Сторінка:«Україна в минулому», 1992. – №1.pdf/149

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Цю сторінку схвалено
 
Збірник статей
Україна в минулому
Випуск I
 
Художник О.Гірник
Технічний редактор З.Стецьків
 
Здано на складання 09.12.1991. Підписано до друку 20.07.92.
Формат 60x84 1/16. Папір друк. Друк офс. Умови, друк. арк. 8,37.
Обл.-вид. арк. 9,1. Зам. № 1473. Тираж 2000 прим.
Ціна за домовленістю.
Український поліграфічний інститут імені Івана Федорова.
Фенікс Лтд
290020 Львів, вул. Підголоско, 19/402
Львівське технічне училище № 58 поліграфістів
290000 Львів, вул. Ів.Федорова, 9.