Сторінка:«Вільна Україна». Число 4. 1906.pdf/82

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана
— 76 —

мусе впасти заробітня плата робітників іньших фахів і, таким робом виходе, що поліпшення матерьяльного становища одних купується руйнованнєм добробуту других. Д. Колобаєв називає «несбыточными мечтами» намагання робітників поліпшити своє матерьяльне становище шляхом спільної і упертої боротьби з капіталом. Капіталісти мовляв-би і раді—так «фонд» того не дозволя, нічого не поробиш! Між тим се страховище «фонд» не більше не менче, як фікція. Ще Ротбертус доводив, що джерелом, з якого черпають свої доходи капіталісти і робітники одержують платню являється «національний продукт», себ-то спільність всіх матерьяльних благ, вироблених робітниками. Маркс і його учні се також доводять яскраво.

От-же, значить` борючись за поліпшення своєї долі шляхом підвисшения заробітної платні, робітники зовсім не «виїзжають на спинах товаришів», а тілько зменчують ту долю капіталістів, яку загарбують вони на власну користь із виробленого робітниками «національного продукта». — Боротьба робочої кляси за право на ввесь сей продукт—не безпідставні марення, як виходе по Колобаєву, а природно-необхідний процес, який приведе суспільство до соціалізму.

П. П-ко.


Дікштвйн. «Хто с чого живе?», стор.—29, 16°, ціна—5 коп. Полуботок. «8 годин праці», стор.—13, 16°, ціна—2 коп. Ф. Д. «Всенародня Установча Рада», стор.—30, 16° ціна 8 кон.

Всі три брошюри (№ 2, З, 4)— видавництва «Боротьба». Петербург, 1906 р.

В третім числі «В. У.», з нагоди рецензії на «Новий закон» видання тої-ж «Боротьби», була вже зазначена потреба українськаго пролетаріату в популярних брошюрах по питанням політичної економії і біжучого політичного життя. Поява на нашому книжному ринкові трьох в горі означених брошюр, з сього погляду являється дуже на-часі, хоч, звичайно, сі брошюри тілько в дуже слабій мірі задоволяють пекучій потребі.

Зупиняючись над змістом самих книжок, мусимо признати видавництву «Боротьба» рацію в тім, що воно пильнує певного напрямку.

Брошюра Дікштейна «Хто с чого живе!» в дуже доступній формі і вичерпнуюче (о скілько се останнє можливо на 29 сторінках брошюри в 16°) розповідає про суть капіталістичного способу продукції, про природу (образовання) «додаткової вартості» (прибавочной стоимости) і про роспреділення національного продукта між ріжними клясами. Додаток до брошюри поясняє, що таке вартість (цінність) краму (товарів) і про природу риночних цін. Друга брошюра—«8 годин праці!» Полуботка—є гаряче і