Сторінка:Альбом старого Львова 1917.pdf/4

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана


Цей альбом увібрав у себе 50 видів давньої столиці Червоної Русі, які не увійшли у мою книгу „Старий Львів“, яка можливо таким чином є доповненням.

Цікавість до нашого давнього руського міста, із часом, — ми у цьому впевнені, — переходом до ворожих рук, значно охолов. Така прохолода до колишньої „Leopolis, Arnica Pallacii“ не має відображення на значенні його художніх скарбів, показу яких й присвячено альбом. Саме цій меті й пояснюється поява його у світ.

Із пропонованих доповнень до „Старого Львова“ особливої уваги заслуговують:

чудовий вид Домініканського костелу у білий зимовий день, буцімто штучно відтіняє сніжними площами та лініями красу й гармонію його архітектурних форм;

деталі аттики церкви Бенедиктонів та алебастрових алтарей Запалінських й Шольца;

деталі домів Собеського та Анчовського (Чорного будинку), на ринку, — перший — із величчю вестибюля


Настоящій альбомъ заключаетъ 50 видовъ древней столицы Червонной Руси, не вошедшихъ въ мою книгу „Старый Львовъ“, которой онъ можетъ, такимъ образомъ, служить дополненіемъ.

Интересъ къ нашему старому русскому городу, со временнымъ, — мы въ этомъ увѣрены, — переходомъ его во вражескія руки, значительно остылъ. Такое охлажденіе къ прежней „Leopolis, Arnica Pallacii“ не должно отражаться на значеніи ея художественныхъ сокровищъ, воспроизведенію которыхъ и посвященъ альбомъ. Этой, именно, цѣлью и объясняется появленіе его въ свѣтъ.

Изъ предлагаемыхъ дополненій къ „Старому Львову“ особаго вниманія заслуживаютъ:

чудесный видъ Доминиканскаго костела въ бѣлый зимній день, словно искусственно оттѣняющій снѣж-ными площадями и линіями красоту и гармонію архитектурныхъ его формъ;

подробности аттика церкви Бенедиктинокъ и алебастровыхъ алтарей Запалинскихъ и Шольца;

детали домовъ Собѣсскаго и Анчовскаго (Чер-+ наго дома), на рынкѣ, — первый — съ величавымъ ве-