Сторінка:Бевзо О. А. Львівський літопис і Острозький літописець (1971).pdf/17

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана

Трахтемирівського монастиря І. Креховського на ім'я царя Олексія Михайловича, які він подав під час свого приїзду до Москви за милостинями в травні 1660 року. Не одержавши нічого у відповідь на свої перші три чолобитні, у четвертій Креховський просить милостині не лише на монастир, але й на військовий шпиталь. На цей раз він назвав конкретний об'єкт своїх домагань: «…Покорне просим о отбігщину, што протопоп київський Михаїл Гунашевський, совітник ближній Івашка Луговського, на так-рочном сеймі Варшавськом виправил бул со­бі сіл кілька з млинами, то єсть — Крехаїв, Євминки, Слободку і прочая на Подесниці. О тоє бієт чолом Іоасаф ігумнішко, вашого царського величества і військовий богомолець, мона­стиря Трахтемиров, вашему царському величеству, аби нам тая отбігщина по тому змінниму і всякому злу междособния брані ходотаю і неклятвохраненію не меншому, трелукавому причинці даниною дана, правом вечистим і ненарушонним ваше царськоє величество повелиш привілеєм своїм царським все теє ствердить, і плац на пожару в Києві на подвор'є монастирськоє в тім же привілею ваше царское величество повели преписать»[1].

У нас немає змоги встановити, в чому тут справа. Чи справді М. Гунашевський поводив себе неблаговидно, чи ігумен І. Креховський намагався дискредитувати М. Гунашевського перед царем, щоб угіддя, надані останньому польським урядом, одер­жати для монастиря. Адже відомо, що особи духовного стану завжди, особливо у період феодалізму, коли монастирі і духо­венство уперто домагалися права на земельні володіння, во­рогували поміж собою і не гребували для досягнення своєї ме­ти будь-якими засобами, аж до наклепів і насильств.

Нам не відомо, чи була задоволена четверта чолобитна І. Креховського і яка дальша доля М. Гунашевського. Для нас лише ясно, що Гунашевський, наближений у свій час до І. Виговського, як і інші особи, близькі до цього гетьмана і його по­літики, скомпрометували себе, чому й зазнавали відповідних нападків з боку своїх сучасників, які залишалися вірними при­хильниками союзу українського народу з російським народом. Можливо, що й І. Креховський у своїх нападках керувався та­кими ж міркуваннями, хоч тут не виключені і звичайні корисли­ві мотиви.

Однак події, що стосуються останнього періоду життя М. Гу­нашевського, не мають вирішального значення для оцінки літо­пису та аналізу його змісту. Адже свій твір М. Гунашевський писав до вступу в канцелярію Війська Запорізького, коли він ще не мав нічого спільного з І. Виговським та його політични­-

  1. Памятники, изданные Киевской комиссией для разбора древних актов, т. III, стор. 431.