Сторінка:«Україна в минулому», 1992. – №1.pdf/55

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана

Мирон Капраль

ІСТОРІОГРАФІЯ ЛЬВІВСЬКОГО УСПЕНСЬКОГО БРАТСТВА

Питання історії відомого Львівського Успенського братства зацікавлено вивчалось вітчизняними та закордонними дослідниками протягом останніх двох століть. Для осмислення залишився значний доробок монографій, розвідок, статей. На жаль, до цього дня немає історіографічної праці, в якій була б зроблена спроба проаналізувати чи бодай оглянути цю велику кількість літератури[1].

Неможливо проаналізувати весь матеріал в одній розвідці. У першу чергу, нас цікавитимуть основні гіпотези, концепції, ідеї, підходи, а також дискусійні проблеми, що виникали у дослідників Львівського Успенського братства.

У 1788 р. братство у своєму первісному вигляді перестало існувати, реорганізувавшись в Ставропігійський інститут. Нова установа втратила більшість прогресивних рис братської організації. Але саме активні діячі Ставропігії започаткували нові дослідження історії Львівського братства.

На початку XIX ст. сеньйор (голова) Ставропігійського інституту О. Іляшевич написав першу відому записку про Львівське братство[2]. Хоча в ній було багато помилок і незрозумілих місць, але вона користувалась широким інтересом і ходила серед читачів в рукописному варіанті, але, на жаль, не була надрукована.

Із запискою О. Іляшевича познайомився майбутній дослідник історії братства Д. Зубрицький. У 1829 р. він вступає в Ставропігійський інститут, через два роки стає його архіваріусом[3]. Збережений архів братства Д. Зубрицький систематизовує, впорядковує згідно з правилами тогочасної архівної справи. Маючи безпосередній доступ до документів, працює над матеріалами про братство. У 1830 р. вперше з'являється друком стаття про Львівське братство у німецькому виданні[4]. Це був тільки нарис до головної роботи Д. Зубрицького - "Літопису Львівського Ставропігійського братства", - яку він завершив у 1832 р. Автор зумів видати “Літопис"

  1. Історіографію про братський рух загалом див.: Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI-XVIII ст. - К., 1966. - С. 6-8.
  2. Про неї див.: Зубрицкий Д. Летопись Львовского Ставропигийского братства. Львов, 1926. - С. 4.
  3. Ісаєвич Я. Д. Д. І. Зубрицький і його діяльность в галузі спеціальних історичних дисциплін // Науковий бюлетень архівного управління. - К., 1963. - С. 48-57.
  4. Die griechisch-katolische Stauropigiankirche in Lemberg und das mit ihr vereinigte Institut // Neuestes Archiv fur Geschichte Staatenkunde und Literatur. - 1830. - Nb. 77.