Статут Організації Об'єднаних Націй/Розділ IV/Функції та Повноваження

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку

 Функції та Повноваження

Стаття 10

 Генеральна Асамблея уповноважується обговорювати будь-які питання чи справи в межах цього Статуту, або які стосуються повноважень і функцій кожного з органів, передбачених цим Статутом, і, за винятками, передбаченими статтею 12, давати рекомендації Членам Організації Об’єднаних Націй чи Раді Безпеки або Членам Організації та Раді Безпеки з будь-яких таких питань або справ.


Стаття 11

 1. Генеральна Асамблея має повноваження розглядати загальні принципи співробітництва у справі підтримки міжнародного миру й безпеки, зокрема принципи, що визначають роззброєння та регулювання озброєння, і робити відносно цих принципів рекомендації Членам Організації чи Раді Безпеки або Членам Організації та Раді Безпеки.

 2. Генеральна Асамблея має повноваження обговорювати будь-які питання, що стосуються підтримки міжнародного миру й безпеки, поставлені перед нею будь-яким Членом Організації або Радою Безпеки чи державою, що не є Членом Організації, відповідно до пункту 2 статті 35, і за винятками, передбаченими статтею 12, давати щодо будь-яких подібних питань рекомендації зацікавленій державі або державам, або Раді Безпеки, або й Раді Безпеки і зацікавленій державі або державам. Будь-яке подібне питання, щодо якого необхідно розпочати дію, передається Генеральною Асамблеєю Раді Безпеки до або після обговорення.

 3. Генеральна Асамблея може звертати увагу Ради Безпеки на ситуації, які могли б загрожувати міжнародному миру й безпеці.

 4. Повноваження Генеральної Асамблеї, викладені в цій статті, не повинні обмежувати загального змісту статті 10.

Стаття 12

 1. Коли Рада Безпеки виконує покладені на неї цим Статутом функції стосовно якого- небудь конфлікту або ситуації, Генеральна Асамблея не може давати якихось рекомендацій, що стосуються даного конфлікту або ситуації, якщо Рада Безпеки не запросить про це.

 2. Генеральний Секретар, за згодою Ради Безпеки, повідомляє Генеральну Асамблею на кожній її сесії про всі питання, що стосуються підтримки міжнародного миру й безпеки, які перебувають на розгляді Ради Безпеки, і в такий самий спосіб повідомляє Генеральну Асамблею, а якщо Генеральна Асамблея не засідає, то Членів Організації, негайно, щойно Рада Безпеки припинить розгляд таких питань.


Стаття 13

 1. Генеральна Асамблея організовує дослідження та надає рекомендації з метою:

 а) сприяти міжнародному співробітництву в галузі політики й заохочення прогресивного розвитку міжнародного права та його кодифікації;

 б) сприяти міжнародному співробітництву в галузі економічної та соціальної культури, освіти, охорони здоров’я та сприяти реалізації прав людини и основних свобод для всіх, без розрізнення раси, статі мови та релігії.

 2. Подальші обов’язки, функції та повноваження Генеральної Асамблеї відносно питань, згаданих вище в пункті 16, викладені в розділах IX та X.


Стаття 14

 З дотриманням положень статті 12, Генеральна Асамблея має повноваження рекомендувати заходи для мирного залагодження будь-якої ситуації, незалежно від її походження, яка, на думку Асамблеї, могла б порушити загальне благополуччя або дружні відносини між націями, включаючи ситуації, що виникають унаслідок порушення положень цього Статуту, і Цілей та Принципів Об’єднаних Націй.


Стаття 15

 1. Генеральна Асамблея одержує та розглядає щорічні й спеціальні доповіді Ради Безпеки; ці доповіді повинні включати звіт про заходи щодо підтримки міжнародного миру та безпеки, які Рада Безпеки вирішила розпочати, або розпочала.

 2. Генеральна Асамблея одержує та розглядає доповіді інших органів Організації.