Сторінка:Бевзо О. А. Львівський літопис і Острозький літописець (1971).pdf/29

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана

Ми зовсім не маємо будь-яких відомостей про особу автора Острозького літописця. Зважаючи на те, що в літопису, особ­ливо в останній його частині, багато говориться про місто Ост­рог і острозькі події і що документ написано тодішньою україн­ською мовою, академік М. М. Тихомиров висловив припущення, що автором літопису міг бути хтось з мешканців Острога, там­тешній міщанин[1]. До того ж, слід зазначити, що автор літопису в своєму творі виступає яскраво вираженим прихильником інте­ресів народних мас і пристрасним антиуніатом. Можливо та­кож, що автор літопису проживав деякий час у Росії, чим, оче­видно, і пояснюється наявність в його мові російських зворотів і слів та значний інтерес до подій, пов'язаних з Російською дер­жавою.

Одним з важливіших завдань наукової критики документа є розв'язання питання про склад і джерела пам'ятки. З'ясувати питання про джерела Острозького літописця допомагає визна­чення часу написання документа, а також зовнішній вигляд ру­копису. У списку літопису, що є в нашому розпорядженні, весь текст, виправлення та всі написи на полях, за винятком одно­го — «О Гришке розстриге», виконаного почерком XIX століття звичайним чорнилом на аркуші 128 проти звісток за 1605 рік, написаний одною рукою. Заголовний рядок рукопису, початкові букви звісток за кожний рік і написи на полях виконано кіно­вар'ю. В рукопису перший рядок тексту документа написано великими літерами, а вся фраза «С кройніки Бельського речі потребнії вибрані» зовні має вигляд як заголовок всього до­кумента. Та зміст літопису показує, що це далеко не так. Виписки з «Хроніки» Мартина Бельського[2] становлять лише першу, незначну частину рукопису — чотири сторінки з чотир­надцяти. Хронологічні рамки літопису значно ширші «Хроні­ки» Бельського, що закінчується 1598 роком, тоді як у літопису є звістки, що стосуються наступних років, аж до 1636 ро­ку включно, і складають його другу, більшу і головну ча­стину.

Як за обсягом і змістом, так і за своїми джерелами, різні частини Острозького літописця не рівноцінні. Весь літопис обіймає період з 1500 до 1636 року. Звістки, вибрані з «Хроні­ки» Бельського, закінчуються 1598 роком. Отже, літопис цілком природно ділиться на дві частини: перша — до 1598 року включ­но — являє собою виклад звісток «Хроніки» Бельського, і друга частина,— що обіймає час з 1599 до 1636 року.

Ознайомлення зі змістом першої частини літопису показує, що окремі вибірки з «Хроніки» Бельського зроблені автором

  1. Исторический архив, VII, стор. 238.
  2. Kronika Marcina Bielskiego, tom І— III, Sanok, 1856 (далі — M. Бельський, Хроніка).