Рішення виконкому Дніпропетровської обласної ради від 26.05.1977 №346 «Про доповнення переліку державних заказників, пам'яток природи …»

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Рішення виконавчого комітету Дніпропетровської обласної ради депутатів трудящих
від 26 травня 1977 року №346
«Про доповнення переліку державних заказників, пам'яток природи і поліпшення заповідної справи в області»

Виконком Дніпропетровської обласної ради депутатів трудящих
Дніпропетровськ: 1977
УРСР
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 
РІШЕННЯ

від 26.05.77р.№ 346
м. Дніпропетровськ

Про доповнення переліку державних заказників, пам'яток природи і поліпшення заповідної справи в області.

На виконання постанови Ради Міністрів УРСР від 19 квітня 1977 року №198 "Про доповнення переліку державних заказників і встановлення охоронних зон навколо Чорноморського державного заповідника і Азово-Сиваського державного заповідно-мисливського господарства" виконком обласної Ради депутатів трудящих ВИРІШИВ:

1. Довести до відома виконкомів міських, районних Рад депутатів трудящих, організацій та установ області, що Рада Міністрів Української РСР постановою від 19 квітня 1977 року № 198 ВСТАНОВИЛА:

доповнити затверджений постановою Ради Міністрів УРСР від 28 жовтня 1974 року № 500 (ЗП УРСР, 1974 р., № 11 ст. 71) перелік державних заказників, в тому числі по Дніпропетровській області згідно з додатком № 1;
міністерствам і відомствам УРСР передбачити виділення організаціям, у віданні яких знаходяться державні заказники, коштів та матеріальних ресурсів, необхідних для забезпечення їх утримання, розробити і разом з державним комітетом Ради Міністрів УРСР по охороні природи до 1 червня 1977 року затвердити положення про кожний державний заказник з урахуванням його особливостей.

2. Прийняти пропозиції обласної інспекції по охороні природи, погоджені з заінтересованими організаціями, про:

— затвердження окремих територій, визначених об'єктів природи пам'ятками природи місцевого значення згідно з додатком № 2;
— виключення з заповідного фонду природних об'єктів, гори Калитви Царичансього району, байрака Високого Новомосковського району та Криничної балки Солонянського району, оголошених рішенням облвиконкому від 28 листопада 1974 р. № 687 парками-пам'ятками садово-паркового мистецтва місцевого значення, як такі, що не відповідають діючій класифікації заповідності і переведення їх до категорії мисливських заказників.

3. Установам і організаціям, у віданні яких знаходиться державні заказники, пам'ятки природи, визначити кошти та матеріальні ресурси, необхідні для забезпечення їх утримання.

Облінспекції по охороні природи разом з науковцями Дніпропетровського державного університету та організаціями, у виданні яких знаходяться заказники, розробити та до 25 травня 1977 року подати на затвердження Державному комітету Ради Міністрів УРСР по охороні природи положення про кожний державний заказник з урахуванням його особливостей. Провести паспортизацію заповідних об'єктів і передачу їх під охоронні зобов'язання організаціям, на території яких знаходиться ці об'єкти.

4. Зобов'язати виконкоми місцевих Рад депутатів трудящих та організації, у виданні яких знаходяться заповідні об'єкти, забезпечити належне їх утримання та охорону згідно з положенням про державні заказники, пам'ятки природи та парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на обласну інспекцію по охороні природи (т. Мазаний).

Перший заступник голови виконкому

В.І. Чередніченко

Секретар виконкому

Г.Г. Оленсієнко

 Додаток №1
до рішення облвиконкому
від 25.05.1977 р.
№346
ПЕРЕЛІК
державних заказників, що створюються в Дніпропетровській області.
Назва державного заказника Площа
/га/
Місце знаходження Коротка характеристика державного заказника Підприємства, організації і установи, у віддані яких знаходяться державні заказники
І. ЛІСОВІ ДЕРЖАВНІ ЗАКАЗНИКИ
Урочище "Яцево" 175 Дніпропетровський район, Любимівське лісництво Рідкісний байрачний лісовий масив природного походження на Лівобережжі Дніпра, який зберігся на півдні в умовах типового чорноземного степу. Має велике грунтозахисне, водорегулююче та науково-пізнавальне значення. Дніпропетровський лісгоспзаг Мінлісгоспу УРСР
IV. ОРНІТОЛОГІЧНІ ДЕРЖАВНІ ЗАКАЗНИКИ
Булахівський лиман 100 Павлоградський район, с. Булахівка Місце постійної концентрації значної кількості волоплавних птахів, нагулу та гніздування таких рідкісних, як шилодзьобки, степової дерихвістки, а також кулика-ходулочника і сірого журавля — видів, занесених до "Червоної книги" Української РСР. Колгосп "Україна" Павлоградського района
 Додаток №2
до рішення облвиконкому
від 26 травня 1977 року №346
ПЕРЕЛІК
пам'яток природи місцевого значення, що беруться під охорону держави в Дніпропетровській області, як еталони найбільш досконалих штучних лісонасаджень.
№№
пп
Назва пам'ятки Площа
/га/
Місце знаходження Коротка характеристика Підприємства і організації, у віддані яких знаходяться пам'ятки природи
1 2 3 4 5 6
1. Високопродуктивні тополеві насадження у Ленінському лісництві кв.16, ділянка №14. 5,0 Дійовська дача, Ленінський район, м. Дніпропетровськ Найбільш досконале штучне насадження, що відзначається високою продуктивністю, оптимальною повнотою та відповідністю деревних порід даним типам лісорослинних умов. Ленінське лісництво, Дніпропетровського лісгоспзагу Мінлісгоспу УРСР.
2. Високопродуктивні 30-річні насадження дуба черешчатого у Ленінському лісництві кв.33, ділянка №13 1,8 Таромська дача, Ленінський район, м. Дніпропетровськ – " – Ленінське лісництво, Дніпропетровського лісгоспзагу Мінлісгоспу УРСР.
3. Високопродуктивні 40-річні насадження сосни звичайної у Котовському лісництві кв.18, ділянка №17. 5,0 Магдалинівський район, Котовське лісництво – " – Котовське лісництво Новомосковського лісгоспзагу Мінлісгоспу УРСР
4. Високопродуктивні 40-річні насадження сосни звичайної у Кочеріжківському лісництві кв.17, ділянка №19 5,0 Павлоградський район, Кочеріжківська лісова дача Найбільш досконале штучне насадження, що відзначається високою продуктивністю, оптимальною повнотою та відповідністю деревних порід даним типам лісорослинних умов. Кочеріжківське лісництво Новомосковського лісгоспзагу Мінлісгоспу УРСР.
5. Високопродуктивні 50-річні насадження сосни звичайної у Кочеріжківському лісництві кв.21, діл. №9. 5,0 – " – – " – – " –
6. Високопродуктивні дубово-ясеневі культури 60-річного віку у Кочеріжківському лісництві кв.38, діл. №8. 2,0 – " – – " – – " –
7. Високопродуктивні 40-річні насадження у Новомосковському лісництві кв.13, ділянка №15. 4,5 Новомосковський район, Новомосковське лісництво. – " – Новомосковське лісництво, Новомосковського лісгоспзагу Мінлісгоспу УРСР
8. Високопродуктивні 60-річні насадження дуба у Новомосковському лісництві кв.13, ділянка №10. 5,0 – " – – " – – " –


Ця робота перебуває у суспільному надбанні відповідно до статті 8 Закону України від 1 грудня 2022 року № 2811-IX «Про авторське право і суміжні права», де зазначається, що не є об'єктами авторського права:

  • вираження народної творчості (фольклор);
  • акти органів державної влади, органів місцевого самоврядування, офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного і судового характеру (закони, укази, постанови, рішення, державні стандарти тощо), а також їх проекти та офіційні переклади;
  • розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право особливого роду (sui generis).