Сторінка:Бевзо О. А. Львівський літопис і Острозький літописець (1971).pdf/31

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана

записав: «…наші поразили москву на 80 000»[1], до того ж по­милково подвоїв втрати російських військ, бо у Бельського фігурує цифра 40 000[2]. Те ж під 1563 роком: «…под Невлем на­ші побили москви 40 000»[3] тощо.

Така залежність автора Острозького літописця від джерела першої частини його літопису пояснюється тим, що авторитет «Хроніки» М. Бельського в колі освічених людей Польщі пер­шої половини XVII століття стояв дуже високо. А той факт, що автор Острозького літописця на початку свого літопису назвав «Хроніку» М. Бельського як джерело, з якого він взяв «речі потребнії», свідчить про те, що автор і сам ставився до Бельського з певним пієтетом. Але вже починаючи з 1598 року характер літопису помітно змінюється. Якщо з дев'яноста дев'яти років, що складають першу частину літопису (1500 — 1598), звістки про історичні події викладені, як правило, корот­ко і внесені лише під сорокома роками, іноді з розривами в 6—7 років, то в другій частині літопису з тридцяти восьми років пропущеними виявилися лише дев'ять. Змінився в другій ча­стині літопису і характер записів. Тут автор, нарівні з загальноісторичними подіями, які він висвітлює ширше, ніж у першій частині, систематично відмічає місцеві господарські, суспільні, метеорологічні та інші явища. У цій частині літопису автор ба­гато уваги приділяє звісткам, що стосуються соціальних відносин між різними верствами населення. Особливо його цікавлять питання, пов'язані з боротьбою православних проти унії.

В другій частині свого літопису — в порівнянні з першою — автор виявляє зовсім інше ставлення до описуваних ним подій. Тут він займає явну антиуніатську позицію і виступає цілком на боці українського населення, різко засуджуючи відступницт­во від свого народу.

Надзвичайно виразно виявилася політична спрямованість автора Острозького літописця в описові вчинків Анни Алоїзи Острозької, онуки князя Василія Костянтина Острозького, видатного поборника руської народності і пристрасного захис­ника православ'я проти наступу унії. В опису подій, пов'яза­них з єзуїтськими витівками Анни Алоїзи Острозької, літопи­сець цілком, без будь-яких застережень, став на бік право­славних рядових міщан і селян, тобто народних мас, що най­краще характеризує його політичну спрямованість.

Даючи загальну оцінку джерелам Острозького літописця належить визнати, що академік М. М. Тихомиров цілком правильно вирішив питання, назвавши цей літопис на підставі його змісту саме Острозьким літописцем, підкресливши в такий

  1. Див. стор. 125.
  2. М. Бельський, Хроніка, стор. 976.
  3. Див. стор. 127.