Сторінка:«Україна в минулому», 1992. – №1.pdf/42

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Цю сторінку схвалено

Хоча політична полонізація найбільше охопила українську середню шляхту — зем'ян, а також в незначній мірі бояр, однак, найдальше вона просунулася вперед у середовищі українських магнатів з князівських родів. Але ця остання група була послаблена наступом польських феодалів на східні українські землі і після 1620 р. перестала існувати як особлива політична сила.

Таким чином, в умовах відсутності української національної держави політика польського уряду призвела до трагічних деформацій у свідомості панівного класу українського суспільства — абсолютної переваги у ній класових аспектів над національними.

Тепер, щодо мовного аспекту процесу полонізації української шляхти. Проблема експансії польської мови на території України досить грунтовно досліджена у працях А. Мартеля[1] і А.Яблоновського[2]. Польська мова особливо інтенсивно стала поширюватися у східних українських воєводствах на зламі XVI-XVI ст. Найшвидше вона витісняла українську мову з кореспонденції і повсякденного вжитку магнатів. Але у середовищі бояр і дрібної шляхти розмовна польська мова була маловживаною, не кажучи вже про писемність.

Помітний вплив польської мови спостерігається і в суспільно-політичному житті Київщини і Брацлавщини. Серед сеймикових матеріалів, які збереглися, останній акт, написаний українською мовою, датується 1601 р., а перший, польською — датований 1607 р.[3] Єдиними світськими урядовими актами, які писали українською мовою, були універсали і королівські грамоти.

Польська мова стає досить широко вживаною не тільки в середовищі українських католиків, але і серед православних, протестантів. Польською мовою послуговується і значна частина їх членів-шляхти, про що свідчать підписи під братськими ухвалами[4].

Під актом виборів православного митрополита Косова у 1647 р. знаходимо кілька десятків польських підписів православної шляхти і половини духовних осіб[5].

У сфері літературної творчості польська мова найраніше входить у політично-релігійну публіцистику. Вже полемісти початку XVII ст. писали свої твори про Брестську церковну унію польською

  1. Див.: Martel A. La langue polonaise dans les pays ruthenes Ukraine et Russie blanche 1569-1667. — Lille, 1938.
  2. Див.: Jabłonowski A. Akademia Kijowsko-Mohylańska. Zarys historyczny na tle rozwoju ogólnego cywilizacji zachodniej. — Kraków, 1900.
  3. Архив ЮЗР. — Ч. 2. — Т. 1. — С.37-39, 66-81.
  4. Litwin H. Katolizacja szlachty ruskiej a procesy asymilacyjne na Ukrainie w latach 1569-1648 // Triumfy i porazki. — Warszawa, 1989. — S.51.
  5. Архив ЮЗР. — Ч.2. — Т.1. — С.35-36.