Сторінка:«Вільна Україна». Число 4. 1906.pdf/57

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана
— 51 —

може обмежуватись на якийсь короткій момент, або поодинчий акт. Той економічний крізіс, який переживає тепер ціла країна і який чим далі, все більше і більше разростається і, захоплюючи все нові галузі підприємств, спинює развій продукійних сил і роздратовує не лише пролетаріат і селянство, але і буржуазію,—не дає об'єктивних умов для втихомирення революційної бурі. Ті соціальні сили, з яких вона виростає, тепер перебувають в революціонізуючому становищі, а це відповідним робом відбивається на самому ході і інтензивності революційного процесу. Сили революції—більш могутнійші ніж сили уряду: утворюючи атмосферу боротьби і самих участників ії, вони висовують на першій плян ії індустріяльний пролетаріат, що лише в російській революції, як вірно зауважує Каутський, виступає, яко самостійна провідна сила *) і не може не довести революції до ії льогічного кінця. Колиж він, під натиском збройної сили самодержавія, відступив вкупі з селянством і дрібною буржуазією з передніх позіцій революційного бою, то лише на час і, звичайно, не для того, аби скласти зброю свою під ноги притивника. Такий дока що до втихомирення революцїя, як бувший міністер Дурново, вірно схарактеризував сучасний момент ії, коли висловився, що «революція подавлена, но не уничтожена». В вірности такого погляду переконається кожен, хто лише кине ретроспективний погляд на стан річей.

Він представляється в такому вигляді.

Кожен з противників спішно готується до нового бою. В революційних масах відбувається своя підготовка до нього; на позиціях уряду—своя. Мало помітна перша, мало виявляється вона в яскравих і показних формах. Але пролетаріат придбав за час революційних виступів величезний практичний досьвід боротьби і це не мине для нього за дурно. Перші революційні бойовиська дали йому можливість випробувати придатність своєї тактики і пізнати дефекти революційної техніки; так само показали вони певну невідповідність організаційних форм для широких виступів. Революція показала однаковість і тотожність політичних гасл пролетаріата і селянства і можливість спільної їх акції в революційній боротьбі. Весь отсей одержаний досьвід буде використаний пролетаріатом в відповіднім напрямі і відограє ролю перестороги від тих невільних помилок, які доси мали місце в його виступах і яких не можна було уникнути, з огляду на складність, заплутанність політичної сітуації і надзвичайну трудність непохибно орієнтиуватись серед неї. Що до селянства, то воно так само займає тепер чіекаюче становище і думати, що неможливість нових аграрних розрухів забезпечена урядовими репресіями, булоб великою соціольогічною наівністю і повним ігноруваннєм ваги тих соціально-економічних причин, що утворюють ці розрухи. Доки ці причини не усунуті, а так стоіть справа тепер, та, певно, буде стояти ще який час і далі, ми будемо сьвідками нових грізних і прояв аграрної революції, що виступає тепер в россійських відносинах, як складова частина революції політичної. Спаяні міцним цементом свого пригніченого соціальнаго становища і спільною ненавістю до уряду оби-

____________________

*) Див. „Стара ї Нова революція". Вільна Україна. Ч. З отр. 40.