Сторінка:Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729 – 1730 рр. (1931).pdf/121

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана
— 111 —

громадской способних привлащати на греблю Бѣловодскую въ мѣрній, пилно имѣти хочемъ и рейментарско приказуем. Дан в Глуховѣ мая 25, року 1713-го.

Мѣсто рейментарской печати.

Звишъменований гетманъ рукою власною.

Къ сей копій судя полковий нѣжинский Семен Чуйкевич руку приложилъ.

Копія.

[156] 12.

Eя імператорского величества войска Запорожского обоих сторон Дніпра гетманъ Данійлъ Апостолъ.

Пlану полковниковѣ лубенскому зъ старшиною полковою, а особливе сотников. Роменскому эъ урядомъ и всѣмъ кому отом вѣдати надлежити» мет син нашим ознаймуем унѣверсаломъ, иж панъ Семен Чуйкевич, знатний бунчуковий товаришъ, въ супплѣдѣ своей намъ поданной виразилъ, что полку Лубенского въ сотнѣ Роменской найдуется близ прилеглий до села его Бѣловода приселок прозиваемий Пѣски, которий зъ ласки войсковой наданний билъ въ подданство Федору Яснополскому, анынѣ он Ясноол сқий зъ Ромна перейшол въ полкъ Сухский и опредѣленъ сотником криж скимъ; зачимъ он панъ Чуйкевичъ нас просилы, жебы для вспaртя дому его онie Пѣски надат ему во владѣніе. Мы прето гетман, по силѣ данной намъ ви сокомонаршой жалованной его імператорского величества грамоти, имѣючи власт всякіе войнскіе и гражданскіе въ Малой Россій устроеват порядки, респектуючи же на преніе знатніе и вѣрніе войсковіе его пана Семена Чуйкевича службы, которий и недавно чрезъ килка год въ Низовомъ по ходѣ на службѣ его імператорского величества найдовался, яко вышеупо мянутий приселок Пѣски, зъ принадлежащими къ нему угодіями, ему пану Чуйкевичу до ласки войсковой надаемъ во владѣніе, такъ на оний ве Аѣли эъ енералной войсковой канцеллярій видат сей нашъ унѣверсаль, ко торого повагою варуемъ, дабы во владѣній оном панъ полковникъ лубенский зъ старшиною полковою, а особливе сотникъ роменский эъ урядомъ и нѣх то иний, ему пану Семену (1566] Чуйкевичу, знатному товаришевѣ бунчу ковому, найменшого не важился чинити препятствiя и трудности. Войтъ зас оного селця Пѣсокъ эъ посполитими людми (: кромѣ казаковъ, которое при своих волностях ненарушно заховани быти имѣют:) всякое ену пану Чуйкевичу подданническое отдавали бы повиновеніе и послушенство пилно мѣти хочемъ и рейментарско упоминаем. Данъ въ Глуховѣ, февраля 4-го, 1729 року.

Въ подленномъ подписъ: Звишъменованной гетманъ рукою власною.

Мѣсто рейментарской печати.

Къ сей копій судя полковий нѣжинский Семен Чуйкевич руку приложилъ.

[157 — Остапова].
11.

Пресвѣтлѣйшого и державнѣйшого великого государя его царского свя щеннѣйшого величества войскъ Запорожских обоихъ сторонъ Днѣпра гетманъ Іоанъ Скоропадский.

Пану полковникови лубенскому зъ старшиною полковою, а особливе пану сотникови роменскому з тамошнимъ урядомъ, и кождому кому колвекъ