Сторінка:«Вільна Україна». Число 4. 1906.pdf/41

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана
— 35 —

соціальдемократії, як Кавцький (котраго, здється, не можна попрікнути націоналізмом)*).

Так каже і Брюнська программа австрійскої соціаль-демократії, котра стоїть за перетворення Австрії в федерацію автономних національних терріторій, так висловлюється і Кавцький, коли визнає федерацію автономних націй одиноким можливим развязанням національного питання в капиталістичній державі, що складається із де-кількох націй; таке розвязання визнає він і для Австрії і для Росії.

Так думає ортодокс із ортодоксів Кавцький!

А як думає „ортодокс“ т. Лукашевич? Признавши істнування національної неволі, він покликається на те, що на ціональний гніт зникне, коли будуть здійснені вимоги російської соціаль-демократії (русской)—„повної рівноправности всіх горожан незалежно від полу, релігії, раси і національности“, повної волі устного і друкованого слова, „права людности одержувати осьвіту на кошт держави і органів самоуправи, необхідних для цього шкіл, права кожного горожанина висловлюватися на рідній мові на рівні з державною по всіх місцевих, громадських і державних установах (учрежденіях)“.

Коли вдуматися в усі сі пункти програми р. с. д. р. п., так повинні будемо признати юрідичну „несостаятельность" сих пунктів, котрі ніби то являються національною програмою партії.

Поскілько сі пункти мають значіння для окремих горожан, по стілько вони не мають відношення до нації, яко до цілого, до коллективу **).

І ми теж за здійснення права нації на вільний культурний розвиток, як і р. с. д. р. п., але тут ходить о те, як здійснити се право. Коли національний гніт виходить від держави і лягає на коллектив—націю, так треба точно вказати юрідичний шлях, котрий дасть спроможність

_______________________

*) Ми звертаєио увагу читачів на те, що національний момент займає в резолюції лише один пункт та і то, яко факт іcтнування національного гніту і випливаюча із нього обєктивна необхідність знищення його.

**) Dнв. Gumplowicz Ѕtaat und Rаѕѕе; Ѕупорtіспѕ Ѕtааt und Nаtіоп (остання вже вийшла по россіському)—чудовий юрідичний аналіз національної проблеми.

3