Сторінка:Василь Доманицький. Словарик. Пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів. 1906.pdf/106

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Цю сторінку схвалено

люнки, знакѝ, букви та инше, які треба одгадати та з них задумані слова поскладати.

Реванш — віддя̀чення, запла̀та, — найбільш говориться про держави, коли одна оддячує другій.

Ревізія — переглядання, повіряння справи якоїсь, рахунків та таке инше.

Революціонер — прихильний до революції (див. це слово) або той, що бере в ній у̀часть.

Революція — велика раптова переміна (переворот) в політичному житті народів; коли народ силою захожується перемінити державний лад на краще; народнє повстання.

Регалії — 1) знаки царської власти: корона, скипетр, держава та инше; 2) особливі права верховної власти (суд, управа та инше); 3) те, з чого держава має зиск тілько сама, — напр. з горілчаної монополії, почти, телеграфу, роблення грошей — все це регалії.

Регенство — урядо̀ва власть, що править державою тоді, коли державець малолітній, десь виїхав або хворий.

Регент — 1) той, хто править державою, коли в ній заведено регенство (див.); 2) той, хто порядкує півчими (хо̀ром).

Регламент — статут, нака̀з, пра̀вило.

Регламентація — встано̀влення обовязкових правил для якоїсь роботи.

Регрес — поступа̀ння назад, — в противність до поступа̀ння наперед, або прогресу.

Регресивний — такий, що йде назад, що остався позаду̀.

Регулювати — давати лад.

Регулярне військо — вимуштроване, дісципліноване (див. дісципліна) реестрове військо; в противність до нього — іррегулярне (див.).

Редагувати — злагодити, впорядкувати книжку або газету до друку.

Редактор — письменник або вчений, що впорядковує до друку газету або книжку.