Сторінка:«Вільна Україна». Число 4. 1906.pdf/94

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана

IV

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1906 г.
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИСТОРИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ
„Кіевская старина“

Въ „Кіевской Старинъ“ печатаются: самостоятельныя изслъдованія по исторіи южной Россіи и разнообразные матеріалы для нея, въ виде особо цънныхъ историческихъ документовъ, мемуаровъ, хроникъ, дневниковъ, эаписокъ, воспоминаній, равсказовъ, біографій, некрологовъ и характеристикъ, описаній вещественныхъ памятниковъ южно-русской древности и замътокъ обо всемъ вообще, что составляетъ принадлежность и характерную особенность исторически сложившагося народнаго быта или служитъ проявленіемъ народнаго творчества и міровоззренія, каковы неизследованные обычаи религіозные, правовые и т. д., исчезающіе древніе напъвы, незаписанныя думы, сказки, легенды, пъсни и пр.

Библіографическія свъдънія о вновь выходящихъ у насъ и за границею изданіяхъ, книгахъ и статьяхъ по исторіи южной Россіи, сопровождаемыя критическими замъчаніями.

При журналъ, по мъръ надобности, будутъ помъщаться портреты замъчательныхъ дъятелей въ исторіи южного народа, виды древнъйшихъ монастырей, церквей и другихъ зданій, имъющих'ь значеніе для мъстной исторіи, “снимки съ древнъйшихъ гравюръ и произведеній живописи, рисунки и изображенія всякаго рода украшеній, одеждъ, оружія, предметовъ домашняго обихода и проч.

Цъна за 12 книгъ, съ приложеніямии и рисунками 7 р. Съ достав. и пересылкою; на мъстъ 6 руб. Разсрочка допускается по соглашенію съ редакціей.

Подписка принимается `въ редакціи журнала: Кіевъ. Троицкая площадь.

Народный домъ, и въ книжномъ магазинї „Кіевской старины“. Безаковская, 14.

Въ редакціи продаются полные экземпляры „Кіевской старины“ за годы: 1883, 1884, 1885, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904 и 1905 по 6 руб. за 12 книжекъ, съ пересылкою 7 р. При покупкъ за всъ годы 20% уступки. Отдъльныя книги журнала по 1 руб.

Редакторъ—издатель В. П. Науменко.

____________________________________________________________________

ВИДАВНИЦТВО „ПРАЦЯ“
Вийшли книжки „Що таке народня воля?“ 1. Сігова. Ц.2 к. „Як збіраються і куди повертаються народні гроші“.
Друкує і незабаром видасть такі книжки:
'1) „Про налоги“. 2) „Виборче право“, „Экономич. очерки“.А. Баха.
Книгарям звичайна скидка.

Хто виписує не менш як на 1 карбован. за перес. не платить.

За справками по видавництву ,,ПРАЦЯ“ звертатись до С. І. Порубайміха: Петербург, Моховая ул., буд. 31, п. 29. Головний склад видавництва там-же.

Книжки видання ,,ПРАЦЯ“ можна купувати у всіх головних книгарнях: у Петербурзі, Кийові, Полтаві, Харькові, Катеринославі, Одессі, Херсоні, Катеринодарі и иньших городах.