Сторінка:Вістник Державного Секретаріяту Військових Справ Ч. 1.pdf/3

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана

тах, де підчас війни австрійські власти рекрута не побирали.

Всі обовязані до служби під ч. 1. зголошуються негайно в приналежній окружній команді.

Що-до обовязаних до служби під ч. 2. мають начальники громад протягом 3 днів, числячи під хвилі доручення отсього розпорядження, зладити списи в 3 примірниках, з того 2 примірники передати негайно повітовому комісареви.

Повітові комісарі передають по одному тих же примірників окружним військовим командам, котрі зарядять покликанє. Мужва має бути все готова до виїзду.

Від обовязку чинної служби є поки що звільнені ученики середних шкіл кождого рода.

Реченець покликання наведених під ч. 3. буде поданий пізніше.

Всі розпоряди і прикази видані досі українськими властями військовими і цивільними що-до мобілізації тратять свою силу з днем оголошення сього розпоряду.

Львів, дня 13. падолиста 1918.

Президент Державних Секретарів:

Державний Секретар Військових справ:

Вітовський, отаман в. р.

Сей розпоряд відходить до окружних команд і повітових комісарів.


Західно-Українська Народня Република.
Державний Секретаріят Військових Справ.

ВВк 5. — Е. 7. Поуч. до Розп. IV

Поученнє до IV. розпоряду
для Окружних Командантів.

Наведені під ч. 1 зголошуються сейчас в Окружній Команді. Списи всіх ґажистів з зазначенням евентуального приділення в обсягу Окружної Команди предкладати що тижня Секретаріятови Військових Справ після долученого взірця.

До ч. 2. Начальники Громад через повітових комісарів предложать протягом 3 днів від часу доручення сього розпоряду Окружним Командам в однім примірнику спис обовязаних до військової служби на основі розпоряду ч. 4. На підставі тих списів Окружні Команди переводять розділ, заряджують негайно покликаннє в дорозі повітових комісарів і після власної ініціятиви формують як найскорше тактичні одиниці, а їх поготівлє зголошують Секретаріятови Військових Справ.

При оголошенню ся мужви переводить переглядова комісія окружних військових команд перегляд і відсилає нездібних домів.

Із здібних без оружя творять окружні військові команди робітничі відділи.

Артилєристів (пушкарів) зорґанізувати окремо. Оскільки в окрузі є пушки і муніція, творити сейчас батерії, о скілько матеріялу пушкарського нема, або пушкарів замало на одну батерію — відсилати матеріял і пушкарів до областних команд, яких функції виконують покищо Окружні Команди, що мають осідок у Львові, Станиславові і Тернополі.

Саперів і піонірів відсилати до Окружної Команди Львів.

Желізничників із бувших ц. і к. полків желізничників і телєграфістів, зібраних разом, відіслати з консиґнаціями до Окружної Команди Станіславів.

Організувати полкові обози з істнуючого вже живого і мертвого матеріалу.

Львів, дня 13. падолиста 1918.

Державний Секретар Військових справ:

Вітовський, отаман в. р.

Відходить до Окружних Команд. Повідомити відписами повітових комісарів.


Західно-Українська Народня Република.
Державний Секретаріят Військових Справ.

ВВк 6. — Е. 8. Спис річника 1901

V. РОЗПОРЯД
з дня 13. падолиста 1918.

Військовий перегляд роджених в 1901 р.

За відомостю Державного Секретаріяту Внутрішних Справ заряджую, що слідує:

Протягом 48 годин, числячи від хвилі доручення сього розпорядження, мається злагодити в двох примірниках списи всіх осіб мужеського пола української народности, уроджених в 1901 р.

В рубриці: „Замітка“ має навестися, коли котра особа померла, або що вона до служби військової очевидячки неспосібна. До тих послідних зачисляти можна тільки особи, що не мають одної руки або ноги, сліпих на оба ока, глухонімих, кретинів, та сих, що ореченнєм судовим були узнані за божевільних, безумних, або дурних.

Так приладжені списи мається негайно доручити повітовому комісарови.

В порозумінню з окружною командою заряджують повітові комісарі перегляд.

Львів, дня 13. падолиста 1918.

Президент Державних Секретарів:

Державний Секретар Військових справ:

Вітовський, отаман в. р.

Сей розпоряд відходить до всіх урядів парохіяльних, повітових комісарів, окружних команд і до Секретаріяту Внутрішних Справ.


Західно-Українська Народня Република.
Державний Секретаріят Військових Справ.

ВВк 7. — Е. 10. Санітарний Відділ. Поученнє ч. 1

Тимчасове санітарне поученнє
для Окружних Команд.

1. Окружна команда має сейчас придбати одного лікара о скілько можна Українця як начального санітарного референта окружної команди.

2. Лікарі окружних команд мають як найскорше обняти комісійно всі, в їх окрузі