Сторінка:«Україна в минулому», 1992. – №1.pdf/17

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана

не менше 189 поселень[1]. Спираючись на них, можна простежити питому вагу кожного з видів феодального землеволодіння. На жаль Теребовельські гродські книги, що дійшли до нас, подають недостатню інформацію про королівські маєтки. В п'яти опрацьованих таких книгах, що охоплюють період з 1559 по 1580 рік, зустрічаються матеріали лише по 14 населених пунктах, якщо не рахувати даних поборового реєстру 1572 року, внесеного в одну з цих книг[2]. Набагато більшу і різноманітнішу інформацію зустрічаємо в люстраціях і поборових реєстрах. Люстрація 1564 р.[3], перша і найповніша, подає відомості про 34 королівські села і 5 містечок.

Люстрація 1570 р.[4] описує 37 поселень. Чимало населених пунктів, що згадуються в люстрації 1564 р. (16), опущено. На 1570 р. названо 14 поселень, відсутніх у люстрації 1564 р. Отже, люстрації Теребовельського староства 1564 і 1570 рр. охоплюють 53 села і містечка і є основним джерелом до вивчення королівської власності.

З другої половини XVI ст. відомо два поборові реєстри - з 1564 і 1572 р.[5] На жаль, реєстр 1564 р. дуже неповний і не несе потрібної інформації по структурі земельної власності.

Реєстр 1572 р. охоплює 33 поселення Теребовельського староства, причому 14 з них не згадуються в інших джерелах.

Таким чином, комплекс вивчених історичних джерел дає змогу встановити, що в Тсребовельському повіті королівські володіння налічували 6 містечок і 60 сіл. Якщо взяти за основу загальну кількість поселень, наведених П. С. Сіреджуком[6], то питома вага королівщин у феодальному землеволодінні Теребовельщини становила 30,27%. В порівнянні з іншими землями це був високий показник. Так, по Руському і Белзькому воєводствах в цілому королівські володіння становили 21,2% від загального числа врахованих поселень[7]. При цьому площа, зайнята королівщинами, була величезна - більше 1/3 площі повіту.

Юридично королівщини вважалися власністю держави. Фактично ними володіла шляхта. Умови, на яких шляхта володіла

  1. Сиреджук П. С. История заселения Галицкой земли в XIV-XVIII вв. (Автореф... дис. - канд. ист.наух). - Львов, 1989.
  2. ЦДІАЛ.-Ф. 17. - Оп. 1. - Од. зб. 7. - Арк.
  3. Там же. -Т. 7.-С 121-137.
  4. Жерела. -Т. 1.-С. 115-151.
  5. Поборений реєстр Теребовельського староства 1572 р. // ЦДІАЛ. - Ф. 17. - Оп. 1. - Од. зб. 7. Арк. 321-324. Zrodla dziejowe.. - Warszawa, 1902. - Т. XVIII. Cz. 1. -S. 97-100.
  6. Сиреджук П. С. Вказана праця. - С. 5.
  7. Гроссман Ю. М. Вказана праця. - С. 140.