Сторінка:«Вільна Україна». Число 4. 1906.pdf/87

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана
ХРОНІКА.


З'ізди соціаль-демократичних партій.

13 апріля, в Христіанії відбувся 19-й з'їзд норвежської с. д. партії. Партія до теперь мае 380 видділів. в котрих з'организовано 16.500 чоловік членів. З'їзд займався головним робом внутрініми партійними справами. Він приняв нову виборчу програму, що до наближающихся виборів в парлямент, яка забороняє членам партії входити в які-б то не було угоди з партіями буржуазійними, навіть під час перебалотіровок. Найблизчі вимоги партії: вселюдне виборче право. референдум (всенародне голосовання для рішення важних постанов), 8-годинний робочий день, заміна посередніх налогів - прямими, улаштовання запомоги безробітним і инчі. На з'їзді був прочитаний доклад про боротьбу пролетаріата в Росії, після котрого з'їэд приняв резолюцію, в якій висловлює свої гарячі співчуття російсьскому пролетаріатові і бажання йому скорої побіди.

В початку апріля відбувся в Копенгагені з'їзд д а т с к о ї с.-д. п. Партія має 148 виддилів, в яких числиться більш' 29 тисяч членів. Справоздання партійних організацій свідчать, що партія росте невпинно. На останніх виборах за кандідатів соц. демокр. партії було подано 66.479 голосів і число депутатів в парламенті збільшилось з 14 до 16 чоловік. В повітових радах партія має 156 представників, причім 56 депутатських міст були завойовані партією при тогорічних виборах.

Із постанов минулого з'їзду важна постанова, принята більшістью 214 голосів проти 49, яка дозволяе партійним организаціям вхоодити під час віборів в угоди з радікальними партіями, коли тілько останні виставляють в своїх програмах домагання всенароднього виборчого права.

На з'їзді польскої п. с. в Познані (Германія), що відбувся такОж в початку апріля місяця в Котовицях, п. п. с. ухвалила всту пити в організаційну угоду з німецкою с.-д. р. п. До сього часу п. п. с. вимагала завше внесення в програму пункта про незалежність Польші, на що німецкі с. д. не згожувались. Умови угоди, більш менч такі: польскі с. д. в Германії складають самостійну с. д. організацію, котра має свій центральний комітет, свої з'їзди, свою прессу, але в той-же час її організа-