Сторінка:«Вільна Україна». Число 4. 1906.pdf/88

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана
— 82 —

ція увіходе в партію, як складова частина загалыно-германської с. д. р. п. Польска с. д. організація визнає вповні програму німецкої с. д. р. п., підлягає загально-партійним інстітуціям і визнає з'їзд найвищим її органом.


В справі федеративного сполучення всіх соц. демокр. партій Росії

винесла цікаву резолюцію Пензенська организація р. с. д. р. п. Ся организація висловлює своє переконня. що партія, не рахуючись з історичними старими традіціями, повинна йти в справі з'єднання в Росії в єдину р. с. д. р. п. по шляху федеративної згоди з національними соц. демократичними організаціями. ("Призывъ").


Швейцарсьні професіональні спілки (союзы) въ справі 8 годинного робочого дня

на з'їзді 15 апріля приняли таку резолюцію: „Делегати з'їзду професіональких спілок переконані, що не шляхом безпосереднього намагання, а лише постійною організаційною працею можна досягнути скорочення робочого дня. Через се вони радять спілкам триматися їх попередньої тактіки в переконанні, що се—единий, певний шлях, який приведе з початку до восьми-годинного робочого дня, а далі і до дійсної волі народньої“.


Профессіональний рух в Англії.

В німецькім соціалістичним „Worwӓrtsi“ надруковано справоздання робітничого виділу англійського міністерства торговлі, про розвій професіональних спілок (тред-юніонів) в Англії за 1895—1904 р.

З сього справоздання видно, що за 10 років число членів спілок збільшилось з 1.416 тисяч до 1.867 тисяч, або на 82%. Число членів росло невпинно аж до 1901 року, в котрім воно рівнялось 1.941 тисяч; після сього року число членів почало зменчуватись з року на рік, аж нарешті в 1904 році впало до 1.867 тисяч. Грошеві фонди спілок за час справоздання збільшились з 34½ міліонів до 92½ міл. Число великих спілок збільшилось за счот малих, власне загальне число спілок з 1302 в 1895 році впало до 1.148 в 1904 році, при чімь в одних лише 100 великих спілках рахувалось 1.127,5тисяч членів. Великі спілки тілько 80 з 100 видавали своїм членам запомоги під час страйків, причім загальна сума запомог, виключаючи 1897 і 1898 р.р., з року на рік` зменчується. Всього за 10 років було видано під час страйків запомог на суму 2.343.4З7 фун. стерлінгів (біля 4.686 тисяч руб.). Сума запомог, що видавалися спілками безробітним, як раз навпаки, має нахил до зростання як взагалі, так і по розсчоту на душу. На безроботних найменче було видано в 1899 році 188.000 фунт. стерл., коли на душу припадало всього лише З шілінги 4 пенса і найбільше в 1904 році (647.700 фунт. стерл.), коли на душу припадало—11 шілінгів 6 пенсів. Всього за 10 років видано безробітним запомог на суму З.607.742