лісництво кв. 71, діл. 27 Дуб черешчатий віком 200 років, висота дерева 23 м і діаметр стовбура 72 см. –"–
74. Вікові модрини

(2 екз.)

0,02 Плисківське лісництво кв. 71, діл. 9 Два дерева модрини європейської віком понад 100 років, висота дерев 20–22 м, діаметр стовбурів 72 см. –"–
Тиврівський район
75. Бук європейський

(1 екз.)

0,01 Вороновицьке лісництво кв. 78, діл. 3 поблизу с. Кацмазів Цінний екземпляр рідкісної в області деревної породи — бука європейського віком 65 років висотою 20 м, діаметром стовбура 32 см. Вінницький лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
76. Буковий гай 1,2 Тиврівське лісництво кв. 27. діл. 6 Високопродуктивна грабова діброва з участю цінної деревної породи — бука європейського віком 40 років та запасом деревини 160 кбм/га. –"–
77. Красені-буки 0,3 Тиврівське лісництво кв. 8, діл. 5 Штучно створене високопродуктивне дубове лісонасадження з участю бука європейського віком 40 років та запасом деревини 180 кбм/га. –"–
78. Продуктивна бучина 3,1 Тиврівське лісництво кв. 11, діл. 1 Ділянка високопродуктивного лісонасадження бука європейського штучного походження віком понад 40 років з запасом деревини 180 кбм/га. –"–
79. Тиврівські буки 1,7 Тиврівське лісництво кв. 12, діл. 7

Високопродуктивне штучно створене дубово-ясеневе лісонасадження з участю бука європейського віком 40 років та запасом деревини 180 кбм/га.

Вінницький лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
80. Бук європейський 0,3 Тиврівське лісництво кв. 19, діл. 3 Штучно створене продуктивне лісонасадження з участю бука європейського віком близько 40 років та запасом деревини 140 кбм/га. –"–
81. Буковий ліс 0,7 Тиврівське лісництво кв. 50, діл. 2 Продуктивне штучно створене дубове лісонасадження з участю бука європейського віком 45 років та запасом деревини 160 кбм/га. –"–
Томашпільський район
82. Група екзотів: ясен плакучий, дуб пірамідальний, смерека, каштан їстівний 0,04 Михайлівське лісництво кв. 60, діл. 9 поблизу с. Олександрівка Цінна група рідкісних в області деревних порід віком від 60 до 80 років висотою до 25 м та діаметром стовбурів від 12 до 32 см. Могилів-Подільський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
83. Віковий дуб

(1 екз.)

0,01 с. Пилипи Борівські Красивий могутній екземпляр дуба черешчатого віком понад 400 років висотою 18 м, діаметром стовбура 186 см, що є свідком заснування села. колгосп "Дружба" Мінсільгоспу УРСР
84. Томашпільські дубчаки

(5 екз.)

0,05 Томашпільське лісництво кв. 23, діл. 5 Група вікових дубів з 5-ти екземплярів віком 260 років, діаметром стовбурів 119–150 см та висотою 30–35 м. Тульчинський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
Тростянецький район
85. Горіховий гай 0,8 Ладижинське лісництво кв. 10, діл. 8 Ділянка цінного лісонасадження горіха грецького штучного походження віком 20 років. Гайсинський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
86. Ободівські сосни 2,7 Ободівське лісництво кв. 2, діл. 1, 3 Високопродуктивне соснове лісонасадження 1-а бонітету віком 60 років та запасом деревини 340 кбм/га. Бершадський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
87. Заповідні сосни 1,9 Ободівське лісництво кв. 3, діл. 4 Ділянка цінного високопродуктивного соснового лісонасадження штучного походження віком 80 років з запасом деревини 410 кбм/га. –"–
88. Еталонна діброва 3,0 Ободівське лісництво кв. 13, діл. 10 Ділянка високопродуктивної грабової діброви 1-а бонітету віком 50 років та запасом деревини 260 кбм/га. –"–
89. Ободівська дубина 1,1 Ободівське лісництво кв. 14, діл. 13 Продуктивне штучно створене еталонне дубово-ясеневе лісонасадження віком 60 років 1-а бонітету з запасом деревини 290 кбм/га. –"–
90. "Цибулівський ліс" 1,0 Цибулівське лісництво кв. 21, діл. 3 Штучно створена ділянка продуктивного дубово-ясеневого лісонасадження віком 75 років та запасом деревини 300 кбм/га. –"–
91. Еталонна дубина 1,6 Цибулівське лісництво кв. 23, діл. 9 Ділянка високопродуктивного насадження дуба черешчатого штучного походження віком 75 років з запасом деревини 280 кбм/га. –"–
92. "Цибулівська діброва" 4,0 Цибулівське лісництво кв. 23, діл. 11 Ділянка продуктивної грабової діброви штучного походження віком 75 років з запасом деревини 300 кбм/га. –"–
93. Дуб "Дідусь"

(1 екз.)

0,01 Цибулівське лісництво кв. 43 Могутній екземпляр дуба черешчатого віком понад 500 років з обхватом стовбура близько 4,5 метрів. Бершадський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
94. Еталонне насадження дуба черешчатого 1,4 Цибулівське лісництво кв. 45. діл. 19 Високопродуктивне, високотоварне дубове лісонасадження штучного походження з участю модрини європейської віком 75 років та запасом деревини 300 кбм/га. –"–
95. Дуб "Громовик" 0,01 Цибулівське лісництво кв. 46 Красивий могутній екземпляр дуба чершчатого віком понад 500 років з обхватом стовбура близько 4-х метрів. –"–
96. Ділянка скополії карніолійської 2,0 Ободівське лісництво кв. 30 Ділянка цінної рідкісної в області лікарської рослини скополії карніолійської, занесеної до "Червоної книги Вінниччини". –"–
Тульчинський район
97. Софора японська

(7 екз.)

0,07 м. Тульчин, сквер біля райвиконкому Група красивих екземплярів цінної рідкісної в області деревної породи — софори японської віком 50 років висотою до 12 метрів, що мають добрі декоративні властивості. Тульчинський міськкомунгосп МЖКГ УРСР
98. Суворівські дуби

(2 екз.)

0,02 Журавлівське лісництво кв. 52, діл, З Два окремих дерева дуба черешчатого віком 270 років, висотою 24–26 м, діаметром стовбурів 100–150 см, які за переказами висаджені солдатами О.В. Суворова. Тульчинський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
99. Шпиківська дубина 2,3 Шпиківське лісництво кв. 89, діл. З Ділянка високопродуктивного насадження дуба черешчатого штучного походження віком 85 років з запасом деревини 400 кбм/га. Тульчинський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
Хмільницький район
100. Ялина сиза

(1 екз.)

0,01 с. Березна, колгосп ім. Леніна Рідкісний в області екземпляр ялини сизої віком 65 років, висотою 15 м, діаметром стовбура 24 см. колгосп ім. Леніна Мінсільгоспу УРСР
101. Береза чорна (даурська)

(1 екз.)

0,01 Хмільницьке лісництво кв. 66, біля с. Широка Гребля Рідкісний в області екземпляр берези чорної (даурської) віком близько 35 років, висотою 18 м та діаметром стовбура 20 см. Хмільницький лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
Шаргородський район
102. Гікорі білий

(9 екз.)

0,09 Михайлівське лісництво кв. 33, діл. 9 Група дерев цінної рідкісної в області породи — гікорі білого віком 55 років, висотою 12 м та діаметром стовбурів 16–22 см. Могилів-Подільський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
103. Віковий дуб

(1 екз.)

0,01 Шаргородське лісництво кв. 20, діл. 6 Окремий екземпляр дуба черешчатого віком близько 300 років, висотою 26 м, діаметром стовбура 130 см. –"–
Ямпільський район
104. Вікові дуби

(2 екз.)

0,02 Моївське лісництво, кв. 53, діл. 6 Два могутніх дерева дуба черешчатого віком 300 років висотою 26–28 м, діаметром стовбурів 132–140 см. –"–
105. Дуби-красені

(2 екз.)

0,02 Моївське лісництво, кв. 78, діл. 3 Два окремих дерева дуба черешчатого віком понад 300 років і з діаметром стовбурів 110–135 см та висотою 25 м. Могилів-Подільський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
106. Велетні-дуби

(2 екз.)

0,02 Моївське лісництво, кв. 81, діл. 3 Могутні екземпляри дуба черешчатого віком понад 300 років, висотою 2 м та діаметром стовбурів 135–140 см. –"–
107. Віковий дуб

(1 екз.)

0,01 Моївське лісництво, кв. 35, діл. 5 Красивий екземпляр дуба черешчатого віком понад 300 років з діаметром стовбура 160 см та висотою 29 м. –"–
108. Дуб-велетень

(1 екз.)

0,01 Моївське лісництво, кв. 46, діл. 24 Могутнє дерево дуба черешчатого віком понад 300 років, висотою 30 м та діаметром стовбура 160 см. –"–
109. Одинокий дуб

(1 екз.)

0,01 Моївське лісництво, кв. 47, діл. 32 Окреме дерево дуба черешчатого віком 300 років, висотою 28 м та діаметром стовбура 120 см. –"–
110. Берека

(1 екз.)

0,01 Перашівська виробнича дільниця Ямпільської ЛМС кв. 14, діл. 3 Окреме дерево реліктової подільської горобини — береки віком 90 років, висотою 18 м та діаметром стовбура 50 см. Ямпільська ЛМС Мінлісгоспу УРСР
II. ГЕОЛОГІЧНІ
111. Скеля М.М. Коцюбинського 1,0 м. Вінниця, лівий берег Сабарівського водосховища на р. П. Буг поблизу греблі ГЕС Мальовничий вихід на поверхню гранітної скелі на березі р. Південний Буг, що була улюбленим місцем відпочинку видатного українського письменника М.М. Коцюбинського. Об'єднання "Вінницяенерго"
Могилів-Подільський район
112. Печери

(7 шт.)

1,0 с. Нагоряни радгосп ім. Леніна Мальовничий скельний вихід на поверхню вапняків крейдяного віку з карстовими печерами, на лівому березі р. Дністер. радгосп ім. Леніна Головплодвинпрому УРСР
11З. Сеноманські вапняки 1,0 с. Бронниця, радгосп "Зоря комунізму" Могутній мальовничий вихід на поверхню сеноманських вапняків з формами вивітрювання вапнякових скель. радгосп "Зоря комунізму" Головплодвинпрому УРСР
114. Сеноманські вапняки 1,0 с. Яришів колгосп "Росія" Ділянка мальовничих скельних утворів в долині р. Дністер, складених вапняками сеноманського віку. колгосп "Росія" Мінсільгоспу УРСР
115. Верхньопротерозойські осадові породи 1,0 –"– Унікальні природні виходи на поверхню стародавніх осадових порід віком 560–615 млн. років. –"–
116. Протерозойські пісковики 1,0 с. Озаринці колгосп ім. Щорса Природний вихід на поверхню протерозойських пісковиків, сланців з вкрапленнями граніту в долині р. Немія віком 560–615 млн. років. колгосп ім. Щорса Мінсільгоспу УРСР
117. Сеноманські вапняки 1,0 с. Кремінне колгосп ім. Крупської Ділянка мальовничих скельних обривів по долині р. Дністер, складених вапняками сеноманського віку. колгосп ім. Крупської
118. Бронницькі шари 0,5 с. Бронниця, долина р. Бронниця Стратотипічний розріз щільних та дрібнозернистих щебенистих аргилітів потужністю 18 м під назвою "Фіолетові сланці" радгосп "Зоря комунізму" Головплодвинпрому УРСР
119. Ломазівські шари 0,5 с. Ломазів, схили яру на березі р. Лядова поблизу сільського кладовища Стратотипічний розріз, сформований з алевритових та піщаних відшарувань, складених з обособлених лінз темнобурих і сірих пісковиків серед основної сланцевої маси слюдистих порід колгосп ім. Б. Хмельницького с. Кукавка Мінсільгоспу УРСР
120. Лядівські шари 0,5 с. Н. Ольчедаїв, кар'єр на правому березі р. Лядова Стратотипічний розріз відшарувань аргилітів слюдистих та алевритистих, які в геології дістали назву "Сланці лядової" –"–
121. Яришівська світа 0,5 с. Яришів, західна околиця села Товща строкатих глинисто-алевритових сланців з прошаруваннями пісковиків та шоколадно-коричневих глин потужністю понад 40–45 метрів колгосп "Росія" с. Яришів Мінсільгоспу УРСР
Мурованокуриловецький район
122. Верхньопротерозойські осадкові породи 1,0 с. В.Ольчедаїв колгосп ім. 1-го Травня Унікальні природні виходи на поверхи» древніх осадкових порід по долині р. Лядова віком 560–615 млн.років. колгосп їм. 1-го Травня Мінсільгоспу УРСР
123. Ольчедаївські шари 0,5 с. В.Ольчедаїв, лівий берег р. Лядова на південній околиці села Стратотипічний розріз гравелітів,конгломератів та арказових пісковиків, зібраних в косонаправлені лінзовидні відшарування. –"–
Ямпільський район
124. Ямпільські шари 0,5 смт Ямпіль, геологічні відслонення поблизу гирла р. Русава Цінні відшарування гравелітів, серед, яких є включення гальки, дрібнозернистих сірих пісковиків з пропластами міколитів радгосп ім. Суворова Укрплодоовочгоспу
III.ГІДРОЛОГІЧНІ
Барський район
125. Джерело "Бровари" 0,01 с. Верхівка, колгосп "Зоря комунізму" Окреме великодебітне джерело грунтової води, що виходить на поверхню із вапнякових порід і живить р. Лядову колгосп "Зоря комунізму" Мінсільгоспу УРСР
126. Джерело "Вікнина" (3 екз.) 0,01 с. Каришків, колгосп ім. Дзержинського Три великодебітних джерела грунтової води добрих смакових якостей, що мають водорегулююче значення. колгосп ім. Дзержинського
127. Жорнавські криниці (4 екз.) 0,01 –"– Група великодебітних джерел грунтової води добрих смакових якостей, що дають початок Жовнавці –"–
128. Джерело "Комсомолка" 0,01 с. Матейків, колгосп "Україна" Джерело грунтової води, яке пов'язане з ім'ям вчительки місцевої школи — комсомолки Марії Загребельної, яка героїчно загинула в роки Великої Вітчизняної війни. колгосп "Україна"
Бершадський район
129. Джерело "Глибоке" 0,01 с. П'ятківка, південна околиця села Глибинне джерело грунтової води. Глибина джерела досягає 3 м. Живить струмок, який впадає в р. Дохна. колгосп "Комунар" с. П'ятківка Мінсільгоспу УРСР
130. Джерело "Низьке" 0,01 с. П'ятківка, західна околиця села Джерело грунтової води, яке знаходиться в западині балки на глибині до 15 м. Живить водою став колгоспу. –"–
131. Джерело "Смачне" 0,01 Розташоване на південь від с. П'ятківка поблизу залізниці Цінне джерело з великим дебітом води добрих якостей. –"–
132. Джерело "Овече" 0,01 с. П'ятківка, південна підвищена частина околиці села Великодебітне джерело, обсаджене дубами та соснами, служить водопоєм для худоби та мисливської фауни. –"–
133. Джерело "Холодне" 0,01 с. П'ятківка, північна околиця села поблизу неглибокої балки Цінне джерело грунтової води, що відіграє важливу роль у водопостачанні жителів села. –"–
Вінницький район
134. Джерело "Липки" 0,01 с. Лука Мелешківська радгосп ім. 1-го Травня Великодебітне джерело грунтової води, що має водорегулююче значення. радгосп ім. 1-го Травня Укрплодоовочгоспу
135. Джерела "Чапля" (3 екз.) 0,01 –"– Група впорядкованих джерел грунтової води з великим дебітом, які живлять струмок, що впадає в р. Чапля — притоку р. Південний Буг –"–
136. Джерело "Янтар" 0,01 с. Некрасово, долина p. Теплички Стародавнє джерело грунтової воли, що живить річку Тепличку — притоку р. Згар колгосп імені Чкалова Мінсільгоспу УРСР
137. Джерело "Бездонне" 0,01 с. Некрасово, долина р. Теплички Джерело грунтової води з великим дебітом та цінними лікувальними якостями. колгосп ім. Чкалова Мінсільгоспу УРСР
138. Джерело "Вербичка" 0,01 –"– Цінне джерело грунтової води, що живить р. Тепличку та став колгоспу. –"–
139. Джерело "Нове життя" 0,01 –"– Відновлене джерело грунтової води, яке живить стави колгоспу та р. Тепличку. –"–
Гайсинський район
140. Джерело "Піски" 0,01 с. Шура-Мітлинецька, долина р. Мачуха Великодебітне джерело грунтової води, яке живить р. Мачуху — притоку р. Соб. Має водорегулююче значення. колгосп ім. К. Маркса Мінсільгоспу УРСР
141. Джерело "Василівське" 0,01 –"– Джерело грунтової води в лівому урочищі "Василівська левада", що має водорегулююче значення. –"–
Жмеринський район
142. Джерело "Потоки" 0,01 с. Потоки Великодебітний вихід на поверхню грунтової води, яка живить струмок, що впадає в р. Рів. колгосп "Ленінський шлях" Мінсільгоспу УРСР
143. Кацмазівські джерела 0,04 с. Кацмазів Цінна група великодебітних джерел грунтової води, що виходять на поверхню із вапнякових порід і живлять р. Мурашку — притоку р. Мурафи. колгосп "Росія" Мінсільгсспу УРСР
144. Джерело "Ревуха" 0,01 с. Новоселиця Впорядковане джерело грунтової води добрих смакових якостей на лівому березі р. Брага. колгосп ім. Щорса Мінсільгоспу УРСР
Іллінецький район
145. Криничка котовців 0,01 с. Джупинівка Цінне великодебітне джерело грунтової води, живить струмок, що впадає в р. Вільшанку, пов'язане з перебуванням в селі бригади Г.І. Котовського. колгосп "Зоря комунізму" Мінсільгоспу УРСР
146. Лісова криниця 0,01 с. Неменка Великодебітне джерело грунтової води, яке живить струмок, що впадає в р. Немемку. колгосп ім. Б. Хмельницького Укрплодоовочгоспу
Крижопільський район
147. Група джерел "Ізвір" 0,05 с. Вербка, долина р. Марківка Стародавні джерела грунтової води, впорядковані до 1900 року, які живлять р. Марківку колгосп ім. Жданова Мінсільгоспу УРСР
Липовецький район
148. Джерело "Лісове" 0,01 с. Козинці, розташоване в полі поблизу колгоспного лісу Джерело грунтової води з великим дебітом. Має водорегулююче значення. колгосп ім. Горького Мінсільгоспу УРСР
149. Джерело "Прибережне" 0,01 с. Козинці, землі колгоспу ім. Горького Великодебітне джерело грунтової води, яке служить водопоєм для худоби і має водорегулююче значення. –"–
150. Джерело "Дзеркальне" 0,01 Знаходиться в полі поблизу с. Коханівки впорядковане джерело грунтової води, яке служить водопоєм для худоби та мисливської фауни. Має водорегулююче значення. колгосп ім. Горького Мінсільгоспу УРСР
151. Група джерел грунтової води (7 шт.) 0,07 с. Кам'янка, долина р. Ка'янки Сім джерел грунтової води: "Піонерське", "Малятко", "Жовтневе", "Щедре", "Блакитне", "Хліборобське", "Дзвінке", які живлять р. Кам'янку — притоку р. Соб. –"–
Літинський район
152. Джерело "Сонячне" 0,01 берег р. Хвоса поблизу с. Іванівці Джерело грунтової води, яке живить р. Хвосу — притоку ріки Південний Буг. радгосп ім. Ілліча "Укрхміль"
153. Джерело "Польове" 0,01 Розташоване в полі за садом радгоспу ім. Ілліча Джерело грунтової води, що живить струмок, який впадає в р. Хвосу. –"–
Могилів-Подільський район
154. Кукавські джерела (2 шт.) 0,02 с. Кукавка Джерела грунтової води, що живлять водойми місцевого колгоспу. колгосп ім. Б. Хмельницького Мінсільгоспу УРСР
155. Джерела "Серебрія" (7 шт.) 0,07 с. Серебрія Група джерел грунтової води, які виходять на поверхню із жорнових пісковиків. Мають водорегулююче значення. радгосп "Україна" Укрплодоовочгоспу

продовження додатку 6

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Теплицький район
169. Джерело "Медвянка" 0,01 с. Тополівка Великодебітне джерело грунтової води, яке живить струмок, що впадає в р. Кіблич — притоку р. Соб. колгосп ім. Куйбишева Мінсільгоспу УРСР
170. Джерело "Ленінка" 0,01 с. Сокиряни, хутір "Ленінський" Джерело грунтової води, яке живить струмок, що впадає в р. Удич. колгосп ім. Леніна Мінсільгоспу УРСР
171. Джерело "Задвірне" 0,01 Південно-східна околиця с. Сокиряни Великодебітне джерело грунтової води в Турецькому яру, яке виходить на поверхню з-під кристалічних порід і живить р. Удич — притоку р. Південний Буг. –"–
172. Джерело "Лісове" 0,01 Південніше с. Сокирян Давнє джерело грунтової води в залісненій балці яке існує 80 років і живить ставок колгоспу. –"–
173. Джерело "Вікнина" 0,01 с. Сокиряни, долина балок в північній частині села на межі вулиць Гагаріна і Садової Цінне стародавнє джерело грунтової води, яке існує 300 років, вода джерела містить у собі гази і живить струмок, який впадає в р. Удич. –"–
174. Джерело "Циганське" 0,01 с. Брідок, по дорозі на с. Метанівку Цінне джерело грунтової води добрих смакових якостей з великим дебітом, що має водорегулююче значення. колгосп ім. Калініна Мінсільгоспу УРСР
Тиврівський район
175. Джерела "Ревуха" (5 шт.) 0,05 с. Велика Вулига Великодебітні джерела грунтової води, які живлять струмок, що не замерзає взимку, має водорегулююче значення. колгосп "Комунар" Мінсільгоспу УРСР
Томашпільський район
176. Марківські джерела

(19 шт.)

0,19 с. Марківка Група великодебітних джерел грунтової води, які живлять і дають початок р. Марківка колгосп ім. XX з'їзду КПРС Мінсільгоспу УРСР
177. Яланецькі джерела (5 шт.) 0,05 с. Яланець Великодебітні джерела грунтової води, що виходять на поверхню із жорнових пісковиків і живлять р. Яланку. колгосп "Більшовик" Мінсільгоспу УРСР
Тростянецький район
178. Джерело "Худенкова криниця" 0,01 с. Цибулівка, суха долина за старою частиною села Потужне джерело грунтової води, вода глибинна — до 2 м, має лікувальні властивості. колгосп ім. Жданова Мінсільгоспу УРСР
179. Джерело "Гайдамацька криниця" 0,01 Цибулівське лісництво Цінне джерело грунтової води, глибиною до 2 м, має водорегулююче значення. Бершадський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
180. Джерело "Черешневий дзвін" 0,01 с. Цибулівка Великодебітне джерело грунтової води в урочищі "Замчище" колгосп ім. Жданова Мінсільгоспу УРСР
161. Джерело "Гвінтове" 0,01 –"– Потужне глибоководне джерело грунтової води в балці урочища "Гвінтове". –"–
182. Джерело "Демидова криниця" 0,01 –"– Джерело грунтової води в міжгір'ї урочища "Маруньків сад", що має лікувальні властивості. –"–
Тульчинський район
183. Три криниці (3 шт.) 0,03 с. Тиманівка Стародавні джерела грунтової води, які за переказами старожителів були обладнані солдатами Суворова. колгосп ім. Желюха Мінсільгоспу УРСР
Чечельницький район
184. Група джерел "Берізки" (4 шт.) 0,04 с. Берізки Чечельницькі Великодебітні джерела грунтової води, що виходять на поверхню із вапнякових порід і мають водорегулююче значення. колгосп ім. XXII з'їзду КПРС Мінсільгоспу УРСР
185. Три криниці 0,03 с. Демівка Група великодебітних джерел грунтової води, що живлять р. Савранку. колгосп "Жовтнева" Мінсільгоспу УРСР
Шаргородський район
186. Джерело "Південне вікно" 0,01 с. Канатківці, долина р. Остриця Цінне джерело грунтової води, яке живить р. Острицю. Має лікувальні властивості. колгосп ім. Фрунзе Мінсільгоспу УРСР
187. Джерело "Фідірчик" 0,01 с. Канатківці Великодебітне джерело грунтової води, що має водорегулююче значення. –"–
Ямпіпьський район
188. Гальжбіївські джерела (3 шт.) 0,03 с. Гальжбіївка Великодебітні джерела грунтової води, які живлять р. Мурафу — притоку р. Дністер. колгосп ім. Леніна Мінсільгоспу УРСР
189. Джерело "Дзигівське" 0,01 с. Дзигівка Цінне великодебітне джерело грунтової води, що живить р. Коритна — притоку р. Дністер. колгосп "Україна" Мінсільгоспу УРСР
IV. ЗООЛОГІЧНІ
Барський район
190. Колонія сірих чапель 3,3 Барське лісництво урочище Шершнянська дубина, кв.23, діл.3,4,6 Цінне поселення сірих чапель в насадженнях грабової діброви вікон 45–80 років, засноване в 1964 році. В колонії понад 60 гнізд чапель. Жмеринський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
Вінницький район
191. Колонія стрижів (100 гнізд) 1,0 с. Сосонка, правий берег р. Десна — притоки р. Південний Буг. Унікальне в області поселення корисних пернатих, що розташоване в крутому березі р. Десни. В колонії нараховується понад 100 гнізд. колгосп "Ленінський шлях" Мінсільгоспу УРСР
Калинівський район
192. Боброве поселення (З сім'ї) 2.0 Ділянка р. Згар — притоки р. Південний Буг біля с. Мізяків Поселення цінних, рідкісних в області хутрових звірів — бобрів в берегових норах р. Згар — притоки р. Південний Буг, де поселилося 3 сім'ї бобрів. колгосп 13-річчя Жовтня Мінсільгоспу УРСР
Літинський район
193. Боброве поселення (3 сім'ї) 2,0 Уладівське лісництво кв. 79,80 долина безіменного струмка поблизу с. Гущенці Цінне поселення рідкісних в області хутрових звірів бобрів на водоймі серед грабової діброви віком 43–60 років, утворених на безіменному струмку, що впадає в р. Південний Буг. В поселенні є нори і хатки бобрів та майстерно виконані підпірні греблі і канали. Хмільницький лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
ПЕРЕВЕДЕНІ З КАТЕГОРІЇ ПАРКІВ-ПАМ'ЯТОК САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ
Барський район
194. Алея модрини європейської 3,2 Барське лісництво кв. 1, 2, 3, 4, 5 поблизу с. Матейків Дворядна алея із дерев модрини європейської і ялини звичайної, яка пересікає Матейківську дачу на протязі 3,2 км. Створена в 1900 році. Середня висота дерев — 24 м, середній діаметр стовбурів — 28–32 см. Жмеринський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
195. Алея дуба червоного 1,0 с. Підлісний Ялтушків Алея дуба червоного,висаджена в мальовничому місці вздовж автошляху до села Підлісний Ялтушків, створена в 1912 році двома рядами по обидві сторони шляху на протязі 1,0 км. Барського райшляхвідділу
196. Алея горіха Зібольда 1,0 м. Вінниця, вул. Пирогова від № 154 до "Електромережі" Однорядна алея плодоносних дерев рідкісного в області виду — горіха Зібольда. Є окремі дерева горіха серцелистого, вік дерев — 25 років, висота 4–5 м, діаметр стовбурів 14–18 см. Вінницький міський трест зеленого господарства МЖКГ УРСР
197. Алея вікових лип 140,0 м. Вінниця — с. Дяківці

м. Вінниця — м. Тульчин

Двохрядна алея могутніх вікових лип з обох сторін дороги Дяківці — Літин, Вінниця — Немирів — Брацлав — Тульчин, створена у 80-х роках XVIII століття за переказом солдатами Суворова. м. Вінниця ШЕД-646, м. Тульчин ШЕД-648
Шаргородський район
198. Алея сосни веймутової 0,1 Михайлівське лісництво кв. 26, діл. 7 Цінна алея із 30-ти дерев рідкісної в області породи — сосни веймутової віком 90 років, висотою 26 м. Могилів-Подільського лісгоспзагу Мінлісгоспу УРСР
НОВОВИЯВЛЕНІ
Бершадський район
199. Голдашівський дуб 0,01 с. Голдашівка Красивий могутній екземпляр дуба черешчатого віком 375 років з обхватом стовбура 3 метри, що є свідком заснування с. Голдашівки. колгосп "Червона зірка" Мінсільгоспу УРСР
Жмеринський район
200. Кедр сибірський (1 шт.) 0,01 с. Носківці, територія середньої школи Красивий плодоносний екземпляр рідкісної в області деревної породи — кедра сибірського віком 150 років. Носковецька СШ Міністерства народної освіти УРСР
201. Бук червонолистий (1 шт.) 0,01 –"– Рідкісний в області екземпляр бука європейського червонолистої форми віком близько 180 років. –"–
202. Ясен плакучий (1 шт.) 0,01 –"– Красивий плодоносний екземпляр ясена звичайного плакучої форми віком близько 180 років. –"–
203. Бук плакучий (1 шт.) 0,01 –"– Плодоносний екземпляр цінної рідкісної в області деревної породи — бука європейського плакучої форми віком близько 150 років. –"–
Погребищенський район
204. Високопродуктивні модрини 0,03 Плисківське лісництво кв.29, діл.18 Ділянка високопродуктивного насадження модрини сибірської віком 70 років з запасом деревини понад 500 кбм/га. В складі насадження зростає до 10% дуба звичайного. Іллінецький лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
Тростянецький район
205. Дуб "Гордій" 0,01 Цибулівське лісництво кв.22 Найдавніший в лісонасадженнях області дуб-патріарх з обхватом стовбура близько 5 м та густою кроною. Вік дуба черешчатого — 630 років. Бершадський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР

Секретар виконкому

В.А. Мустафін


Додаток № 7
до рішення виконкому Вінницької обласної Ради народних депутатів від 29.08.84 № 371
 
ПЕРЕЛІК
раніше затверджених облвиконкомом державних парків-пам'яток садово-паркового мистецтва місцевого значення області
№№ п/п Назва державних парків-пам'яток садово-паркового мистецтва місцевого значення Площа (га) Місце знаходження Коротка характеристика У віданні кого перебуває
Барський район
1. Парк-садиба "Лугове" 5,0 с. Ялтушків Заснований в кінці XIX століття. Крім місцевих видів в насадженнях зростає ряд екзотів: тюльпанне дерево, дуб болотяний, сосна веймутова і чорна, дугласія — всього 35 видів і форм, в тому числі 19 екзотичних. Ялтушківська селекційна станція Мінсільгоспу УРСР
Вінницький район
2. П'ятничанський парк 32,0 м. Вінниця, вул. Мічуріна, 38 Красивий ландшафтний парк, заснований в 2-й половині XIX століття. В парку зростає 80 видів дерев і чагарників, в тому числі модрина поліська, дуб червоний, берека, катальпа, горіх чорний. Обласний ендокринологічний диспансер МОЗ УРСР
3. Парк ім. А.І. Ющенка 15,0 м. Вінниця, вул. Пирогова, 127. Ландшафтний парк, розташований на мальовничому березі р. Південний Буг, заснований в 1902 році під керівництвом головного лікаря Л.П. Дорошкевича. В парку зростають алейні посадки вікових дубів, є модрина європейська, дуб червоний, горіх Зібольда, каштани, березовий гай та масив ялини звичайної всього 40–50 видів дерев і чагарників Обласна психіатрична лікарня ім. А.І. Ющенка МОЗ УРСР
4. Дендрарій лісової дослідної станції 3,5 м. Вінниця, вул. Максимовича, 39 Створений в 1958-1959 роках, де висаджено набір цінних видів дерев і чагарників (160 видів), в тому числі велика колекція горіхів: Зібольда, серцевидний, чорний, гікорі, манчжурський та інші. Лісова дослідна станція Мінсільгоспу УРСР
5. Северинівський 50,0 Жмеринський район, с. Северинівка Красивий ландшафтний парк, розташований на мальовничому березі р. Ров. Заснований в 1-й половині XIX столітті. В парку зростає 60 видів дерев і чагарників, в тому числі бук європейський, дуб червоний, модрина європейська, сосна чорна і веймутова, оксамит амурський та інші. Кістно-туберкульозний санаторій МОЗ УРСР
6. Дендроділянка Людавського лісництва 1,7 с. Людавка, Людавське лісництво кв. 81, діл. 19 Багата за дендрологічним складом ділянка лісу з штучно створеними колекційними насадженнями понад 200 видів і форм дерев та чагарників, в тому числі берека, лимонник китайський, смерека гребінчаста, більше 50 видів берези та інших порід. Жмеринський лісгоспзаг Мінлісгоспу
7. Браїловський парк 7,5 смт Браїлів Старовинний ландшафтний парк, створений в середині XIX століття на березі р. Ров. В парку зростає 45 видів дерев і чагарників. Має меморіальне значення, пов'язане з життям і діяльність видатного російського композитора П.І. Чайковського. Браїлівське МПТУ № б
8. Михайловецький парк 22,0 Мурованокуриловецький район Старовинний ландшафтний парк, заснований в кінці XVIII століття. В парку зростає 45 видів дерев і чагарників, в тому числі берека, ялина срібляста, модрина європейська, ясен плакучий, горіх чорний, є три невеликих ставки з системою гребель та будинок паркового палацу. Михайловецьке СПТУ №6
9. Сокілецький парк 46,0 Немирівський район, с. Сокілець Парк ландшафтного типу, заснований в кінці XVIII століття, розташований на мальовничих кам'янистих терасах р. Південний Буг. В парку зростає 40 видів дерев і чагарників, в тому числі ялина східна, сосна кримська та інші. Немирівський кардіологічним санаторій Укрпрофради
10. Сутиський парк 20,0 Тиврівський район, с. Сутиски Ландшафтний парк, розташований на високому скелястому березі р. Південний Буг заснований у II-й половині XIX століття. В парку зростає 50 видів і форм деревно-чагарникових порід, в тому числі липа американська, туя західна, модрина європейська, ялина звичайна, ряд видів тополі та інші. школа-інтернат Міністерства народної освіти УРСР
11. Комаргородський парк 2,5 Томашпільський район, с. Комаргород Парк ландшафтного типу, заснований в кінці XIX століття, багатий за дендрологічним складом насаджень, де зростає 100 видів і форм дерев та чагарників, в тому числі горіх чорний, сосна веймутова і кримська; ялина срібляста, катальпа бегонієвидна та інші. Комаргородське СПТУ №9
12. Олександрівський 11,0 с. Олександрівка Старовинний парк, заснований в кінці XIX століття, багатий різноманітним складом насаджень, де зростає 80 видів дерев та чагарників, в тому числі смерека біла, дуб болотяний, бундук канадський, липа повстяна, сосна чорна, кизил, каштан їстівний. Є три водойми з системою гребель. колгосп "Радянська Україна" Мінсільгоспу УРСР
13. Рахнянський парк 19,0 Шаргородський район, с. Рахни Лісові Ландшафтний парк, заснований в 1-й половині XIX століття. В парку зростає чимало екзотів, в тому числі сосна чорна і веймутова, горіх чорний, смерека гребінчата, дугласія зелена та найкрупніші на Україні ясени і липи віком 300 років, є невеликий ставок та архітектурні споруди. радгосп ім 9-ої Кримської Кавдивізії Головплодвинпрому
14. Деребчинський парк 14,7 с. Деребчин, територія цукрокомбінату Парк ландшафтного типу, створений в 2-ій половині XIX століття. В парку зростає 40 видів дерев і чагарників, серед них вікові дуби, сосна чорна, гікорі білий, липа повстяна, смерека сибірська, модрина європейська. Деребчинський цукрокомбінат Мінхарчопрому УРСР
15. Федорівський парк 4,3 с. Федорівка, територія радгоспу імені II-ої п'ятирічки Ландшафтний парк, створений на початку XIX століття, в парку зростає 60 видів дерев і чагарників місцевих порід, а також інтродуктовані: тис ягідний, ялина срібляста, дуб пірамідальний, сосна веймутова і чорна віком 150-200 років. радгосп імені II-ої п'ятирічки Головплодвинпрому

Секретар виконкому

В.А. Мустафін


Додаток № 8
до рішення виконкому Вінницької обласної Ради народних депутатів від 29.08.84 № 371
 
ПЕРЕЛІК
державних заповідних урочищ області
№№ п/п Назва заповідного урочища Площа (га) Місце знаходження Коротка характеристика У віданні кого перебуває заповідне урочище
I. РАНІШЕ ЗАТВЕРДЖЕНІ ОБЛВИКОНКОМОМ
Вінницький район
1. "П'ятничанське" 6,2 Вінницьке лісництво кв. 30, діл. 1 Затверджено рішенням облвиконкому від 19.08.83 № 384. Лісова ділянка грабової діброви з участю бука європейського віком 40 років та запасом деревини 150 кбм/га Вінницького лісгоспзагу Мінлісгоспу УРСР
2. "Вороновицьке" 6,7 Вороновицьке лісництво кв. 13, діл. 4 Затверджено рішенням облвиконкому від 19.08.83 № 384.

Лісова ділянка грабової діброви штучного походження з участю бука європейського віком 30 років, а також дуба і ясена.

–"–
3. "Деснянське" 6.2 Михайлівське лісництво кв.32, діл.4 Затверджено рішенням облвиконкому від 19.08.83 № 384.

Високопродуктивна лісова ділянка сосни звичайної штучного походження віком 80 років з участю ялини і дуба та запасом деревини 370 кбм/га.

–"–
Козятинський район
4. "Вільхове" 6,7 Козятинське лісництво кв. 32, діл. 13 Затверджено рішенням облвиконкому від 18.58.83 № 384. Високопродуктивна лісова ділянка з насадженнями вільхи чорної віком 60 років. Хмільницького лісгоспзагу Мінлісгоспу УРСР
Крижопільський район
5. "Соколовська дача" 80,0 Заболотнянське лісництво кв. 42, діл. 42, 43. Затверджено розпорядженням облвиконкому від 29.12.79 № 580-р.

Лісове урочище з високопродуктивними насадженнями дуба черешчатого з участю бука європейського штучного походження та дуба скельного віком 85-100 років.

Крижопільського лісгоспзагу Мінлісгоспу УРСР
Літинський район
6. "Літинське" 7,1 Літинське лісництво кв. 28, діл. 1 Затверджено рішенням облвиконкому від 18.08.83 № 384. Лісова ділянка з штучно створеним високопродуктивним насадженням сосни звичайної віком 75 років та запасом деревини 390 кбм/г Хмільницького лісгоспзагу Мінлісгоспу УРСР
Могилів-Подільський район
7. "Моївське" 8,6 Моївське лісництво кв. 23, діл. 5 Затверджено рішенням облвиконкому від 18.08.83 № 384

Ділянка високопродуктивного лісонасадження з участю лісових культур дуба черешчатого віком 55 років та запасом деревини 190 кбм/га.

Могилів-Подільського лісгоспзагу Мінлісгоспу УРСР
Мурованокуриловецький район
8. "Богушево" 18,0 Котюжанське лісництво кв. 27, діп. 6 Затверджено розпорядженням облвиконкому від 29.12.79 № 580-р.

Лісове урочище продуктивних лісонасаджень з участю дуба скельного природного походження віком 90 років.

Могилів-Подільського лісгоспзагу Мінлісгоспу УРСР
Немирівський район
9. "Криковецька дача" 27,1 Немирівське лісництво кв.36; 37, діл. 3,5; 2,6,8. Затверджено розпорядженням облвиконкому від 29.12.79 № 580-р.

Лісове урочище з високопродуктивним штучно створеним еталонним насадженням дуба черешчатого віком 75–95 років з запасом деревини 500 кбм/га.

Іллінецького лісгоспзагу Мінлісгоспу УРСР
10. "Ситковецьке" 7,7 Ситковецьке лісництво кв.52, діл. 2,3. Затверджено рішенням облвиконкому від 18.08.83 № 384

Високопродуктивна лісова ділянка з насадженням дуба черешчатого штучного походження 1-а бонітету віком 70 років та запасом деревини 380 кбм/га.

Гайсинського лісгоспзагу Мінлісгоспу УРСР
Оратівський район
11. "Балабанівський ліс" 20,0 Оратівське лісництво кв. 35, діл. 6 поблизу смт Оратова Затверджено розпорядженням облвиконкому від 29.12.79 № 580-р.

Урочище високопродуктивних штучно створених насаджень дуба черешчатого з участю дуба червоного віком 75 років.

Іллінецького лісгоспзагу Мінлісгоспу УРСР
Тиврівський район
12. "Гніванське" 6,0 Гніванське лісництво кв. 43, діл. 9 Затверджено рішення облвиконкому від 18.08.83 № 384

Продуктивна лісова ділянка з участю ясена, модрини європейської та дуба черешчатого віком 70 років. В його складі зростає "плюсове" дерево модрини європейської.

Жмеринського лісгоспзагу мінлісгоспу УРСР
Хмільницький район
13. "Хмільницьке" 6,9 Хмільницьке лісництво кв. 32, діл. 16 Затверджено рішення облвиконкому від 18.08.83 № 384.

Лісова ділянка з високопродуктивними насадженнями дуба черешчатого віком 80 років та запасом деревини 260 кбм/га

Хмільницького лісгоспзагу Мінлісгоспу УРСР
Шаргородський район
14. "Михайлівське" 7,2 Михайлівське лісництво, кв. 9, діл. 2 Затверджено рішенням облвиконкому від 18.08.83 № 384.

Високопродуктивна лісова ділянка з участю штучно створеного насадження дуба черешчатого віком 60 років та запасом деревини 190 кбм/га.

Могилів-Подільського лісгоспзагу Мінлісгоспу УРСР
Ямпільський район
15. "Петрашівка" 172,0 Петрашівська виробнича дільниця Ямпільської ЛМС кв. 14, 15, 16 поблизу с. Миронівка Затверджено рішенням облвиконкому від 29.12.79 № 580-р.

Ділянка мальовничого ландшафту з грабовою дібровою віком 95–105 років, в тому числі дуба скельного, зарослів кизилу на крутих схилах р. Мурафи — притоки р. Дністер.

Ямпільської ЛМС Мінлісгоспу УРСР
II. ПЕРЕВЕДЕНІ З КАТЕГОРІЇ ПАМ'ЯТОК ПРИРОДИ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ.
Мурованокуриловецький район
16. "Бучина" 5,7 Мурованокуриловецьке лісництво кв. 35 Затверджено рішенням облвиконкому від 18.08.83 № 384.

Цінна унікальна в області ділянка букових насаджень природного походження віком 100-130 років.

Могилів-Подільського лісгоспзагу Мінлісгоспу УРСР
IIІ. НОВОВИЯВЛЕНІ.
Вінницький район
17. "Вороновицька дача" 22,7 Вороновицьке лісництво кв. 60, діл. 1 Ділянка високопродуктивного дубово-ясеневого лісонасадження віком 85 років та запасом деревини 280 кбм/га. Вінницькому лісгоспзагу Мінлісгоспу УРСР.
18. "Вороновицькі ясени" 22,0 Вороновицьке лісництво кв. 69, діл. 1 Винятково цінна ділянка високопродуктивних ясенево-дубових лісонасаджень штучного походження віком 75 років, з запасом деревини 280 кбм/га; в складі насадження зростає цінна лісова порода — бук європейський. –"–
Гайсинський район
19. "Басаличівське" 41,7 Басаличівське лісництво кв. 61, діл. 3, 4 Цінне еталонне високопродуктивне дубово-ясеневе лісонасадження віком 85 років із запасом деревини понад 260 кбм/га. Гайсинському лісгоспзагу Мінлісгоспу УРСР
20. "Сосновий бір" 27,0 Басаличівське лісництво кв. 110, діл. 12 Цінна ділянка високопродуктивного еталонного лісонасадження з участю сосни звичайної 1-а бонітету віком 50 років та запасом деревини 300 кбм/га. Гайсинському лісгоспзагу мінлісгоспу УРСР
Жмеринський район
21. "Жмеринська діброва" 45,3 Жмеринське лісництво кв. 73, діл. З Ділянка цінного високопродуктивного дубового насадження віком 105 років з запасом деревини понад 350 кбм/га. Має водорегулююче та грунтозахисне значення. Жмеринському лісгоспзагу Мінлісгоспу УРСР
Літинський район
22. "Літинська дача" 40,7 Літинське лісництво кв. 50, діл. 6 Цінна ділянка високопродуктивного дубового лісонасадження віком близько 100 років з запасом деревини 230 кбм/га. Має водорегулююче та грунтозахисне значення. Хмільницькому лісгоспзагу Мінлісгоспу УРСР
Тростянецький район
23. "Ладижинська діброва" 53,7 Ладижинське лісництво кв. 39, 40 діл. 3,1. Ділянка високопродуктивних еталонних дубово-ясеневих насаджень віком до 80 років з запасом деревини до 280 кбм/га. Гайсинському лісгоспзагу Мінлісгоспу УРСР
24. "Ладижинські ясени" 32,0 Ладижинське лісництво кв. 34, діл. 2 Ділянка високопродуктивного еталонного дубово-ясеневого лісонасадження віком 65 років з запасом деревини до 255 кбм/га. –"–
25. "Панькове" 7,3 с. Цибулівка Мальовниче узгір'я в Цибуховій балці, де зростають лісові та садові породи дерев. Особливу цінність має густий кизиловий гай. колгоспу ім. Жданова
26. "Маруньків сад" 4,5 с. Цибулівка Ділянка мальовничої місцевості з бухтоподібною балкою, на схилах якої зростають грабово-дубові насадження, а також липа, черешня з підліском ліщини і кизилу. В трав'яному покриві є ряд цінних лікарських рослин: валеріана, звіробій, цмін, шалфей, ромашка. Є місцем поселення диких бджіл, джмелів та інших корисних комах. колгоспу ім. Жданова
Хмільницький район
27. "Березнянський ліс" 34,1 Березнянське лісництво кв. 24, 25 діл. 5, 6, 12. Ділянка високопродуктивних дубових лісонасаджень штучного та природного походження віком 75 років із запасом деревини до 330 кбм/га. Хмільницькому лісгоспзагу Мінлісгоспу УРСР
28. "Дубина" 28,6 Березнянське лісництво кв. 28, діл. 3 Цінне високопродуктивне дубове лісонасадження штучного походження віком 75 років і запасом деревини понад 300 кбм/га –"–
Чечельницький район
29. "Бритавські дубчаки“ 28,0 Бритавське лісництво кв. 41, діл. 5 Винятково цінне еталонне дубово-ясеневе лісонасадження віком 105 років та запасом деревини 300 кбм/га. Бершадському лісгоспзагу Мінлісгоспу УРСР
30. "Бритавське" 50,5 Бритавське лісництво кв. 55 діл. 1 Цінна ділянка еталонного дубового лісонасадження віком 95 років з домішкою ясена, яке відзначається високою продуктивністю. –"–
31. "Зелена діброва" 27,3 Бритавське лісництво кв. 61 діл. 1 Цінна ділянка високопродуктивного еталонного лісонасадження віком близько 100 років та запасом деревини близько 300 кбм/га з перевагою дуба звичайного та домішкою ясена. Бершадському лісгоспзагу Мінлісгоспу УРСР
32. "Ясени" 55,5 Бритавське лісництво кв. 68 діл. 2 Високопродуктивне дубове насадження віком близько 100 років з участю ясена, яке відноситься до еталонних лісонасаджень області. –"–

Секретар виконкому

В.А. Мустафін


Додаток № 9
до рішення виконкому Вінницької обласної Ради народних депутатів від 29.08.84 № 371
ПЕРЕЛІК
заповідних територій і об'єктів природи місцевого значення, що виключаються з реєстру природно-заповідного фонду області
№№ п/п Категорія заповідних територій і об'єктів природи Назва Площа (га) Місце знаходження Дата і номер рішення облвиконкому про затвердження заповідною територією або об'єктом Рекомендації про зняття з обліку або переведення в інші категорії Підстава для зняття з обліку чи переведення в ін. кат.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Державна пам'ятка природи місцевого значення Дуб пірамідальний 0.01 м. Вінниця, вул. Котляревського, 8 рішення облвиконкому від 17.XI.1981 р. № 559 виключається з числа державних пам'яток природи місцевого значення. акт обстеження від 16.08.84
2. –"– Цар-дуб 0.01 Немирівський район, Брацлавське лісництво Тульчинського лісгоспзагу, кв. 43, діл. 3 рішення облвиконкому від 22.06.1972 р. № 335 –"– –"–
3. –"– Липа-пам'ятник В.І. Леніну 0,01 Хмільницький район, с. Морозівка –"– –"– –"–

Секретар виконкому

В.А. Мустафін

Додаток 10
до рішення виконкому Вінницької обласної Ради народних депутатів від 29.08.84 № 371
 
ОПИС
типових охоронних знаків для позначення на місцевості територій та об'єктів природно-заповідного фонду Української РСР (затверджено наказом Держкомітету УРСР по охороні природи від 22 листопада 1983 р. № 37).

Охоронний знак територій та об'єктів природно-заповідного фонду Української РСР всіх категорій дає форму прямокутника довжиною 55 см і шириною 40 см.

Охоронний знак має рамку з однієї лінії (товщина лінії — 0,1 см), яка знаходиться на віддалі 1 см від країв. На віддалі 3,5 см від цієї лінії розташовані дві внутрішні лінії (товщина лінії — 0,1 см), заокруглені по кутах.

У верхній частині рамки, утвореної внутрішніми лініями, на віддалі 2 см від верхньої лінії розміщений напис "Українська Радянська Соціалістична Республіка" (висота букв — 2 см, ширина букв — 1 см, товщина лінії — 0,2 см).

Далі на відстані 2,5 см розміщується назва категорії території чи об'єктів природно-заповідного фонду УРСР ("ДЕРЖАВНИЙ ЗАПОВІДНИК", "ДЕРЖАВНИЙ ПРИРОДНИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПАРК", "ДЕРЖАВНИЙ ЗАКАЗНИК республіканського значення", "ДЕРЖАВНА ПАМ'ЯТКА ПРИРОДИ республіканського значення", "ДЕРЖАВНА ПАМ'ЯТКА ПРИРОДИ місцевого значення", "ДЕРЖАВНИЙ ДЕНДРОЛОГІЧНИЙ ПАРК", "ДЕРЖАВНИЙ ПАРК–ПАМ'ЯТКА САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА республіканського значення", "ДЕРЖАВНИЙ БОТАНІЧНИЙ ПАРК", "ДЕРЖАВНИЙ ЗООЛОГІЧНИЙ ПАРК", "ДЕРЖАВНИЙ ПАРК–ПАМ'ЯТКА САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА місцевого значення", "ДЕРЖАВНЕ ЗАПОВІДНЕ УРОЧИЩЕ").

У центрі знаку на віддалі 26 см від верхньої внутрішньої лінії розміщена рамка (21✕9 см), в якій розташовуються назви територій чи об'єктів природно-заповідного фонду і зазначенням року організації, площі та назви підприємства, організації чи установи, у віданні якої вони перебувають.

На віддалі 38 см від верхньої внутрішньої лінії рамки розміщується напис "ОХОРОНЯЄТЬСЯ ДЕРЖАВОЮ" (висота букв — 2 см, ширина букв — 1 см, товщина лінії — 0,2 см).

Охоронний знак виготовляється з чавуну, дерева чи інших матеріалів і прикріплюється до стовпа висотою 200 см та інших опор. При фарбуванні знаків рамка та написи мають темно-зелений колір на білому фоні.


Секретар виконкому

В.А. Мустафін

Додаток 11
до рішення виконкому Вінницької обласної Ради народних депутатів від 29.08.84 № 371
ТИПОВИЙ ОХОРОННИЙ ЗНАК
для позначення на місцевості територій та об'єктів природно-заповідного фонду Української РСР
УКРАЇНСЬКА РАДЯНСЬКА
СОЦІАЛІСТИЧНА РЕСПУБЛІКА


ДЕРЖАВНИЙ ЗАКАЗНИК
республіканського значення


 


ОХОРОНЯЄТЬСЯ ДЕРЖАВОЮ

Секретар виконкому

В.А. Мустафін


Ця робота перебуває у суспільному надбанні згідно зі статтею 10 Закону України від 23 грудня 1993 року № 3792-XII «Про авторське право і суміжні права» де зазначається, що не є об'єктом авторського права:

  • твори народної творчості (фольклор);
  • видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади;
  • розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право sui-generis (своєрідне право, право особливого роду).